Wednesday, July 25, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ယေန ့(25.7.2012 )လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈ သတင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရး အဆိုကို ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ အခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေထဲမွာဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒမွာဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္က စၿပီး ဒီမိခင္ႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားကိုဆိုလိုတာလို႔ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဗမာေတြလဲ ပါပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္ေတြကို အေျခခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ရည္ၫႊန္းၿပီးေတာ့ ေျပာသြားတာလို႔ ကၽြန္မတို႔ မွတ္ယူရပါတယ္။
ျပည္နယ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုးရြားဆံုး ေဒသေတြဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ေနာက္ဆံုး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၇၃.၃ %၊ ရွမ္းအေရွ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ ၄၆.၄ %၊ ရွမ္းေျမာက္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၃၇.၄ %၊ ရွမ္းေတာင္ဆိုရင္ ၂၅.၂ % ၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ ၃၃.၁ % ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကေတာ့ ၄၃.၅ % ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ျခင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းဟာ ၂၅.၆ % ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီျပည္နယ္ေတြမွာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ေနတယ္ဆိုတာကိုျမင္ရပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလဲ ၂၈.၆ % နဲ႔ ပ်မ္းမွ်ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနပါတယ္။ မြန္၊ ကယားနဲ႔ ကရင္တို႔ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ နိမ့္က်ပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနဟာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရွိဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ထို႔အျပင္လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္မီး လံုး၀ၿငိမ္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတာဟာ ဘာသာစာကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုေထာက္ထားၿပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကြာျခားလို႔မရတဲ့၊ ခြာလို႔မရတဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရး အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္ေရးတို႔ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို လုိအပ္သလို ျပဳျပင္ျခင္း၊ လိုအပ္သလိုျပဌာန္းျခင္းတုိ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ကို တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံပါတယ္။


သတင္း ...  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ.၀င္မ်ား
ဒီျငိမ္းလင္း  ေပးပို ့ပါတယ္ 

၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနား၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနား

ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ ၂ ရပ္ျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း။

၁။ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပပြဲ။

ေန႔ရက္။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
အခ်ိန္။ ။ ေန႔လည္ ၁ နာရီ စုရပ္၊ ၂ နာရီ အခမ္းအနားစတင္မည္၊ ၂း၃၀ စတင္ထြက္ခြာမည္။
ေနရာ။ ။ Gotanda ဘူတာ အနီး၊ Minami Gotanda ပန္းျခံ။


၂။ ၈၈၈၈ ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ။

ေန႔ရက္။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ (တနဂၤေႏြေန႔)။
အခ်ိန္ ။ ။ ညေန ၆ နာရီ မွ ည ၉ နာရီအထိ။
ေနရာ။ ။ Otsuka ဘူတာ၊ Minami Otsuka hall။


စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္သြင္းလိုသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္းမည့္ စာတမ္းအရည္အတြက္၊ အခ်ိန္ စသျဖင့္ ျပင္ဆင္ညိွႏိႈင္း မႈးမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


တာ၀န္ခံက်င္းပေသာ အဖြဲ႔အစည္း (၁) ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကြန္ယက္/ Network for Democracy in Burma (NDB)
(၂) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ/ NLD (LA)-JB

ဆက္သြယ္ရန္။ ဦးသန္းေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ ဦးလွဟန္။ဦးေသာင္းျမင့္ဦး၊ ဦးမိုင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးေဇာ္မင္းခိုင္၊ ဦးျမင့္ေဆြ၊
၀၉၀ ၄၉၆၄ ၉၇၁၈။ ၀၉၀ ၆၀၃၁ ၄၃၉၄။ ၀၉၀ ၆၁၆၈ ၂၀၉၅။ ၀၉၀ ၆၀၄၀ ၈၂၈၂။ ၀၉၀ ၉၈၃၁ ၇၁၉၂။ ၀၉၀ ၆၀၂၅ ၄၆၂၉။ ၀၈၀ ၄၀၀၅ ၇၀၉၈


ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သက္တမ္းရင့္ အပင္မ်ားလဲၿပိဳဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန႔ ၃ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့လို႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္း ေအာက္ ဘက္ဘေလာက္ရွိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ရုံးခ်ဳပ္ အေရွ႕ရွိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုး မွန္မ်ား ကြဲခ့ဲပါတယ္တ့ဲ။သက္တမ္းရင့္ အပင္ေတြလဲ ၿပိဳလဲ သြားခ့ဲၿပီး ဆက္သြယ္ေရးရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ ရပ္ထားတ့ဲ ကား ၃ စီးကေတာ့ က်ိဳးက်သြားတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြနဲ႔ ပိလုိ ပ်က္စီးသြားပါသတ့ဲ။

