Sunday, July 1, 2012

ေငြစကၠဴမ်ားက ေျပာေသာ .... ျမန္မာ / ဗမာ (Myanmar/Burma) သံုးသပ္ခ်က္

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Burma ... ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္..။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အဂၤလိပ္လို Burma ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းကို ျမန္မာလို ယခင္သံုးခဲ့ေသာ ..ဗမာႏုိင္ငံ/ဗမာလူမ်ဳိးကို လက္ခံသည္ဟု ေခ်ထိုးကာ ေရးသားေနၾကသည္..။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ၁၉၈၂ မဆလ ဥပေဒက ျမန္မာ လုိ႔ သံုးႏႈန္းျခင္းကိုေထာက္ျပၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလိုေျပာရာတြင္ ဗမာႏုိင္ငံ စသျဖင့္တြင္တြင္သံုးေနသကဲ့သို႔ အဆင္းတြင္ ဘီးတပ္ေနၾကသည္..။
ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ အေျပာမ်ားပါသည္..။ NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဗမာလိုေရးလွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေရးတာမ်ားပါသည္..။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ဗမာ ပဲျဖစ္ေစ ျမန္မာပဲျဖစ္ေစ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ၾကသည္ပဲျဖစ္သည္..။ ကိုလိုနီေခတ္ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းအားလံုးတြင္ ... ဗမာႏုိင္ငံဟုပဲ သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သံုးေသာ ဗမာႏုိင္ငံဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ရည္ညႊန္းခဲ့သည္မွ ေမးစရာမလိုသလို.. ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့စဥ္ကလည္း စာခ်ဳပ္သည္ .. Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္လည္း သတိရၾကေစခ်င္ပါသည္..။

သို႔ေသာ္ ...ယေန႔ေခတ္တြင္ ..အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတြင္ေတာ့ ျပႆနာရွိလာပါသည္။ Burma ဟုေသာစကားလံုးကို Myanmar ဟု အစားထိုးရာတြင္ျဖစ္သည္..။ ယခုမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက Myanmar ဟု စြဲေနၾကသျဖင့္ Myanmar ဟုေခၚသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္..။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအေခၚ Burma ဟုေသာ စကားလံုးကို လက္မခံၾကေပ...။
ယခင္ ေရွးမွီေနာက္မွီမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသူမ်ားက Burma ဟုေသာစကားလံုးကိုလက္ခံၾကသည္..။ ဗမာလိုဆိုလွ်င္လည္း ..ျမန္မာကုိ မျငင္းၾကေပ..။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေခၚအေ၀ၚသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ တစ္ခုေတာ့ သတိျပဳစရာ ရွိပါသည္..။ အဂၤလိပ္လို Burma ဟုေသာအသံုးအႏႈန္းမွ Myanmar ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ၈၈ အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္အစိုးရျဖစ္ေသာ န၀တ (ႏို္င္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕) က ၁၉၈၉ ေမလတြင္ လံုး၀ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္..။ လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးကက လူထု သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္.. စာရြက္တစ္ရြက္ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ခု) ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေခၚအေ၀ၚျဖစ္သည္..။ ယခုႏွစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံေျပာင္း ကဲ့သို႔ပင္... မည္သူ႔ကိုမွ် မတုိင္ပင္ အစည္းအေ၀းမေခၚ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတာင္မသိဘဲ ၂၀၁၀ တြင္ ( ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) ၏ ေသအံ့မူးမူးအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံပါ လဲသြားသကဲ့သို႔တည္း..။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္..။

Myanmar ဟု ေျပာင္းလဲရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ လက္ခံေလာက္စရာပါ..။ ျမန္မာလို႔ ဗမာလိုသံုးေနမွေတာ့ အဂၤလိပ္လိုလည္း Myanmar လို႔သံုးသင့္သလို သမုိင္းအရ.. ျပည္ေထာင္စုႏို္င္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ Myanmar လို႔ သံုးသင့္သည္ေပါ့...။ ဒါကို ျငင္းစရာေတာ့မရွိပါ..။ ယခုလည္း Myanmar လို႔ ေခၚေနၾကၿပီပဲ..။

သို႔ေသာ္....
အဂၤလိပ္ေတြေပးခဲ့ေသာ Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္မွသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္..၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္အျပင္ မဆလ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္အထိ) ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ၁၉၈၉ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္တုိင္တုိင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲပဲ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသနည္း..။ ထိုနာမည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကသျဖင့္ေလာ..။ ဒါမွမဟုတ္.. သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ Burma ဟုေသာ အမည္က ပိုတည္တန္႔သျဖင့္ေလာ..။ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပိုအဆင္ေျပသျဖင့္ေလာ..။

ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါသည္..။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ၿပီး ..Myanmar ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာေသာ္လည္း Myanmar ဟုေသာအမည္.. ဘာ့ေၾကာင့္ လူသိနည္းသနည္း..။ Myanmar (Burma) ဟုေျပာမွ ကမၻာက သိသနည္း..။ ထုိေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္..။

(၁) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုမေထာက္ခံခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းအစိုးရ။
(၂) ပညာရွင္/ လူထုဆံုးျဖတ္ခ်က္/ လႊတ္ေတာ္ / ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ျခင္း။
(၃) ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ၊ မ်က္ႏွာငယ္စရာ အထီးက်န္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း။
(၄) ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကမၻာတြင္ ၾသဇာမေညာင္းသလို မီဒီယာလႊမ္းမိုးမႈမရွိျခင္း။
(၅) Burma ဟူသည္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီကာ ကမၻာက လက္ခံသံုးစြဲလာခဲ့ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ျခင္း။

အစရွိေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္..။

မိမိ အယူအဆကမူ... ႏုိင္ငံတကာတြင္ .Myanmar ..ဟု .. သံုးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ မသိလွ်င္ .. (အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္) Burma ဟု သံုးမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမည္နာမထက္ အႏွစ္သာရ (ျပည္ေထာင္စုအေပၚသက္ေရာက္မႈ) က အေရးႀကီးဆံုးပင္..။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Myanmar သည္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါေသာျပည္ေထာင္စုဟု ဆိုလို႔ရသလို Burma သည္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဟု ကမၻာက သိသည္ပင္..။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအား နာမည္သံုးေလးမ်ဳိးျဖင့္ သိေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားစြာရွိပါသည္..။ ဥပမာ (Holland/ Netherlands/ Dutch )၊ (England, United Kingdom, Great Britain)၊ (Thailand/Sirm)၊ (Cambodia/ Kampuchea/ Khmer)Officially ဆိုသည္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းရွိသည္ပင္..။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား မည္သူက မည္သို႔ လိုအပ္သလိုသံုးစြဲပါေစ.. မည္သည့္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကမွ ဥပေဒနဲ႔ကိုင္တုတ္ကာ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိသလို အေရးယုျခင္းမရွိေပ..။

ယေန႔ အစိုးရသတင္းစာႏွင့္ စာေပစိစစ္ေရးတို႔မွ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ .. ထုိင္၀မ္ (Taiwan) ႏိုင္ငံကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရုတ္ႀကီး၏အလိုက် တရုတ္၏ျပည္နယ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး တရုတ္(တုိင္ေပ) - China (Taipae)ဟု ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ အားမနာရွာမက်ဳိး ေဖာ္ျပေနျခင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေရးရမည္ဟု မူမ်ား က်န္ရွိေနေသးျခင္းတို႔သည္ .. ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ Myanmar မွ Burma ျဖင့္ ..၀ဋ္ျပန္လည္ျခင္းပင္တည္း..။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာ/ဗမာ ...အသံုးအႏႈန္း (Myanmar/Burma) စာလံုးေျပာင္းလဲပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုေျပာင္းလဲပံုမ်ားကိုေလ့လာရင္း မည္ကဲ့သို႔ ေခၚဆိုရမည္ကို မိမိဘာသာ သံုးသပ္ႏုိင္ၾကပါဟုသာ...။

 

1942-1944 ဂ်ပန္ေခတ္ပိုက္ဆံ


 ကိုလိုနီေခတ္ဦးမွ 1947 တြင္သံုးေနဆဲ အဂၤလိပ္ပိုက္ဆံ..။


 1948-1953 အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာပိုက္ဆံ..။ က ေဒါင္းရုပ္ပါ၀င္လာျခင္း။


 

