Thursday, July 5, 2012

★ ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ေရႊရတု ဇူလုိင္(၇) အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားဆႏၵျပပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း


★ ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ေရႊရတု ဇူလုိင္(၇) အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားဆႏၵျပပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း ★
၁ ရက္၊ ဇူလုိင္္လ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္


ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သည္ေခတ္သစ္သမုိင္းအဆက္ဆက္တြင္ဗမာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးစသည့္နယ္ ပယ္က႑အသီးသီးတြင္ႏုိင္ငံသားေကာင္းလူေတာ္လူေကာင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိေမြးထုတ္ေပးခဲသလုိေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးအသီးသီး၏ အမ်ဳိးသားေရွးေဆာင္လမ္းျပနယ္ေျမ တခုလည္းျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ဤရန္ကုန္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမႏွင့္သမဂၢကုိစစ္အာဏာရွင္ဗုိလ္ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကဘယ္ေတာ့မွေခါင္းမေဖာ္ ႏုိင္ေအာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အျပတ္ရွင္းခဲ့သည္မွာ လာမည့္ဇူလုိင္(၇)ရက္ဆုိလွ်င္ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ေက်ာင္းသားမ်ားကုိဖမ္းခဲ့၊သတ္ခဲ့၊ၿပီးေတာ့စစ္တပ္ကုိေခါင္းေဖာ္မၾကည့္ရဲေအာင္ဦးခ်ဳိးျပသည့္သေဘာျဖင့္ကေလာင္ကုိင္ေသာေက်ာင္းသားထုႏွင့္ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိမုိင္းခြဲၿဖိဳခ်၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။စစ္အုပ္စုေခတ္အ ဆက္ဆက္ကလည္းဤနယ္ေျမႏွင့္ဤသမဂၢကုိႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ကာလတေလွ်ာက္လုံးဆက္တုိက္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾက သည္။ေက်ာင္းသားတုိ႔ကလည္းခြပ္ေဒါင္းစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ဤစစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ကုိမည္ သည့္အခါမွ်ဦးမညြတ္ခဲ့ၾကပဲဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲပါ။ဗုိလ္ေန၀င္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ဗုိလ္သိန္းစိန္စစ္အုပ္စုက လည္းယေန႔အခ်ိန္အထိေက်ာင္းသမဂၢမ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကုိအသိအမွတ္မျပဳေသး၊မုိင္းခြဲသတ္ျဖတ္မႈကုိ ၀န္ခံေတာင္းပန္ရန္ေ၀းေလစြ၊မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ေက်ာင္းသားသမဂၢျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရး၊လြတ္လပ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္လြတ္လပ္ပညာေရးစနစ္ျပန္လည္ေပၚထြန္းေရး၊စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရွိေရးတုိ႔ကုိဦးတည္ကာႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုဇူလုိင္ဆဲဗင္းဂုဏ္ျပဳ အခန္းအနားဆႏၵျပပြဲကုိေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေနရက္။ ။ဇူလုိင္(၇)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္(စေနေန႔)
ေနရာ။ ။၁၀ E ၊ ၇၇လမ္း၊ Madison ႏွင့္ Fifth Avenueၾကား၊ မန္ဟတ္တန္၊ စစ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးေရွ႕
အခ်ိန္။ ။ေနလည္(၂)နာရီမွ(၄)နာရီအထိ
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္။ ။အနက္ေရာင္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ဆင္လာၾကပါရန္
ဆက္သြယ္ရန္။ ။ကုိရဲထြဋ္(၃၄၇-၂၂၆-၀၅၇၂)၊ေဒါက္တာခင္စိန္(၉၁၉၉၂၃၁၉၆၁)၊ကုိခြန္ထြန္းေတာက္(၃၀၁၇၀၆၁၅၉၁)၊ ကုိေအာင္သန္း(၉၁၉၂၄၀၉၃၈၃)၊ ကုိမင္းႏုိင္(၇၁၆၅၄၄၁၁၇၂)၊ကုိရဲလြင္(၉၁၇၈၈၉၁၉၄၆)


အလုပ္အမွဴေဆာင္အဖြဲ႔
ႏို္င္ငံတကာျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း
International Foundation for Burma National Congress (IFBNC)
ifbncexecutive@gmail.com, http://ifncblog.blogspot.com/, http://www.ifbnc.org/ , http://www.ifbnc.org/bur
— 
Ko myoe

No comments:

Post a Comment