ျဖစ္ပြားရာ ေနရာကိုေတာ့ ၿမိဳေတာ္ စည္ပင္က တာ၀န္ရွိသူေတြက လာေရာက္ ရွင္းလင္းသြားပါတယ္လို႔ ေၾကးမုံ သတင္းစာ မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လာေရာက္ၾကည့္ရႈတ့ဲ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားေျပာျပတာကေတာ့ အခုလို ေလျပင္းတိုက္ သစ္ပင္ႀကီး ေတြလဲတာကို နာဂစ္တုန္းက တစ္ခါန႔ဲ အခုတစ္ခါသာ ျမင္ဖူးတာလို႔လဲေျပာ ပါတယ္။

ထူးျခားမႈကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သက္တမ္းရင့္ အပင္ေတြၿပိဳလဲတိုင္း လမ္းမေတြေပၚကိုသာ ၿပိဳလဲတာျဖစ္ျပီး လမ္းေဘး ၀ဲ ယာက လူေနတိုက္ခန္းေတြကို မပိဘဲ အလ်ားလိုက္လဲတာမ်ားပါတယ္တ့ဲ။

တုိင္းရင္းသား ညီလာခံေခၚဖုိ႔ ပါတီေတြတုိက္တြန္း
ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ တိုင္း ရင္းသား ညီလာခံ ၾကီး တစ္ခု က်င္းပဖို႔
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အင္အား စုေတြ က အာဏာပိုင္ ေတြကို
ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကလည္း ၂၀၁၅
မတိုင္ခင္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မယ္လို႔  ထားတဲ့ စကားေတြနဲ႔ အညီ
ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ နဲ႔ ေတြ႕ဆံု
မႈေတြ ေျခလွမ္း က်ဲက်ဲ နဲ႔ ျပဳ လုပ္ေနတာ ကိုလည္း ေတြ႕ လာရပါတယ္။ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၄ ခု တို႔ အစိုးရ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
VOA ရဲ႕  ရန္ကုန္ သတင္းေထာက္ ကိုရဲေက်ာ္ေအာင္ သတင္းေပးပို႔ ထား ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ပါ၀င္တဲ့ ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ ညီလာခံၾကီး တစ္ခုကို
က်င္းပ ေပးဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံတစ္ရပ္
က်င္းပေပး ဖို႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီ ၁၄ ခု
တို႔ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ နဲ႔ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ မွာ ေတာင္း
ဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ၁၄ ပါတီ ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ က
ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔  ေျပာၾကားလာေၾကာင္း အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႕
ဆံုခဲ့တဲ့ ဇိုမီး ေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ မွ ေျပာ ေရး ဆိုခြင့္ရိွသူ ဦး
၀မ္ခမ္းလွ်မ္ က ေျပာ ပါတယ္။
“အဓိကကေတာ့ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ စုရံုးျပီးေတာ့မွ ေတြ႔ဆံုဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာပဲ”
၂၀၁၅ မတိုင္မီ ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ  ညီလာခံၾကီး က်င္းပေပးဖို႔
တိုင္းရင္းသားေတြက ေတာင္းဆိုမႈ ကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး  ဦးေအာင္မင္း က
လက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ ဆိုျပီး ျပန္လည္ ေျပာၾကား ခဲ့တယ္လို႔  ရွမ္း
တိုင္းရင္းသားမ်ား  ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD ) ပါတီ ရဲ႕  ေျပာခြင့္ရသူ
ဦးစိုင္းလိတ္ က VOA ကို ေျပာျပ ပါတယ္။
“၀န္ၾကီးကေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ညီလာခံလို႔ေတာ့ မေျပာဘူး၊ ပင္လံုလို
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အစည္းအေ၀း ၾကီး တရပ္ က်ေနာ္တို႔ ၀ိုင္းျပီး လုပ္ၾကတာေပါ့ တဲ့။
ဒီကိစၥကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၂၀၁၄ အတြင္းမွာပဲ အျပီး
လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ေတာ့ အမိန္႔ရွိပါတယ္”
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕  ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးခရီးမွာ
ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္လာေရး ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ၀န္ၾကီး
ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔  ဦးစိုင္းလိတ္ က ဆိုပါတယ္။
“ဦးေအာင္မင္း အဓိက ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ
ေရရွည္တည္တံ့သြားဖို႔၊ ေနာက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရး မွာ အားလံုး
၀င္ပါႏိုင္ဖို႔ ၊ ဒါကို သူတို႔ အဓိကထားျပီး လုပ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔
သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြေရာ၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ၊ တျခား
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း၊ လက္နက္ကိုင္ အပစ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ အပါ၊
ေနာက္ ျပည္သူ ေတြ ေလးစား ၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ
အလႊာစံု ပါႏိုင္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းေနတယ္ေပါ့”
ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီး ရွိၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ ဘာသာစကားေတြ
ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးဖို႕ကို တိုင္းရင္းသားေတြက ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း
သမၼတၾကီးဆီအထိ တင္ျပေပး သြားမယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာသြားတယ္လို႔
တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာျပ ပါတယ္။
“တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စာေပေတြကို သင္ၾကားခြင့္ျပဳဖို႔ေပါ့။  ျပည္နယ္ကို
အေျခခံျပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာေတြကို သင္ၾကားခြင့္ျပဳပါ၊ တျခားေသာ
တုိင္းရင္းသားငယ္ေတြကိုလည္းပဲ အပိုဘာသာရပ္ အေနနဲ႔ သူတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ဘာသာ
အျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးပါ ဆိုတာမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုတယ္။ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း နဲ႔
၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္း တို႔က သေဘာတူ လက္ခံတယ္၊ ေက်နပ္ပါတယ္၊ ျဖစ္သင့္ပါ တယ္
တဲ့။ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကတာေပါ့ .. ခင္ဗ်ားတို႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့
ပံုစံမ်ိဳးကို ေရးေပးလိုက္ၾကပါ.. သမၼတၾကီး ဆီကို တင္ျပေပးမယ္.. ခင္ဗ်ားတို႔
သမၼတၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ရေအာင္လည္း ၾကိဳးစားေပး မယ္၊ ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း
ေရးတဲ့အတိုင္း ေျပာၾကပါ.. သူတို႔လည္း ထပ္ျပီးေတာ့ ေျပာေပးမယ္ လို႔
ေျပာပါတယ္”
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ
ဒီမိုကရက္တစ္မိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီ နဲ႔  ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ခဲ့ပါေသးတယ္။ အခုလို
၁၉၉၀ ေရြးကာက္ပြဲမွာ  အနိင္ရခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြအပါအ၀င္ အျခားေသာ
ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ နဲ႔
ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႕ ဆံုမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗီြအုိေအ – ျမန္မာပိုင္း