1965 (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုစတင္ ေဖာ္ျပလာသည္။ 


1979 (မဆလ) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္။


 1986 (မဆလ) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္။ အသစ္ထုတ္ေ၀လိုက္ေငြစကၠၚထဲမွ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ႏွင့္ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္တန္အား တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တရားမ၀င္ေၾကညာလုိက္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု စီးပြားပ်က္ကာ 8888 အေရးအခင္းျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းခံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့..။


 

၈၈၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ (န၀တ) လက္ထက္ 1990 တြင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀သည့္ က်ပ္တန္..။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ပါေသးသည္) Myanmar ဟု စတင္ေျပာင္းသည္။


 


1994 အတြင္း နအဖ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ) အစိုးရမွ စတင္ထုတ္ေ၀ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု စတင္ေပ်ာက္ကြယ္သည္။ တိရစၦာန္ပံုမ်ား စတင္ပါ၀င္သည္။


 ေနျပည္ေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ငါးေထာင္တန္မ်ား (ျခေသၤ့အစား ဆင္ျဖဴ ပါ၀င္လာသည္)          ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ ..မၾကာခင္ကထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ မည္သည့္တိရိစၦာန္မွ မပါ၀င္ေတာ့ပါ..။ 
ထိုေငြစကၠဴပံုမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ Myanmar ဟု စတင္သံုးစြဲခ်ိန္ကစၿပီး ေငြစကၠဴေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သလို ျပင္ပ ျပည္သူမ်ားၾကားမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္မွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္..။ ယခုလည္း.. ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မေပးပဲ (၄င္းတို႔ေျပာၾကားခ်က္အရ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခရီးစဥ္တြင္ က Burma  ဟု လြတ္လပ္စြာ သံုးႏႈန္းျခင္းကို Myanmar သံုးရန္  ဥပေဒ၏ ဖိအားျဖင့္ႀကိဳးစားကာ သူမ၏ အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ေအာင္ ၾကံစည္ေနသေလာဟုသာ..။ 

ဖြဲ.စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ၁၉၄၇....၁၉၇၄ .... ၂၀၀၈ တို႔တြင္ ...အဓိပါယ္၊ သေဘာ အယူ အဆမ်ား ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ၿမန္မာစာၿဖင့္ ေရးသားထားခ်က္မ်ား အေပၚတြင္သာ အေၿခၿပဳရမည္။ဆိုေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ႀကီးမွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သနည္း..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဂၤလိပ္လိုပဲ ေျပာခဲ့ပါသည္..။ ျမန္မာ/ဗမာ လို မေျပာခဲ့ပါ..။

သမုိင္းဆိုတာ ညာလို႔မရသလို.. အားလံုး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္..။
yan aung 
on Saturday, 
June 30, 2012 at 2:15am

သူမ၏ပါတီ အႏိုင္ရရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ AFP သို႔ ေျပာၾကား


(Bangkok Post မွ 28 June 2012 ရက္စြဲပါ " Suu Kyi tells AFP willing to lead Myanmar if her party wins " သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
အံ့မခန္းေအာင္ျမင္ေသာ ဥေရာပခရီးစဥ္ကို အၿပီးသတ္အျဖစ္
ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က AFP သတင္းဌာနႏွင့္ေျပာဆိုရာတြင္“သူမ
အေနျဖင့္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း" ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဥေရာပသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆိုခံရျခင္းအေပၚ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မိသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Burma ဟုလူသိမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလားဟု ေမးျမန္းေသာအခါ သူမက "ပါတီေတြအားလံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ၾကတယ္ဆိုရင္ ဒီအလားအလာအတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။ "ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတစ္ခ်ိန္လံုး စဥ္းစားေနတာကေတာ့ အဲဒီကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ကြ်န္မစဥ္းစားေနတာကေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတာထက္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္မွာ အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ပါပဲ။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ဆက္စပ္ေပးတာပါပဲ"ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ကဆိုသည္။ ကမာၻေက်ာ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝး၊ အိုင္ယာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ကာ ႀကီးမားေသာလူထုပရိသတ္က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ဥေရာပခရီးစဥ္ကိုအဆံုးသတ္ကာ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။ "ကမာၻတစ္လႊားေနရာတုိင္းက ျပည္သူေတြအားလံုးဆီက ရရွိတဲ့ေႏြးေထြးမႈကို ကြ်န္မအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကမာၻတစ္လႊား၊ မတူညီတဲ့ ေနရာေတြက ျပည္သူမ်ားစြာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္မတို႔႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာကို သိရွိထားၾကပံုရပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔နဲ႔ တစ္သားထဲရွိေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ အင္အားႀကီးမားတဲ့ အသိမ်ိဳးကို ကြ်န္မခံစားမိပါတယ္။ ဒါဟာတစ္ကယ္ကိုအ့ံအားသင့္စရာပါ"ဟု သူမကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခုအခါ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပရန္ရွိေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီတို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ပိုမိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ "ေကာင္းတဲ့အရာေတြ ထြက္ေပၚလာတာကျမင္ရဖို႔ ၂၀၁၅ အထိ ကြ်န္မတို႔ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္"ဟု သူမက AFP သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ "အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ပါပဲ။ ၂၀၁၅ မွာ ဘယ္လိုပံုေပၚလာမွာလဲဆိုတာကို အခုလာမယ့္ ၃ ႏွစ္က ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ကမာၻႀကီးသိေအာင္ ကြ်န္မႀကိဳးစားေနတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့လိုလားခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အင္အားျပည့္ဝလာေအာင္ လာမယ့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ yangonchronicle
ေဒါင္းမာန္ဟုန္ သတင္းမ်ား


ရခိုင္အေရးႏွင္႔စစ္ေရးအျမင္


ႀကီးျမတ္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဆိုတာ သူတို႔ရဲ့ ကေလးေလးဘဝက ႏွလံုးသားကို မဆံုးရွံုးေသးတဲ႔သူျဖစ္တယ္လို႔ Mencius ကဆိုခဲ႔သည္ ။  အသို႔ဆိုခဲ႔ လွ်င္ ရင္႔က်က္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္မူ ငယ္ငယ္စာသင္ခန္း ထဲက သီအိုရီ သေဘာသဘာဝ ေတြ ကို ျပန္အမွတ္ရေနဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္လွသည္ ။

သိျခင္း ၊ နားလည္ျခင္း ႏွင္႔ ပညာ

အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ဘဝတုန္းက စစ္မဟာဗ်ဴဟာဘာသာရပ္ေတြ ၊ တိုက္ပြဲသံုးသပ္ခ်က္ေတြ ကို သင္ၾကားခဲ႔ရသည္။ တိုက္ပြဲ တစ္ခုအတြက္ အခ်က္အခ်ာေျမ ဟာအေရးပါေၾကာင္း ၊ အေျခခံစစ္ဥပေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ ခ်ီ ၊တိုက္၊ ခံ ၊ ခြါ ေတြ ။ တိုက္စစ္ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တဲ႔  ေဖာက္တိုက္စစ္ ၊ လွည့္တက္စစ္ ၊ စိမ္႔ဝင္စစ္ ၊ နဂါးပတ္တိုက္စစ္ စသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးအမ်ိဳးအေထြေထြ သင္ၾကားခဲ႔ရသည္ ။ အဲဒီအရြယ္ အဲဒီကာလက ၊ အဲဒီအေတြးေခၚ မွာ အဲဒီဗ်ဴဟာေတြဟာ သိပ္ အဓိကမက်ဘူးထင္မိသည္။ ပစ္အားနဲ႔ စစ္ကစားမွဳ ၊ လက္ဦးမွု ရယူျခင္းတို႔သာလွ်င္ စစ္ပြဲမ်ားေအာင္နိုင္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်သည္လို႔ ထင္ခဲ႔မိတယ္ ။  ဒါေၾကာင္႔လည္း ဆရာတကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္ က “ သိတိုင္းလည္း နားမလည္ဘူး ၊ နားလည္တဲ႔အဆင္႔ ေရာက္တဲ႔ အသိမွ သာ Knowladge လို႔ေခၚတာ ။ knowledge ကို ေဝဖန္သံုးသပ္နိုင္မွ သာ wisdom ဆိုတဲ႔ ပညာျဖစ္တယ္ ” လို႔ ပညာရဲ့သေဘာမွာ ဆိုထားခဲ႔တာျဖစ္ေပမည္ ။ စစ္ရဲ့ အနိဌာရံုေတြ ၊ စစ္ရဲ့ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မွုေတြကို ျမင္ဖူးၾကားဖူးတိုင္းလည္း စစ္ဆိုတာကိုမသိပါ ၊ စစ္ကိုသိတိုင္းလည္း  စစ္ပညာကိုနားမလည္ပါ ။ စစ္ပညာနားလည္တိုင္းလည္း စစ္ပညာ  မတက္ေျမာက္ပါ ။