news http://www.mnews.myanmaronlinecentre.com/?p=3907

လူငယ္ေတြကိုယံုပါ (ေက်ာ္သူ)


ေပးပို ့သူ ကိုမင္းေက်ာ္ခိုင္

by Min Kyaw Khine on Wednesday, July 25, 2012 at 12:15pm ·
ဂ်ာနယ္လစ္ဆိုတာ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ ဘယ္က႑မွာမဆို အေရးႀကီးေသာအလုပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေနသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္အမ်ားစုသည္ လူအမ်ားလိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးၾကသည္။ လူအမ်ားသိလိုသည့္ သိထိုက္သည့္ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကမ႓ာရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကို လူထုေ႐ွ႕ေမွာက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးၾကသည္။ ၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔ဘဝမွာ ဘာေတြလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕သတင္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ေသေရး႐ွင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ အေရးႀကီးေသာ (Journalism) က႑တစ္ရပ္အား လူငယ္မ်ား အတြက္ သင္တန္းတစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၂ဝ) ရက္ေန႔မွစ၍ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္၌ အလင္းဆက္(IR) မွ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) အထိ (၃) ရက္ၾကာ ရက္တို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ အသင္းသူ/သားမ်ားအျဖစ္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ Citizen Journalism အား စိတ္ပါဝင္စား၍ လာေရာက္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား စသျဖင့္ သင္တန္းသား/သူ (၂၈)ဦး တို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အလင္းဆက္(IR)၊ နီအဲဝိုင္ (Mosa)မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္စဥ္က ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ (လက္ႏွစ္ဖက္ မရိွသူ) တစ္ဦးသည္ မိမိတို႔က်င္းပေသာ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာကာ မိမိအား သူကိုယ္တိုင္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုအား ေပးခဲ့ရာ ထိုသူသည္ သူကိုယ္တိုင္ေရးဖြဲ႔ စပ္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔႐ိွရခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဗ်ာ စာသားႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုတို႔သည္ အလြန္ပင္ ထူးျခား သပ္ရပ္မႈ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႔႐ိွခဲ့ရသည္။ ထုိသူသည္ သူ၏ ေျခႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကြန္ျပဴတာအား အသံုးျပဳကိုင္စြဲကာ အက်ိဳးျပဳ စာ၊ ကဗ်ာမ်ားအား ေရးသားခဲ့ေသာ လူမႈေရးသူရဲေကာင္း Citizen Journalist တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို မိမိ အသိ အမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုသင္တန္းတက္ေရာက္ၾကေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ကိုယ္ အဂၤါသန္စြမ္းမႈမ်ား႐ိွေနေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ သန္စြမ္းေသာကိုယ္အဂၤါႏွင့္ မိမိတို႔၏ ထက္ျမတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳကာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး႐ိွေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ွာေဖြေရးသားၾကရန္ အင္အားတစ္ရပ္ အား ေျပာၾကားခဲ့ကာ သင္တန္းအား အလင္းဆက္ (IR)မွ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ အလင္းဆက္(IR)မွ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္(Journalism)၊ သတင္းဓါတ္ပံုေကာင္းအတြက္ အေရးႀကီးမႈ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္တို႔၏က႑ အစ႐ွိသည့္ သင္ခန္းစာ တို႔ အား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ နည္းပညာပိုင္းအေနျဖင့္ နီအဲဝိုင္(Mosa)မွ Internet နည္းပညာမ်ား၊ Internet Journalism (Blogger)၏ အေရးပါပံုမ်ား၊ Mobile ဖုန္းမ်ား၏ အသံုးဝင္ပံုမ်ားစသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ရ႐ိွခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျမင္ မ်ားအား တုန္႔ျပန္ခ်က္ (Feedback)အေနျဖင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာတြင္ “မိမိတို႔သည္ ယခင္က ကြဲလြဲစြာ မသိေသးခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္အား ယခုအခါတြင္ ကြဲလြဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အေျချပဳၿပီး (သို႔) ႏိုင္ငံ သားမ်ား ကိုယ္တိုင္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သတင္းႏွင့္ သတင္းျဖစ္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္းပို႔ျခင္း၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ေဝဖန္ျခင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ လာေၾကာင္း” စသျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ (Feedback)မ်ား ကိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပြင့္လင္းညွင္သာေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစမည့္ Journalism & Citizen Journialism သင္တန္းအား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ “စံုမိွတ္ျမႇပ္ေသၾကမလား ပံုႏိွပ္ ထုတ္ေဝၾကမလား” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္သံုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေတြကိုယံုပါ
လူငယ္ေတြကိုယံုပါ။
သူတို႔မွာ အသိကိုယ္စီ႐ိွပါတယ္။
ကိုယ္တာဝန္ယူလုပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာ လူ႔သဘာဝပဲျဖစ္တယ္။
လူငယ္ေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္သာေပးလိုက္ပါ။
အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို
သူတို႔ လုပ္ျပပါလိမ့္မယ္။
(လူထုစိန္ဝင္း)


(ေက်ာ္သူ)သူနာျပဳေသာဗုဒၶ (Buddha who nurses the sick)

by Kyaw Thu on Sunday, July 22, 2012 at 9:55pm ·
သူနာျပဳေသာဗုဒၶ

(Buddha who nurses the sick)
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသည္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ရဟန္း ႐ွင္လူ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေဆးဝါး (အခမဲ့) ကုသေပးေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ (ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း) ေဒသမ်ား႐ွိ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကြန္ယက္သဖြယ္ တတ္စြမ္းသ၍ လက္ဆင့္ကမ္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။

၂၅.၄.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အမ်ားျပည္သူ ရဟန္း႐ွင္လူတုိ႔အား ေဆးဝါးကုသမႈကို စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာမွ ယေန႔ ၂၂.၇.၂ဝ၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဒကိၡဏသာခါရာမေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္းတြင္ “သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)” ဟူ၍ ပဲခူးၿမိဳ႕႐ွိ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ သူနာျပဳ မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်န္းမာေရးကုသမႈဖြင့္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ နီနီေအး တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးအား ယခုကဲ့သို႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီ လွဴဒါန္းကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆရာဝန္ ႀကီးမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိေၾကာင္း၊ ဇြန္ပန္း႐ံုေအာက္တြင္ လွည္းဘီးနစ္ေနသည္။ ကူ၍တြန္းၾကပါ ဟု ဆိုစကား႐ွိေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဝိုင္းဝန္းတြန္းၾကပါက လွည္းဘီးသည္ နစ္သည္ထက္ နစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္လားရာ တစ္ဘက္တည္းသို႔ ဝိုင္းဝန္းညီၫႊတ္စြာ တြန္းၾကပါမွ မိမိတို႔ လုိရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကြေရာက္လာၾကေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ မ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ နီနီေအး မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေရာဂါေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအား ကုသ ေပးရင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ထိုေရာဂါအသီးသီးတို႔အား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္နည္း၊ ဂ႐ုစိုက္နည္း ပညာေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားပါက အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဟူ၍ အဖိုးတန္စကားရပ္အား ခ်ီးျမႇင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ပဲခူး)အတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္လက္ထက္၌ ရဟႏၲာတစ္ပါး၏ျဖစ္ရပ္အား သာဓကအျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ တစ္ပါးသူအား မနာလိုဝန္တုိစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း အပယ္ဘံုသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ႔ဘဝသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္လည္း ထုိသူ၏ အကုသိုလ္ အက်ိဳးဆက္သည္ သူ၏ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္႐ွိေသာ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ခန္႔အထိ ႐ိုက္ခတ္ျခင္း ကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္သည္ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္အထိ ႐ိုက္ခတ္ခံခဲ့ရသကဲ့သို႔ ကုသုိလ္အက်ိဳး ဆက္သည္လည္း အိမ္ေျခတစ္ေထာင္အထိ ခံစားႏိုင္ပါေၾကာင္း သာဓကအျဖစ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ခြဲ)မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးဝါး ကုသေပးႏိုင္ေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား႐ွိျခင္းႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  အနီးပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ႐ြာမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ကုသိုလ္ျဖစ္ကုသေပးၾကေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အားလံုးတို႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)၏ ဥကၠ႒ ဦးသူရိန္ဝင္းမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းအား ဘ႑ာေရးမွဴးမွ ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ အခမ္းအနားအား ပထမပိုင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ကာ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတို႔အား သက္သတ္လြတ္ သီးစံုထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြး ေမြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ (၂ဝ) ဖြဲ႔ တို႔ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ လူမႈေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ နာေရး ကိစၥရပ္အား မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္း အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ဝုိင္းဝန္းအႀကံေပး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္း လူမႈေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ရလဒ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ မီးသၿဂႋဳလ္ စက္အသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီပံ့ပိုး ေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္သည့္အေပၚ ေဒသခံ ရဟန္း႐ွင္လူ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔မွ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟု အႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုလိုက္သံသည္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး) တည္႐ွိရာ ဒကိၡဏသာခါ ရာမေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္း ျမည္ဟီးသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။