လက္ေတြ႔ဘဝ ႏွင္႔ ခံစားမွဳသီအိုရီ

ခ်ီလည္းၾကြၾကြ
ခ်လည္းက်စ္က်စ္
ရပ္လည္းမွန္မွန္
ျပန္လည္းစိုက္စိုက္
ပိုက္လည္းညင္ညင္
အစဥ္သျဖင္႔
တရားႏွင္႔ ဓားႏွင္႔
(အမည္မသိေရွးစာဆို)

ေရွးအခါကေတာ႔ စစ္ခ်ီရင္ အသံလံုၿခံဳရမည္ (သတင္းလံုရမည္) ။ စစ္စခန္းခ်မယ္ဆိုရင္လည္း က်စ္က်စ္လစ္လစ္ နဲ႔ အစုလိုက္အဖြဲ႔လုိက္ စခန္းခ်ရမည္ ။ စစ္ေၾကာင္းရပ္ခ်ိန္ ႏွင္႔ စစ္ေၾကာင္းရပ္ရာေနရာ တို႔ဟာလည္း အခ်ိန္မွန္ ၊ ေနရာမွန္ ျဖစ္ရမည္ ။ ခြာစစ္ဆင္တဲ႔အခါမွာလည္း ရည္မွန္းခ်က္ေနရာကိုေရာက္သည္ထိ အဆင္႔ဆင္႔ တစိုက္မတ္မတ္ခြါစစ္ဆင္ရမည္ ။ ရန္သူကို တိုက္တဲ႔ အခါမွာလည္း အသံလံုမွဳ ၊ အလစ္အငိုကရယူ မွုနဲ႔ အတူ ညင္ညင္သာသာ တိုက္ခိုက္ရမည္ အစရွိသျဖင္႔ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသေဘာ တရား (တရား) ႏွင္႔ ဓါး ကို အစဥ္သျဖင္႔ တစ္သားတည္းသံုးႏိုင္မွသာ စစ္ပြဲတိုင္းေအာင္နိုင္ရာ၏လို႔ ဆိုခဲ႔ၾကသည္ ။ လက္နက္အမ်ိဳးစား ထြန္းကားလာတဲ႔ ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ႔ လက္နက္နဲ႔ ဗ်ဴဟာေတြကို အခ်ိဳးက်က် တြဲ သံုးနိုင္မွသာ စစ္ပြဲတို႔ေအာင္နိုင္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဆိုတာဘယ္လိုဟာလဲ

လူအေတာ္မ်ားမ်ား က လက္ခံထားတာဟာ စစ္ဆိုတာ အနိဌာရံု ၊ စစ္ဆိုတာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေသြးရဲရဲ ၊ သံရဲရဲ သတ္ၾကတဲ႔ပြဲ ဒီထက္လြဲလို႔ ဘာမွ် မပိုပါဘူး ။ The Cold War ဆိုတဲ႔အယူအဆေတြ ၊ Cyber Warfare ဆိုတဲ႔ အသံုးႏွဳန္းေတြ ၊ Media Warfare ၊ Cultural Warfare ၊ Economic Warfare ၊ Political Warfare စတဲ႔ အသံုးႏွဳန္း ၊ အယူအဆေတြကို တကယ္နားလည္လက္ခံ လာတဲ႔ အခါ စစ္ဆိုတာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ပစ္္ခတ္ သတ္ျဖတ္ၾကတယ္ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ထက္ ပိုမိုေလးနက္တာေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သတိထားမိမွာပါ ။ စစ္ပညာရွင္ကေလာ႔ဇ္ဝစ္ ကေတာ႔ “ စစ္ဆိုတာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ မူဝါဒေတြကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ပံုေဖာ္ျခင္း ” လို႔ ဆိုခဲ႔တယ္ ။ အဲဒီေတာ႔စစ္ဆိုတာ ဘာလဲ ။ မီဒီယာေတြနဲ႔ တိုက္ရတဲ႔စစ္ေတြရွိမယ္ ၊ နည္းပညာေတြနဲ႔တိုက္ရတဲ႔စစ္ေတြရွိမယ္ ၊ ယဥ္ေက်းမွုလႊမ္းမိုးေအာင္လုပ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲရတာေတြရွိမယ္၊ စီးပြားေရး ၊ နိုင္ငံေရး အသာစီး နဲ႔ ကိုယ္ေျပာသမွ် ေခါင္းၿငိမ္းလာရေအာင္လုပ္မယ္ … ဒီအရာေတြမွာ လက္နက္ေတြမပါ ပါဘူး ၊ ပစ္ခတ္တာေတြ မရွိပါဘူး ။ ဒါဆိုရင္ စစ္ဆိုတာ ဘာလဲ ။ တကယ္႔တကယ္ေတ႔ာ စစ္ဆိုတာ သူတပါးဆီမွာ အရွံုးမခံ ခ်င္ တဲ႔ သေဘာတရား တစ္ခု ပါပဲ ။

စစ္တို႔ရဲ့ေခတ္

စစ္ဆိုတာေတြကလည္းေခတ္နဲ႔ အတူျဖတ္သန္းလာၾကခဲ႔ၾကတယ္ ။ ေက်ာက္ေခတ္ ၊ သံေခတ္ ၊ ယမ္းေခတ္ ၊ ျႏဴကလီးယားေခတ္ နဲ႔ လူသားအသိဥာဏ္ ေခတ္ တို႔ပါ ။ ေက်ာက္ ခတ္မွာတုန္း ကေတာ႔ ေက်ာက္ေတြ ကိုသံုးၿပီးစစ္တိုက္ခဲ႔ ၾကတယ္ ။ သံ ေခတ္မွာ ဓားလွံေတြ သံုးၿပီး စစ္တိုက္ခဲ႔ ၾကတယ္ ။ ယမ္းေခတ္မွာေတာ႔ ေသနတ္ေတြ ၊ အေျမွာက္ေတြ ၊ တင္႔ကားေတြ သံုးၿပီး စစ္တိုက္ခဲ႔ၾကတယ္ ။ ျႏဴကလီးယား ေခတ္မွာေတာ႔ လက္နက္ကိုျပၿပီး စစ္တိုက္ခဲ႔ၾကတယ္ ။ ယခုလူသားအသိဥာဏ္ေခတ္မွာေတာ႔ Multi-dimensional Warfare ဆိုတဲ႔ စီးပြားေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ၊ နည္းပညာ ၊ လက္နက္ ၊ မီဒီယာ ၊ နိုင္ငံေရး စတာေတြကို အခ်ိဳးက်က် အသံုးခ်ၿပီးေတာ႔သာ စစ္တိုက္ၾကေတာ႔တယ္။ စစ္ပညာရွင္ႀကီး ဆြန္ဇု ရဲ့ “ အေကာင္းဆံုး စစ္ဗ်ဴဟာ ဆိုတာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္စရာမလိုပဲ ရန္သူကို သိမ္းပိုက္နုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆို “ တဲ႔ အဆိုကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ၾကေတာ႔တယ္ ။

ျပည္ျမန္မာ ႏွင္႔ အခ်က္အျခာေျမ

“ ေျမပိုင္မွ သာစစ္နုိင္တယ္” တဲ႔ ။ နည္းပညာေတြဘက္ေလာက္ပဲတိုးတက္ တိုးတက္ ၊ လက္နက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခတ္မွီပါေစ မွန္ကန္ေနေသးတဲ႔ စစ္ပညာ သေဘာတရားတစ္ခုပါပဲ ။ နိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြ စဥ္းစားတဲ႔ အခါ အင္မတန္ရွဳပ္ေထြးပါတယ္၊ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြ ၊ နိုင္ငံတကာဥပေဒ ေတြ၊ စီးပြားေရးေတြ ၊ လူ႔အခြင္႔ေရးေတြ ၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံ မွဳ အေျခေနေတြပါ ထည့္တြက္ၿပီးစဥ္းစားၾကရတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ တစ္ေနရာကိုအာရံုစိုက္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ေနရာမွာလြတ္သြားနိုင္တာေတြ ရွိတယ္ ။ စစ္ေရး မွာေတာ႔ အဲလိုမဟုတ္ ကမၻာ ႀကီးတျခမ္းစာ ကို သဲေျမပံုေလးခ်ၾကည့္ရံု နဲ႔ ကမၻာက စူပါ ပါဝါေတြရဲ့ power balance လုပ္နိုင္မဲ႔ အေနထားေတြ ၊ ဘယ္သူ႔စစ္စခန္းေတြကဘယ္မွာရွိတယ္ ၊ ဘယ္သူ႔ရဲ့ စီးပြားေရးထြက္ေပါက္ (ဝါ) အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ႔ မွဳလမ္းေၾကာင္းေတြက ဘယ္မွာ ၊ ဘယ္ပါဝါေတြက ဘယ္အကြက္တက္ရင္ ဘယ္သူ႔ကို ခ်က္စ္ ဖို႔ ဆိုတာ အရွင္းသားျမင္ေနရပါတယ္ ။ အာရွ-ပစိဖိတ္ စစ္ေရး တခြင္စာ အတြက္ စစ္ေအာင္နိုင္ေရး အတြက္ အခ်က္အခ်ာေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ ျမန္မာ ။

ရခိုင္အေရး ႏွင္႔ Multi-dimensional Warfare

            သင္တန္းသား ဘဝတုန္းကေတာ႔ စာသင္ခန္းထဲမွာ C5ISR (command, control, communications, computers, combat systems, intelligence, surveillance, and reconnaissance) ဆိုတဲ႔ တိုက္ပြဲနည္းဥပေဒသေတြ ၊ သမာရိုးက်စစ္ပြဲ ၊ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲ ၊ ဘက္စံုစစ္ပြဲ (Multi-dimensional Warfare) ဆိုတာေတြကို က်က္ခဲ႔ မွတ္ခဲ႔ရတယ္။ သိပ္ေတာ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္နားမလည္လွဘူး ။ ရခိုင္အေရးျဖစ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လိုက္တာဟာ Multi-dimensional Warfare လို႔ေခၚ တဲ႔ ဘက္စံုစစ္ပြဲ ဟာ ဘယ္လုိအရာလဲ ဆိုတာပါပဲ ။ ဘာေၾကာင္႔ လဲဆိုေတာ႔ နိုင္ငံအတြင္းမွာ local war အေနနဲ႔ ဆင္ႏႊဲရတာရွိသလို ၊ နိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာလည္း global war အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းရတာရွိတယ္ ။ Local War မွာေတာ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြ ၊ ရဲ ၊ မီးသတ္ ၊ တပ္မေတာ္ ၊နိုင္ငံေရး ၊ လူမွုေရး ၊ဘာသာေရး အဖြဲ႔စည္းေတြ ပါဝင္ခဲ႔ရသလို ၊ ပရဟိတ အဖြဲ႔ေတြကလည္း ကူညီေထာက္ပံ႔ခဲ႔ၾကတယ္ ။ Global War မွာေတာ႔ သမၼတႀကီး တို႔ လို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ က ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသလို ၊ နိုင္ငံတကာေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာေတြ ၊ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ ပါဝင္ခဲ႔ၾကတယ္ ။ ေနာက္ Media Warfare မွာေတာ႔ သတင္းတု ၊ သတင္းမွား ထုတ္လႊင္႔တဲ႔သတင္းဌာနေတြ နိုင္ငံတကာမွာ လိမ္ညာေနသူေတြကို ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ ၊ social network အသံုးျပဳသူေတြ က စြမ္းစြမ္းတမံ တိုက္ထုတ္နိုင္ခဲ႔တယ္ ။ Technical Warfare သို႔မဟုတ္ Cyber Warfare မွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာ မ်ိဳးခ်စ္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူေတြ က ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ႔တယ္ ။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာသင္ခန္းထဲ မွာသင္ခဲ႔ရတဲ႔ Multi-dimensional Warfare ႀကီးပါပဲ ။ Multi-dimensional Warfare မွာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ေနမွ တိုက္ပြဲဝင္စစ္သား မဟုတ္ပါဘူး ။ ကီးဘုတ္ ကိုင္ အန္းတာေခါင္းေနသူေတြဟာလည္း တိုက္ပြဲဝင္စစ္သားေတြပါပဲ ၊ ကေလာင္ကိုင္ သတင္းေရးသူ သတင္းေထာက္ေတြ ၊ သတင္းသမားေတြ ဟာလည္းတိုက္ပြဲဝင္စစ္သားေတြပါပဲ ။ ထမင္းတလုပ္ ၊ ေခါက္ဆြဲ တထုပ္ ျဖစ္ျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ႔ ပရဟိတအဖြဲ႔ ဝင္ေတြ ၊ အလွဳရွင္ေတြ ြဟာလည္း တိုက္ပြဲဝင္စစ္သားေတြပါပဲ ။

၂၁ ရာစုႏွင္႔ စစ္ပြဲသ႑န္

၂၁ ရာစုဟာ ျႏဴးကလီးယားေခတ္ကိုေက်ာ္လြန္လို႔ Knowledge is power ဆိုတဲ႔  လူသားအသိဥာဏ္ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ ။ ဘယ္နိုင္ငံ မွ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္ဆီး ၿပီး ၊ အနိဌာရံုေတြ ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပနိုင္မဲ႔ လက္နက္တစ္ခုတည္းကိုသံုးၿပီးတိုက္တဲ႔ စစ္ပြဲေတြကိုဆင္ႏႊဲမွာ မဟုတ္ပါ ။ Multi-dimensional Warfare ကို ရဲ့ပံုစံေတြထဲ က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ဖို႔ အတြက္ Cultural Warfare ၊ Media Warfare ေတြ သံုးမယ္ ၊ ခိုင္းသမွ် ကို ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီးေခါင္းၿငိမ္႔ေစမဲ႔ Political Warfare ေတြ ၊ Economic Warfare ေတြ ၊ နိုင္ငံသားေတြ ၊ နိုင္ငံရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ယႏၲရားအဖြဲ႔စည္းေတြ ထဲမွာ ကိုယ္႔လူေလးေတြထည့္ထားနိုင္မဲ႔ စိမ္႔ဝင္စစ္ ေတြ ၊နိုင္ငံ ရဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လိုသလို ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္မဲ႔ Technical Warfare ေတြ Cyber Warfare ေတြကို ၊ လက္နက္ေတြ ၊ စစ္အင္အားေတြ ကို လိုသလို အသံုးခ်ၿပီး သာ စစ္တိုက္ၾကေတာ႔ မွာပါ ။

နိဂံုး

အဖက္ဖက္ က တိုက္ခိုက္လာနိုင္မဲ႔ Multi-dimensional Warfare ေတြ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလိုအပ္ဆံုးအရာ ကေတာ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး နဲ႔ က်ရာေနရာမွာစြမ္းစြမ္းတမံထမ္းေဆာင္နိုင္မဲ႔ အတက္ပညာရွင္ေတြ ၊ ျမန္မာသာမက ကမၻာမွာသာဝင္ဆန္႔ နုိင္မဲ႔ အသိပညာရွင္ေတြ ပါပဲ ။

(ရုပ္ဆိုး)


 

ညီညြတ္ျခင္း ႏွင္းဆီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရံပုံေငြပေဒသာ ကပြဲကုိ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံတြင္က်င္းပရာ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ညပုိင္း ျမင္းကြင္း ဓာတ္ပုံမ်ား ။ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ဇူလိုင္လ ၁ ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမည္ဟု ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးျပန္ၾကားေရးဌာနမွ သိရသည္။
  


The Voice Weekly  news

အျဖဴေရာင္ အမွာတမ္း


စၾကာဝဠာ သေကၤတျဖစ္တဲ့
သမုိင္းအျဖစ္တည္ရွိေနတဲ့ ေျခရာေတြက
ငါတုိ႔ ဒီမွာ ဒီမွာလုိ႔ အျပဳံးနဲ႔
ျငိမ္ခ်မ္းေရးေတးဆုိရင္း ပါးစပ္လႈပ္လုိ႔
လွမ္းေျပာေနပါရဲ႕...။

စၾကာဝဠာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ
ေနရာတစ္ခု သူ႔ကုိ ေပးခဲ့တယ္ဆုိရင္
ကမၻာတစ္ျခမ္းက ျပႆနာေတြကုိ
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာ လက္ေတြ႔သိျပီေလ..။