ဂီလာနပုဂၢိဳလ္တို႔အား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းသည္ ငါဘုရားအား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း မည္ေပ၏ ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ဆိုဆံုးမအတိုင္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ား အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔အား (အခမဲ့) ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးျခင္းသည္ သူနာျပဳေသာဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေသာ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ကိုေက်ာ္သူ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက တရုတ္သတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို ျငင္းဆုိဓာတ္ပံု- Popular Myanmar News Journal's facebook
မၾကာခင္က ပြဲဆူသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ယေန႔ ထြက္ရွိ တဲ့ ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္မွာ တုံ႔ျပန္လုိက္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာတခုျဖစ္တဲ့ Southern Weekend အပတ္စဥ္ သတင္းစာ မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြဟာ မိမိေျဖဆုိမႈႏွင့္ လြဲမွားေနတယ္လို႔ ေပၚျပဴလာ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္တဲ့။
တရုတ္ထုတ္
南方周末 - Southern Weekly (Southern Weekend) အပတ္စဥ္ သတင္းစာမွာ သူေျပာခဲ့တာ ကုိ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ " ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္တာ ဦးသိန္းစိန္ တေယာက္တည္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ မဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔က တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာၾကား နားလည္မႈ လြဲမွားသြားမွာ သိပ္စုိးရိမ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ၊ ဘယ္ႏွယ့္ဗ်ာ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ စီမံကိန္းကို ရပ္ပစ္ရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား မလံု
ေလာက္မႈကို အမ်ားႀကီး အက်ိဳးျပဳမယ့္ စီမံကိန္းဗ်၊ ဒီစီမံကိန္း ျပန္ကုိ ျပန္စရမယ္ဗ်ာ" လို႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္း က ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဆုိပါ သတင္းစာမွာပဲ သူက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ဘဲဥ မကြဲပဲ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ ( NLD ) ပါတီ အႏိုင္ရသြားတာဟာ "ျပည္သူေတြက ရူးလုိ႔ေပါ့"ဟု ေျပာခဲ့တာကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာ စမ္းစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္သင့္တယ္လုိ႔သာေျပာခဲ့ တာပါတဲ့။ သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတဲ့ တရုတ္ သတင္းစာက ဘာသာျပန္ လြဲမွားေဖာ္ျပ ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ သေဘာထား တထပ္တည္းရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္း ဘယ္လုိ ျပန္ကုစားၿပီး ဘယ္လုိ ေျဖထားတယ္ဆိုတာေတြ အေသးစိတ္သိႏုိင္ဖုိ႔ ယေန႔ ထြက္ရွိမယ့္ ေပၚျပဴလာ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လက္တုိ႔ လုိက္ပါတယ္။

ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဤသတင္းကို အစ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဤေနရာေလးကို ႏွိပ္ၿပီး အျမည္း သြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။


ဆက္စပ္သတင္း။

"ျပည္သူေတြက ရူးလို႔ေပါ႔"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျမန္မာ့အလင္း မ်က္ႏွာဖံုး သတင္းဓာတ္ပံုတြင္ ေဖာ္ျပေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခုလို လႊတ္ေတာ္ သတင္းဓာတ္ပံုအျဖစ္ မ်က္ႏွာဖံုးေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဥေရာပ ခရီးစဥ္တုန္းက ကမာၻ႔ မီဒီယာေတြက ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ေဖာ္ျပေနခ်ိန္မွာ
ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာသတင္းစာေတြက ေဖာ္ျပဖုိ႔အေရး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိႀကီး တဦးက သာမန္ ပုဂၢလိက ခရီးစဥ္ျဖစ္လုိ႔ မေဖာ္ျပေၾကာင္းဆုိၿပီး မၾကာခင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းေဖာ္ျပရာမွာ
ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမည္ကို သတင္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။