ေခ်ာ္လဲျခင္းတုိင္း ေခ်ာ္လဲလုိ႔ မရသလုိ
ေခ်ာ္လဲ ေရာထုိင္နဲ႔ ေခ်ာ္လဲတုန္းက
သူေတာ္စဥ္ျဖစ္ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ခဲ့ဘူး..
ေခ်ာ္လဲသူတုိင္းလည္း ဦးခုိက္ခဲ့တယ္
ဒါဟာ... ေခ်ာ္လဲျခင္းေတြကုိ
ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔
သတၱိရွိရွိ ေအာင္ျမင္ျခင္း ခရီးဆက္ခဲ့လုိ႔ေပါ့...။

မလဲက်ခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔
ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ ေလွ်ာက္ခဲ့
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းတုိင္းက
သမုိင္းမွတ္တုိင္ထဲမွာ အသစ္ေတြနဲ႔ေပါ့...။

တစ္ခုခု ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ
ၾကည့္ေနတဲ့ မ်က္လုံးအစုံနဲ႔
အကြာအေဝး လုိတယ္..
အတုိင္းအတာ လုိတယ္..
အသိရွိဖုိ႔ လုိေနတယ္..
ကမ္းလွမ္းတဲ့ အတက္ပညာလက္ လုိတယ္ေလ..။

ဒါေပမဲ့....
သူတုိ႔ လက္ဆြဲ ႏူတ္ဆက္ဖုိ႔
အေျခေန မေပးေသးတဲ့အခုိက္
မတူညီေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက
ဟန္ခ်က္ညီညီ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ေဆာင္လုိ႔
သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါရဲ႕...။

ကဲ....
လက္တစ္ကမ္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းရွိပါတယ္..
လက္လွမ္းလုိ႔ သူ ...ၾကဳိေနျမဲေပါ့...။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း
 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္စာ ေထာင္ခ်ီ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃၀ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီ အသီးသီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တုိင္ၾကားစာ ေထာင္ခ်ီ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း အပါအဝင္ ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲထံမွ သိရသည္။ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ MICT Park ခန္းမေဆာင္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ လူထု ၄၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဥပေဒေရးရာ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ဆန္းစစ္ ေလ့လာေရး ေကာ္မတီတြင္ တုိင္ၾကားစာ အမ်ားဆုံး အျဖစ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး က်န္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တုိင္ၾကားစာ ရာခ်ီ ရွိေနေၾကာင္း ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲထံမွ သိရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးရာ ေကာ္မတီ ၂၃ ခု ရွိသည္။ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္၊ ၾကားေအာင္ နားေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ လုပ္ေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို မွာၾကားထားေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။ “လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ျပည္သူေတြ မ်ားမ်ား ခုိင္းပါ”ဟု ၎က ဆုိသည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့သည္။ စတုတၳေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမ၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လႊမ္းမုိးဖြယ္ ရွိေနသည္။ The Voice Daily Newsletter မွ

ABSDF ဥကၠဌ ေဟာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၏( ေနာ္ေ၀း၊အဂၤလန္၊ျပင္သစ္) ေဒၚစုပြဲ သို ့တက္ေရာက္ခဲ့သည့္မွတ္တမ္းမ်ား


Paris, France 27 June 2012 photo ပံုမ်ားကိိိိိို ဒီလင့္မွရယူပါတယ္။ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.360008010738944.79820.102182949854786&type=1

အမွန္တရားကို ... ျပည္သူ ျပည္သား ႏွလံုးသားမွ သိေနသည္။ (ဒီဇိုင္းပံု) ခြပ္ေဒါင္းေအာ္သံညီညြတ္ၾက...
ေက်ာျခင္းကပ္.. လက္ျခင္းဆက္..
ဘယ္သူေတြ..ဘယ္လိုပင္ႀကံစည္ကာမူ
အမွန္တရားကို ... ျပည္သူ ျပည္သား ႏွလံုးသားမွ သိေနသည္။

အညတရသူရဲေကာင္းဆုရွင္ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြလွဴဒါန္းအညတရသူရဲေကာင္းဆုရွင္ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြလွဴဒါန္း

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးခင္ဗ်ာ

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အညတရသူရဲေကာင္းဆုရွင္
ကိုလက်္ာထြန္းက သူရရိွထားေသာ ဆုေငြ က်ပ္ (၁၀) သိန္းထဲမွ
က်ပ္ (၄) သိန္း တိတိအား ရခိုင္ျပည္နယ္က ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ေနၾကရရွာေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကတဆင့္
ျပန္လည္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ (RFA ပါ သတင္းအား ေအာက္ပါ တြင္ link တြင္ ၾကည့္ရႈပါရန္)
http://www.rfa.org/burmese/news/nonentity-hero-donation-06272012123413.html

ကိုလက်္ာထြန္းဟာ လက္ရိွ သာယာ၀တီေထာင္မွာ ဆက္လက္အက်ဥ္းခ် ခံေနရဆဲပင္
ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ျဖစ္သူမွာလည္း ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနရၿပီး
၎ရရိွခဲ့သည့္ အညတရသူရဲေကာင္းဆုအား အမျဖစ္သူတဦးမွ ကိုယ္စားလက္ခံရယူခဲ့သည္ဟု
သိရိွရပါသည္။

အလားတူစြာပင္ လက္ရိွ ျမင္းျခံေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ အညတရသူရဲေကာင္းဆုရွင္
ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္မွလည္း ၎၏ ဆုေငြထဲမွ က်ပ္ (၂) သိန္းအား ဇနီးျဖစ္သူမွတဆင့္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႕
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အညတရသူရဲေကာင္းဆုရွင္ (၅) ဦးတြင္ ကိုကပ္ခန္ခြာအန္ေထာ္နီ ႏွင့္ မလွလွေမာ္တို႕
ႏွစ္ဦးသာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဦးေခမာစာရ (လက္ရိွ အင္းစိန္ေထာင္)၊
ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုလက်္ာထြန္းတို႕ (၃) ဦးမွာ လက္ရိွေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲပင္
ျဖစ္ပါသည္။

အညတရသူရဲေကာင္းဆု ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ (၃) ဦး ။ (၁၇.၄.၂၀၁၁) ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႕။
ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ (၄) ဦး။ (၂၀. ၁၁. ၂၀၁၁) အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြေန႕။
တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ (၅) ဦး။ (၁၉.၆.၂၀၁၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန.- ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႕။
၁ ႏွစ္ခဲြ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္း အညတရသူရဲေကာင္း (၁၂) ဦးအား ဆုခ်ီးျမွင့္ကာ ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အမိေျမမွ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဂုဏ္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္
စတုတၳအႀကိမ္အတြက္ စတင္၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေလးစားစြာျဖင့္
မင္းထက္ေဇာ္
အဖဲြ႕၀င္
အညတရသူရဲေကာင္းဆုေကာ္မတီ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္။
81-090 3682 2028

ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီႏွင့္ သူမ၏၀တ္စံုမ်ား----ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီဇုိင္နာသည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္သည္----

ေရးသားသူ-ေအးျမေက်ာ္

အျဖဴေရာင္ပန္းကႏုတ္မ်ား ထုိးထားေသာ ခရမ္းရင့္ေရာင္ ရင္ဖုံးအကႌ်ႏွင့္ လုိက္ဖက္စြာ တြဲစပ္ထားသည့္အျဖဴခံခရမ္းခ်ိတ္၀တ္စုံ၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ပ၀ါ ျဖဴႏွင့္ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ ၀ါညိဳေရာင္ဒူးနားခ်ိတ္မ်ားႏွင့္မရမ္းေစ့ေရာင္၀တ္စုံတုိ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ကသမုိင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္အတူကမၻာတစ္၀န္းမွလူမ်ား သတိထားမိခဲ့သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး၀တ္စုံႏွစ္စုံပင္ျဖစ္သည္။
    ဥေရာပသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ၾကာမွ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ သြားေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ဟု     ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား တင္စားေနၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  ထုိ၀တ္စုံႏွစ္စုံထဲမွ ခရမ္းေရာင္၀တ္စုံကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၁ႏွစ္က ကုိယ္တုိင္   လက္ခံရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆု ျပန္လည္လက္ခံရယူသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည္။ မရမ္း
ေစ့ေရာင္ ၀တ္စုံကုိေတာ့ သမုိင္း ၀င္ေန႔ရက္အျဖစ္  မွတ္ေက်ာက္ အတင္ခံရေသာ  ၿဗိတိန္ပါလီမန္ တြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ေန႔ တြင္ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ပ၀ါခပ္ႀကီးႀကီး ႏွင့္ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္သက္တမ္းရာခ်ီသည့္ ၀က္မင္စတာခန္းမအတြင္းရွိ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီး ႏုိင္သည့္ မင္းပရိသတ္ ၁၄၀၀ ၏ အာ႐ုံကုိဖမ္းစားထားႏိုင္ခဲ့သူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ေန႐ူး ေပးသည့္
ၿဗိတိသွ်စစ္ကုတ္အကႌ်ႏွင့္ ေဒါင္းနင္းလမ္းသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေရာက္ရွိခဲ့သလုိ သမီးျဖစ္သူကလည္း ထုိမရမ္းေစ့ေရာင္ ျမန္မာ၀တ္စုံျဖင့္ ေဒါင္းနင္း လမ္းသို႔  သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ သည္။  
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ေရာင္ဂုဏ္ ၀ါကုိ ျပန္လည္ေတာက္ပေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သလုိ က်က္သေရရွိတင့္တယ္ေသာ ျမန္မာ့႐ုိး ရာ အမ်ိဳးသမီး၀တ္စုံမ်ားကုိလည္း ကမၻာ့ပရိသတ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့သည္။  
    ''ဥေရာပက တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြ က ျမန္မာ၀တ္စုံကုိ သိပ္မသိၾကဘူးေလ။ အခုေတာ့ အန္တီ့ေၾကာင့္က်က္သေရရွိလွတဲ့ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ၀တ္စုံကုိ တစ္ကမၻာလုံးက သတိ ထားမိသြားတာကုိ ဂုဏ္ယူမိတယ္"ဟု နာမည္ရဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာ တစ္ ဦးျဖစ္ေသာ မလတ္လတ္ကေျပာ သည္။
    သူမ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ပထမ ဆုံးတက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ရေသာ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းတြင္ အစိမ္းေရာင္ ဇာပ၀ါႏွင့္လုိက္ဖက္ေသာ အစိမ္းေရာင္ပြင့္ခက္မ်ား ထုိးထားသည့္အက်ႌျဖဴႏွင့္ ပန္းပြင့္အေရာင္စုံမ်ား ထုိးထားေသာအနက္ေရာင္လုံခ်ည္ႏွင့္၀တ္စုံ၊ ကမၻာေက်ာ္ေရာ့ခ္အဆုိေတာ္ ဘုိႏိုႏွင့္ ေအာ္စလုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္တြင္  အနီေရာင္ လုံခ်ည္ႏွင့္   လူငယ္အနည္းငယ္ဆန္ေသာ အနီေရာင္ပြင့္စိပ္အကႌ် ႏွင့္ ကုတ္အကႌ်အတြဲ အစပ္၀တ္စုံ၊ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ႏွင့္  သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္က အနက္ခံေရႊအုိေရာင္လုံခ်ည္ႏွင့္ ေရႊအုိေရာင္ပ၀ါ တြဲဖက္၀တ္စုံ၊
ေတာ္၀င္အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခ်ားလ္တုိ႔စုံတြဲႏွင့္   ေတြ႕ဆုံစဥ္က ခ်ယ္ရီ ေရာင္၀တ္စုံတုိ႔မွာ   ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္၏   ဂုဏ္အရွိန္အ၀ါႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္   လူအ
မ်ား၏အာ႐ုံကုိ ဖမ္းစားေနရာယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။
    ''အန္တီေအာက္စဖုိ႔ဒ္မွာ ေက်ာင္းတက္ကတည္းက   ျမန္ မာ၀တ္စုံေလးေတြပဲ ၀တ္တယ္ ဆုိတာဓာတ္ပုံေတြကေန သိခဲ့ပါ တယ္။ အခုလုိ တစ္ကမၻာလုံးက အေလးထား ဂုဏ္ျပဳခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ျမန္မာ၀တ္စုံေတြကုိ တစ္ကမၻာလုံးကသိလာၾကတာကုိ အရမ္းဂုဏ္ယူမိတယ္။ ကုိယ္တုိင္လည္း အရင္ က ရံဖန္ရံခါမွသာ ၀တ္တတ္တဲ့ျမန္မာ၀တ္စုံကုိ အန္တီ့ေၾကာင့္ အျမတ္တႏုိးနဲ႔ အၿမဲလုိ၀တ္ျဖစ္ေနၿပီ''ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကုိ   
အစဥ္အၿမဲအားေပး ေထာက္ခံလ်က္ရွိေသာ အဆုိေတာ္သံသာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသုံးအ မ်ားဆုံး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ သုံးစြဲသူမိန္းကေလးအမ်ားစုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ၀တ္ဆင္ေသာ ၀တ္ဆင္သည့္၀တ္စုံမ်ားအေၾကာင္း တခုတ္တရ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိၿပီး ပုံမွန္သုံးစြဲသူ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ''ေနာက္တစ္ခါ ႏိုင္ငံျခားသြားရင္ ျမန္မာ၀တ္စုံပဲ ၀တ္ေတာ့မယ္''ဟု ေရးသားထားသည္ ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီးမိနစ္ပုိင္းအၾကာတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
    ေပါင္တစ္ရာစြန္းစြန္းသာရွိ ေသာ ခႏၶာကုိယ္ ပိန္ပါးပါးေပၚ တြင္ အသက္၆၇ ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ လုိက္
ဖက္ေသာအေရာင္မ်ားကုိ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ကာ  အၿမဲေၾကာ့ရွင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ သူမတြင္ ကုိယ္ပုိင္
ဒီဇုိင္နာရွိရမည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာ ဆုိမႈမ်ားရွိသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀တ္စုံမ်ားကုိ မည္သူက
တာ၀န္ယူခ်ဳပ္လုပ္ေပးေနသလဲဟူသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ ၀င္စားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္။
    ''သူ႕ရဲ႕ပင္တုိင္ ဒီဇုိင္နာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္ တုိင္ပါပဲ။ အစ္မက သူ၀တ္ခ်င္ တဲ့
ဒီဇုိင္းေလးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားတယ္။ ၿပီးရင္ခ်ဳပ္တဲ့သူကုိ ေျပာတယ္။   ဒီဇုိင္နာကေတာ့သူကုိယ္တုိင္ပါပဲ}} ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦး ကေျပာသည္။
    အေမရိကန္သမၼတကေတာ္ မီရွဲအုိဘားမား၏ ပင္တုိင္ဖက္ရွင္အႀကံေပးမွာ နယူးေယာက္မွ နာမည္ေက်ာ္ ဒီ ဇုိင္နာအိုင္ကရမ္ဂိုးဒ္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသမီးဒုိင္ ယာနာ၏ ဒီဇုိင္နာမွာ နာမည္ႀကီးဒီဇုိင္နာကက္သရင္းေ၀ါလ္ကာ ျဖစ္သည္။   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀တ္စုံဖန္တီးသူမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ အၿပီး ၁၁ လခန္႔ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ တြင္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံစဥ္က သူမ၏ ၀တ္စုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမး ျမန္းခဲ့ဖူးရာ သူမအတြက္ ပင္တုိင္ခ်ဳပ္ေပးသူ သုံးေယာက္ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာဆန္ဆန္ရင္ဖုံးအကႌ်မ်ားတြင္   ထုိးထားေလ့ရွိေသာ ပန္းကႏုတ္မ်ားကုိ အမ်ားစု သတိထားမိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ထုိပန္းကႏုတ္ အမ်ားစုမွာ သူမ၏ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကူးမ်ားျဖစ္သည္။စည္းစနစ္ႀကီးသူ၊ တိက်ေသသပ္သူပီပီ သူမ၀တ္ဆင္ေသာ ၀တ္စုံအမ်ားစုကုိ သူမခႏၡာကုိယ္ႏွင့္ ခ်ပ္ရပ္ေနမွသာ သေဘာက်စိတ္တုိင္းက်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသူမႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
    ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ၀တ္ဆင္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ၀တ္စုံမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္သည့္အျပင္ ထူးျခားမႈတစ္ခုကုိ သတိထားမိသူမွာ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္ပင္ျဖစ္သည္။
    ''အန္တီဘယ္ႏုိင္ငံသြား သြား ျမန္မာ၀တ္စုံပဲ ၀တ္လိမ့္ မယ္ဆုိတာ ႀကိဳမွန္းဆၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥေရာပခရီးမွာ ဒီမွာလုိ ပဲ အန္တီ့ရဲ႕ အမွတ္သညာျဖစ္တဲ့ ႏွင္းဆီပန္းေလးေတြကုိ အစဥ္အ လာမျပတ္ ပန္ျဖစ္တာ သတိထားမိတယ္။ အရမ္းလည္းသေဘာက်မိတယ္''ဟု သူမကုိယ္တုိင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသြားလွ်င္ ျမန္မာ၀တ္စုံ ကုိသာ အမ်ားဆုံး၀တ္ဆင္ေလ့ရွိ သူ ဒါ႐ုိက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္က ေျပာသည္။
    ဥေရာပခရီးစဥ္သုိ႔  သြားလာ ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ၀တ္ စုံအေရာင္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ေသာ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္စုံကုိ ပန္ဆင္ ေလ့ရွိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ စုစည္းထားေသာ ဆံစုေဘး တြင္ အၿမဲလုိလုိျမင္ေတြ႕ရသည္ မွာ အ၀ါႏုေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယဥ္ေက်း ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ တန္ဖုိး ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားသည္ ႏွင့္အညီ အၿမဲတမ္းစီးေနက် ေျခ ညႇပ္ဖိနပ္မ်ားအစား ေျခေခ်ာင္း မ်ားကုိမျမင္ရသည့္ အျဖဴႏွင့္အ နက္ ေလဒီ႐ွဴးမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဒါက္ျမင့္႐ွဴးမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ခဲ့ သည္မွာလည္း သူမအားေတြ႕ဖူး ေနက်ပုံစံႏွင့္ အနည္းငယ္ျခားနားေနသည္။
    ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး  စကတည္းက သူ မ၀တ္ဆင္ေသာ ၀တ္စုံမ်ားကုိ လူ အမ်ား ဂ႐ုျပဳမိလာၾကၿပီး ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ား ခုံမင္ျမတ္ႏုိးစြာ ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္လာ သည္အထိသူမ၏ ၀တ္စားဆင္ ယင္မႈမ်ားက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္။ သူ မ၏ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ႏွင့္ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္က ၀တ္ဆင္ေသာ
ပန္းပြင့္မ်ားထိုးထားသည့္၀တ္စုံ၊    အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္က     ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္အစိမ္းပုပ္ေရာင္၀တ္စုံစေသာ၀တ္စုံမ်ားက လူအမ်ား သတိထားအမွတ္ရေနသည့္ ၀တ္စုံမ်ားျဖစ္ သည္။
    ''အန္တီ့ရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဟာ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္၀န္းက်င္မွာ အန္တီစု၀တ္တဲ့၀တ္စုံအတုိင္း တစ္ပုံစံတည္းခ်ဳပ္ ေပးပါဆုိတဲ့ အပ္ထည္ေတြ အမ်ားႀကီး လက္ခံရတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြကအစပဲ''ဟု ဒီဇုိင္နာ  မလတ္လတ္က  ေျပာၾကားသည္။
    ယေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ေစ်း၀ယ္ ထြက္မည္ဆုိပါက ျမန္မာ့႐ုိးရာအထည္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေဒၚစုအဆင္ အကႌ်စမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ လုံခ်ည္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဒူးနားခ်ိတ္လုံခ်ည္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါၿပီ။