အခုေတာ့ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္ သတင္း
နဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးမ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဖာ္ျပလာတာဟာ ထူးျခားမႈ တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုရက္ပုိင္း လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အခု ဘာေကာ္မတီ၊ ညာ ေကာ္မတီ မ်ားရဲ႕ ဥကၠဌ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြလည္း တဖြဲဖြဲ လာေရာက္ေနတယ္လို႔ နီးစပ္သူမ်ား အဆုိ အရ သိရပါတယ္။

ဘယ္လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ရာထူးေတြ အပ္ႏွင္းေနၾကတာကိုေတာ့ သဲသဲ ကြဲကြဲ မသိႏိုင္ပါ ဘူး။

ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတႀကီးက အစ္ကိုျဖစ္သူ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူထံ ဦးညြတ္ေတာင္းပန္ခဲ့ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတႀကီးက အစ္ကိုျဖစ္သူ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူထံ ဦးညြတ္ေတာင္းပန္ခဲ့
------------------------
24/7/2012 ေန႔က ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတသည္ ျပည္သူထံ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေသာ အစီအစဥ္မွ ေတာင္ကိုးရီးယား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးထံ မိမိအစ္ကိုျဖစ္သူ၏ လဘ္ေပးလဘ္ယူ ကိစၥအေပၚ ဦးညြတ္ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုစြပ္စြဲခံရမႈတြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူနဲ႔အတူ နီးစပ္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အျဖဴေရာင္ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ ( သို ့)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေမ့အေၾကာင္းကိုႏွစ္သက္ သေဘာက် လို ့ေရးခ်င္တာပါ..ဒါေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ့အေမစု ရဲ ့ အေၾကာင္းကိုခေရေစ ့အတြင္းက်က်သိမွသိပါ့မလားလို ့ု စိုးရိိိိိိိိိိမ္ေနမိတာအမွန္ပါဘဲ ..
အေမစုကို ဘာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ေတြ အရမ္းေလးစားၾကသလဲ?
အေမစု ကို ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူ ့လူထုရဲ႕ အၿမဲတမ္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သေဘာထားေနၾကသလဲ?
အေမစုကိုဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ေျမွာက္လိုၾကတာလဲ ဒီလိုေတြ ေမးလာခဲ့ရင္ အရင္က ေတာ္ေတာ္ေျဖရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္းသိေနပါျပီ ျပည္သူေတြကလဲ သိျပီး ပါးရည္နားးရည္ျပည့္၀ေနပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက အရင္ကနဲ ့မတူ ျပည္သူေတြကလည္း အားလံုးကို ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ကာ ျပန္ေျပာႏိုင္ေပၿပီ။