သမၼတအိုဘားမား၏ ေန.တေန. A Breakthrough Day for President Obama


June 28, 2012 Passing of Affordable Care Act at Supreme Court  Washington DC

ဒီေန. သတင္းေကာင္း ျကားရတယ္ လို.ေျပာရမယ္။ အေမရိကမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ဖူးေသးတဲ. သို.ေသာ္ ၂၀၁၀ က စလို. တျဖည္းျဖည္း နွင္. ရလာ တဲ.  သက္သာေျခာင္ခ်ိ အေျခခံ က်န္းမာေရး ဥပေဒ ဒီေန. ကစ သမိုင္း၀င္ခဲ.ပါျပီ။
ေကာင္းမြန္တည္.မတ္ တဲ. Reforms and laws ၇ီ ေဖါင္းမ္ ေတြ ကို နွစ္သက္ေထာက္ခံသူေတြ အားလံုး ဒီေန. အေမရိကမွာ ေက်နပ္ေနျကတယ္။ လမ္းေတာ.မဆံုးေသးပါ၊ ဒါ ေပမဲ.--အေရးပါတဲ.ပထမေျခလွမ္းေတာ. စခဲ.ျပီ။ သမၼတ အတြက္ ္လည္း ေပ်ာ္စရာေန.တေန. ျဖစ္ေလာက္တယ္။ Affordable Care Act ဟာ ဒီ သမၼတရဲ. Huminity Values လူသား၀ါဒတန္ဖိုး ေတြ သူေျပာခဲ.တဲ. အတိုင္း တတ္နိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစဖို. သိပ္အေရးျကီးတယ္။

အေျပာနဲ. အလုပ္ညီ ဖို.နိုင္ငံေရး စင္ေပၚ ကပုဂၢိလ္ေတြ ကို  လူေတြက ပိုဖိအားေပးေလ.ရွိျကတယ္။ ဘာေျကာင္.လဲ။ လုပ္ပိုင္ခြင္. ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ မရွိပါ၊ စင္ေပၚက နိုင္ငံေရးသမားတိုင္းဟာ--ဘာစနစ္ကိုပဲ ယံုယံု--မိမိ ရ ထားတဲ. လုပ္ပိုင္ခြင္.ကို အစြမ္း ကုန္ အသံုးခ်ျပီး သူတို. ကိုယ္စားျပဳထားတဲ. နိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ. ရြာ၊ အသင္းအဖြဲ. အသီးသီး က အေျခခံ လူသားေတြ ရဲ. စိတ္ဆႏၵေတြ ကို အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးရပါတယ္။ မလုပ္ေပးနိုင္ခဲ.ရင္ အျငင္းပြားစရာ ေတြ ျဖစ္တတ္တဲ. သဘာ၀ ကေတာ. နိုင္ငံတိုင္းမွာ ၾကံဳ ေန ရ တာပါ။။ လူမဲသမၼတ အိုဘားမားလဲ အမ်ားျကီးေ၀ဖန္ခံ ရ ပါတယ္။

သမၼတအို ဘားမား အေ၀ဖန္ခံရတဲ. အေၾကာင္းရင္းေတြ ကို သာမန္ သေဘာ နဲ. အလြတ္ေျပာၾကရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား သြား ေတြ.ရပါလိမ္.မယ္။

၁.  ရႊန္းရႊန္းေ၀တဲ. ပညာတတ္၊စကားတတ္ ဟန္နဲ. ေရႊးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေပး ခဲ.သမွ် ကတိေတြ ဟာ ရီ ပတ္ဘလစ္ကန္ ရဲ. အတြင္းက တန္ျပန္အားေတြ ကို မတြန္းလွန္နိုင္တဲ. အတြက္ ျဖစ္တယ္၊ ဒီ မို ကရက္ေတြ နဲ. ရိ ပတ္ဘလစ္ကန္ ေတြ ျကားမွာ သူ ဟာ ထင္ထားသေလာက္ မမာဘူးဆိုတဲ.image  ရွိတယ္။

၂. အသားအေရာင္ခြဲျခားမွဳ က ဥပေဒ ေတြ နဲ. ဘယ္ေလာက္ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ထားလုပ္ထား အလြန္ တရာ မွ လစ္ဘ၇ယ္ တန္ ဖိုးေတြ က်င္.သံုးတဲ. အေမရိကလို နိုင္ငံ ငံမ်ိဳးေတာင္မွ လူမဲ သမၼတ တေယာက္ သူ ရင္ဆိုင္ရတဲ. အခက္အ ခဲေတြ က သူ.ကိုမေမြးခင္ ကတည္းက  (သူ မေရြး ခ်ယ္ပါပဲ) သူ.မိဘေတြေပးခဲ.တဲ.သူ.  race နဲ. ဆိုင္တယ္၊