အေမက ျပည္သူေတြ အားကိုးအားထိုက္ေလာက္တဲ ့လမ္းျပၾကယ္ ဟု ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ရပါျပီ။
မေန ့က အခ်ိန္ေတြ ကုန္ခဲ့ပါျပီ .. ယခုလည္း ဒီမိုကေရစီ လမ္းမေပၚကုိိ ေရာက္ေနပါျပီ မနက္ျဖန္ဆိုတာေတြးရခက္ပါသည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ လို ့ေျပာလို ့မရေသးပါ. အမွန္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လည္းမရေသး ပါ ။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဆိုသည္မွာလြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္ စသည္ျဖင့္ ရွိေနရပါမည္။ ယခင္ ကႏွင့္ႏိႈင္ယွဥ္ပါက ယခုေတာ့ သင့္ပါတယ္ဟုေခၚရမလိုပါဘဲ။ယခုေတာ့ႏိုင္င္ငံေရးကို ပါးနပ္လိမၼာစြာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းက်က် ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္၏။
အေမစု က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါလ်က္
ယေန႔ေခတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရံုသာမက သူမ်ားထက္ လက္တလံုးျခားေရွ႕က ေျပးေနသည္ကို အားက် အတုယူစဖြယ္ျမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။
အေမ့ရဲ ့ ျပတ္သားလွတဲ့ ဘဂၤလီ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး ကလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ဒိုင္ပြဲရပ္နဲ ့ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့တာ ကမၻာက ေလးစားခဲ့ရပါတယ္။တစ္ခါမွ မျမင္ခဲ့ဘူးမေတြ ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥေရာပ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မိ္န္ ့ခြန္းေတြ ၊ ႏိုဗယ္ဆု ကို ကိုယ္တိုင္ယူျပီး ျမန္မာျပည္အတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ၊ ဆြစ္ဇာလန္မွာလည္းျပည္သူလူထုအား တန္ဘိုးရွိေသာ မိန္ ့ခြန္းမ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္ေခါင္းေဆာင္မႈ က ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာက ပုိိျပီးသိခဲ့ရပါျပီ ။လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္ နည္းနည္းေလးေတာ့ ယူရေပဦးမည္။ လက္ရွိ အေနအထား က ခပ္ပါးပါးေလးေလွ်ာက္ေနၾကရတာ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနသလားလို ့ထင္မိပါတယ္။အေမစုက
အခ်ိန္ေနရာမေရြးပဲ သူလုပ္ရမည့္လမ္းစဥ္ကို အျပတ္အသားခ်မွတ္ႏိုင္သူ လို ့ယူဆေနရပါတယ္။သူ႔အၿပံဳးမ်ား၊
ေလးနက္ျပတ္သားေသာ သူ႔စကားသံမ်ား၊
ျဖူစင္ ေျဖာင့္ျဖဴးေသာ သူ႔ေျခလွမ္းမ်ားအားၾကည့္ကာေခါင္းေဆာင္ပီသ သူ
ဟု ဆိုခ်င္ပါတယ္...ယေန ့ မီဒီယာမ်ား ကလည္းအေမစု သတင္းကို ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ထိေတြ႕မႈမ်ား ပိုလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုက
သူ႔အတြက္ မိသားစု သံေယာဇဥ္သည္ အဓိက မဟုတ္။
ျပည္သူအမ်ားစု၏ စနစ္ဆိုးဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မႈသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အေမစုကို ျပည္သူေတြက ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္ကာခ်စ္ခင္အားကိုး ျမတ္ႏိုးၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 မည္။ျမန္မာျပည္ေျမျပင္ေပၚမွာ လူသားမ်ားထဲတြင္ စြန္ ့လႊတ္ျခင္း အနစ္နာခံျခင္း`သတၱိ´ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို တုႏိႈင္းမရေအာင္
က်ေနာ့္အား ေမးလာပါက အေမစု အား လက္ညိွဳးထိုး ညႊန္ျပမိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။အျမဲဘဲ မွန္ေနတဲ့အမွန္တရားအတြက္
အေမ ဟာ ေၾကာက္ရြံ ့ျခင္းမွကင္းေ၀းေရး၊ေမတၱာ၊
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းလူသားဆန္မႈ၊ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ ့အႏွစ္သာရႏွင့္
လူသားအားလံုးရဲ့ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈကို ကိုင္စြဲထားႏိုင္တဲ့သူ..ျပီးေတာ့ အျဖဴေရာင္ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ လို ့ ဒီအတိုင္းဘဲ ေရးလိုက္မိပါတယ္ ..။

ကိုထြန္းေ၀

စာဖတ္သူမ်ားအားလံုး စိတ္ႏွလံုး ဘ၀င္ရႊင္ျပံဳးၾကပါေစ..။

ဆားဖားေဒါက္တာ ခင္ေရႊမွလယ္ယာေျမမ်ားကိုလယ္သမားမ်ား အားျပန္လည္ေပးရန္မျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားသည္ကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပ။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ေဒါက္တာတုခင္ေရႊကလယ္ယာေျမကိုစက္မႈဇံုစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးေန၍ လယ္သမားမ်ားကို ျပန္ေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားသည္ တစံုတဦး.........တဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ပ/ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္မႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း.......

ေဖၚထုတ္ၾက..... ေဖၚထုတ္ၾက..၊Khu Daun


ေဖၚထုတ္ၾက..... ေဖၚထုတ္ၾက..၊
-------------------------------------
ကိုယ့္နိဳင္ငံရဲ ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္
ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားမွ
လမ္းမွတဆင့္... ရပ္ကြက္
ရပ္ကြက္မွတဆင့္... ၿမိဳ ့နယ္
ဲၿမိဳ ့နယ္မွတဆင့္... တိုင္းႏွင့္ျပည္..
အတူတကြလက္တြဲၾကၿပီး... အတုအေယာင္နိဳင္ငံသားမ်ားႏွင့္
တရား၀င္ေနထိုင္ေနၾကသူမ်ားအား...
အမ်ိဳးသားအေရးတာ၀န္အျဖစ္ စုေပါင္းေဖၚထုတ္ၾကပါ...။
ခြပ္ေဒါင္းေအာ္သံ

NLD ၏ ပထမဆံုးအဆိုျဖစ္ေသာ "Good Governance ၊ Clean Government အဆိုကို စာဖတ္သူမ်ားထံ တပ္လွန္႔ျခင္း။

yan aung 


ဒီေန႔ EMG ရဲ႕ သတင္းထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္..။ NLD က ၂၅-၇-၂၀၁၂ မွာ တင္သြင္းမယ့္ ပထမဆံုး အဆို အေၾကာင္းပါ..။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင္က တင္သြင္းမည့္ အဆိုကို ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ မတင္သြင္း ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ တြင္သြင္းရန္ ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္သြား သျဖင့္ အခ်ိန္မေလာက္င ေသာေၾကာင့္ ေရြ႕ဆိုင္း လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပုသိမ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က "Good Governance (ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Clean Government (သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ) ျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ ခံရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ မေရြ႕ေျပာင္း ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျပီး မွတ္တမ္း တင္ထားရန္

အဆို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္း အဆိုကို ယေန႔က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဆိုသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အဆိုျဖစ္ပါသည္။ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။
စကားက ေလးလံုးထဲပါ..။ Good & Clean ၊ Rule & Law ပါ..။

အဲဒီအဆိုဟာ .. သမိုင္းတြင္မယ့္အဆိုျဖစ္သလို ယခင္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္က ေဘာင္းဘီကၽြတ္ၿပီး အေခ်ာင္ ေနရာရလာသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသည့္ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအတြက္ေတာ့ ဖင္ႀကိမ္းစရာ အဆိုတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယ ရွိစရာမလိုပါ..။

အဲဒီအဆိုကို ကန္႔ကြက္ျခင္း/ျဖတ္ေတာက္ျခင္း/ကန္႔သတ္ျခင္းနဲ႔ ပိတ္ပင္ျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း ရွိမရွိဟာလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသမိုင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိမရွိနဲ႔ ကမၻာက အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေပတံကို အက်ဳိးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္..။

အရင္ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ၁၉၄၈-၁၉၅၈ က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တရား၀င္ေျပာခဲ့တဲ့စကားကို ဖတ္ဖူးတာမွတ္မိပါေသးတယ္.။

က်ဳပ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးက အခုႏႈတ္ထြက္ေပးမယ္ က်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အခုခ်က္ျခင္း ႀကိဳက္တဲ့ လူ/ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းကလာစစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ခင္ဘ၀က ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ တစ္က်ပ္ ပိုေနရင္ က်ဳပ္ကိုသူခိုးလို႕စြပ္စြဲ
ဒီစကားဟာ မွတ္ေက်ာက္တင္တဲ့စကားပါ..။

ဒီအဆိုဟာ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ လို႔ ေျပာရသလဲဆိုရင္ Good and Clean ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ...သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ ျဖစ္သလို ယေန႔ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ဆိုးက်ဳိးကိစၥေတြ အားလံုးနီးပါးက ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ ကတည္းက ျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြရွိခဲ့လို႔ပါ..။
Clean မရွိလို႔ မ Good ျခင္းလို႔ ေျပာလို႔ပါတယ္..။

(၁) ရခိုင္အေရး (ဘဂၤလီသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘာ့ေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔၀င္ေရာက္)

(၂) လယ္သမားေတြ လယ္သိမ္းခံရျခင္း (ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘ၀ပ်က္ျခင္း)

(၃) အလုပ္သမားေတြ အက်ဳိးခံစားခြင့္ နည္းျခင္း (လစာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္နည္း -- ဥပေဒေၾကာင့္နည္း)

အဲဒီလိုမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာအတြက္ Good နဲ႔ Clean က အေရးအႀကီးဆံုးပါ။

အဲဒီအဆို တင္သြင္းခ်ိန္မွာ ....။

ဘယ္သူေတြ မ်က္ႏွာေအာက္ခ် နားေထာင္ေနမလဲ..။ ဘယ္သူေတြ မ်က္ေထာင့္နီနဲ႔ ၾကည့္ေနမလဲ..။
စင္ေပၚမွာ ထုိင္ေနသူႀကီးေတြ ဖင္ႀကိမ္းေနမလား..။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္မ်ားက PS Specialist တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ အေမစုရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ကို ....တန္ျပန္တုိက္ခိုက္ဖို႔ ေဒတာစုေနမလား..။

Skynet ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ Channel က ပုသိမ္မွာ သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္း လႊင့္လို႔ မရသလို အဲဒီၤေန႔က်မွ ထုတ္လႊင့္မႈပ်က္ကြက္ေလဦးမလား.။

အစရွိသည္တို႔ကို ေတြးေတာရင္း မနက္ဖန္ ၂၅-၇-၂၀၁၂ ေန႔တင္သြင္းမယ့္ "Good Governance (ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Clean Government (သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ) ဆိုတဲ့ ေလ့လာခ်င္မိပါတယ္.။

ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီအဆိုဟာ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းကို ၾကည့္တဲ့ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္..။

လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားတစ္ခုလံုးကို ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္ေပးမယ့္ အဆိုျဖစ္သလို အဲဒီအဆိုကေန အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားနဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား လည္ပတ္သူတို႔ကို ပဲ့ကိုင္မယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း..။

ရန္ေအာင္..