၃. အီ ရတ္နဲ. အာဖဂန္ က ၂ခုေသာ စစ္မ်က္နွာေၾကာင္. သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္ က ထားခဲ. အေၾကြးေတြ နဲ. ျပည္တြင္းမွာပါ စီးပြားၿကပ္တည္း မွဳ ရွိေနတဲ.အခ်ိန္မွာ အထိခိုက္ခံရဆံုး ေအာက္ေျခ နဲ. လူလတ္တန္းစားေတြ ကို တျပိဳင္ထဲ တခ်ိန္ထဲမွာ ေက်နပ္ ေအာင္လုပ္မေပးနိုင္ တဲ.ျပႆနာရွိေနတယ္။ ဒီေတာ. ျပည္သူက (ဘုရွ္ ေျကာင္. အေၾကြးထူခဲ.ရတာ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ.တာ သိေပမဲ. ) တက္လာတဲ. အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ. မူ၀ါဒ အေပၚမွာသာ တာ၀န္ယူခိုင္းေစတဲ. ေတာင္းဆိုမွဳ ေတြ ဆူညံ ေနဆဲ မို.ျဖစ္တယ္။

ရိပတ္ဘလစ္ကန္ အတြင္းစည္းမွာေတာ. ထံုးစံ က မာေသာ ခိုင္ေသာ  တန္ျပန္ စိမ္ေခၚနိုင္ေသာ အတိုက္အခံ ကို (သူတို.ဆိုင္ရာ ပါတီ မူ၀ါဒေၾကာင္. ထိပ္တိုက္တိုးရ သည္.တိုင္) အတိုက္အခံ တကယ္မာ ရင္ တကယ္ ေေလးစားအသိ္အမွတ္ျပဳရတဲ. ဒီမို ကရက္တစ္ စံ နွဳံးေတြ ေသခ်ာေနတာ ေတာ. ဒီနိုင္ငံ မ်ိဳးမွာျငင္းမရပါဘူး။  (ျမန္မာ ျပည္နဲ.ေတာ. တျခားစီပါပဲ။ ) အေမရိကမွာေတာ. ေကာင္းမြန္ တဲ. ဥပေဒတ ရပ္ ျပည္သူ လူထု အတြက္ စျပီး ျပဌာန္းေတာ.မယ္ဆို ရိဘတ္ဘလစ္ကန္ ကစစ ၊ဒီမိုကရက္ ပဲစစ ၊ အဆံုးမွာ သိပ္ မကြဲပါဘူး။ ထံုးစံ အရ ပါတီ ၂ခု မူေတြ၊ နည္းနာ ကြဲလြဲ မွဳေတြ၊ အက်ိဳးစီးပြားေတြ အတြက္ တိုက္ျကခိုက္ျကေပမဲ.၊ သူတို.နိုင္ငံ ရဲ. တရားဥပေဒ နဲ. လူ. အခြင္. အေရး ေတြ၊ ကိုေတာ. ပါတီ ၂ခုလံုးက လူျကီးလူေကာင္းေတြက အထူး ေလးစားေစာင္.ေရွာက္ ၾကပါတယ္။

 အထူးသျဖင္. အလုပ္လုပ္တဲ. လူတန္းစား ၊ လူလတ္တန္းစား မ်ားစြာ ရဲ. ျကားပိတ္မိေနတဲ. အခက္အခဲ ေတြ ကို လစ္ဘရယ္အစိုးရေတြ က ျဖစ္သင္.တဲ. Reforms & Acts  ေတြနဲ. အေျခအေနေတြ ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ၾကပါတယ္။ တလံုးထဲ ေျပာ ရရင္ အမ်ားျပည္သူ ညိဳညင္ တဲ.၊ ေရ ရွည္ဆင္းရဲ ေစတဲ. ကိစၥေတြ မွာ သူတို. ေတြ ဂုဏ္မယူရဲဘူး။ ဂုဏ္ယူလို.လဲမရဘူး။

Affordable Care Act ,of 2010--၂၀၁၀ က်နိးမာေရး ဥပေဒ ဒီေန.  တရား၀င္ အသက္၀င္ျပီ။

ခရုိနီေတြ၊ လက္ယာ အုပ္စု သူေဌးျကီးမ်ား ဒီ နိုင္ငံ မွာလည္းရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရး Health Care Industry ဆိုတာ ဒီမွာ အျမတ္ျကီးစားေတြ အမ်ားဆံုးေဖါက္လြဲ ေဖါက္ျပန္ ျဖစ္တဲ. လုပ္ငန္းျကီး   တခုပါ။   ဒိ health care industry  ပိုင္ရွငျ္ဲကီးေတြ လက္ ထဲ မွာ ၀ိသမေလာဘသမားေတြက  လူနာေတြ အေပၚ သူတို.ျကိဳက္သေလာက္ေစ်းသတ္မွတ္နိုင္တယ္။  သူတို. လိုသလို profit margin အျမတ္ ကိန္းဂဏန္းေတြ ျမွင္.နိုင္ရန္၊ အတြက္ သူတို. ေပးေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ ရဲ. အရည္အေသြးကို ျကိုက္သလို လိုတိုးပိုေလွ်ာ.  လုပ္လို.ရတယ္။ အဲသလို  က်န္းမာေရး industry  ၇ဲ.လိမ္စားမွဳ အျမတ္ထုတ္မွဳေတြ ကို ဒီကျပည္သူေတြ အသိဆံုးပါ။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္လို. ေရရွည္ေဆးရဳံတက္ရရင္ ေဒ၀ါလီခံသြားရတဲ. မိသားစုေတြ ဒိနိုင္ငံမွာ အမ်ားျကီး။

Dream of Social Democrats --------သမၼတ အိုဘားမား ဒီ ဥပေဒျကမ္းကို ၂၀၁၀မွာ စတင္ေတာ. အျကီးအက်ယ္ တိုက္ ခိုက္ ခံခဲ.ရပါတယ္။ ေဆးရဳံ ပိုင္ရွင္ေတြ၊ health insurance က်န္းမာေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြက ဒီ ဥပေဒ ကို ဆန္.က်င္တဲ. ေလာ္ဘီ အျကီးစားေတြ နဲ. အိုဘားမား ကို ဆန္.က်င္ ဖို.၀ါရွင္တန္  ဒီ စီ ကြန္ဂရက္စ္မွာ တေပ်ာ္တပါးျကီး လုပ္ျကတယ္။  ရိပတ္ဘလစ္ကန္ ေတြ ပထမဆံုး ႏွ ေခါင္းရွဳံ. တဲ.၊ အိုဘားမားရဲ. အေထြေထြ က်န္းမာေရး Affordable Care Act က ဒီလိုနဲ.ပဲ၊ တလိမ္.လိမ္.နဲ. ပဲ အစတည္လာခဲ.ပါတယ္။ ဒါေပမဲ. ျပဌန္း ခဲ. တဲ. က်န္းမာေရး မွာ တရားကိုယ္ထည္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ. ကို ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္လို.မရေသး တဲ.  fruitless brief period ရလဒ္ မဲ. ကာလတို တခုလဲ ရွိပါ ေသးတယ္။
၂၀၁၀ မတ္လ နဲ. ဒီ ေန. ၂၀၁၂ ဂ်ြန္ ၂၈ ျကား က ကာလတိုပါ။

၂၀၁၀ မတ္ မွာ တင္သြင္း ခဲ.တဲ. Affordable Health Care Act မွာ ဒီ နိုင္ငံအတြက္ အေျခခံ က်တဲ. Sweeping changes ေတြ အမ်ားျကီးပါပါတယ္။ ဒီိေတာ. အျမတ္အစြန္း အလြန္အက်ဴးရေနတဲ.သူေတြ က ေလာ္ဘီ မ်ိဳးစံုသံုးျပီးဆန္.က်င္ခဲ.ေသာ္လည္းဒီေန. ဂ်ြန္ ၂၈၊  ၂၀၁၂  မွာေတာ. ဒီ က American Health Care Industry  အျမတ္ျကီးစား လူ.ေလာဘ သမားေတြ စိတ္ဆင္းရဲ၇မဲ.၊ သို.ေသာ္ အေျခခံ ဆင္းရဲသားေတြ  နဲ. လူလတ္တန္းစားမ်ား ဂုဏ္ယူရ မဲ.၊ တနည္း သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ အရမ္းျကည္နဴးေနမဲေန. သမိုင္း  ၀င္ ေန. တေန.ျဖစ္ခဲ.ပါျပီ။

Washington D C Supreme Court ၀ါရွင္တန္ ဒီ စီ က စူပရင္းကုတ္ က  ဒီ Affordable Care Act ဥပေဒကို ဒီေန. မွာ သမိုင္း ၀င္ ျပဌ န္းလိုက္ပါျပီ။ ဒီ နွစ္  ၂၀၁၂ ျသဂုတ္ လ မွာ စ အသက္၀င္ပါျပီ။ ၅၄ သန္း မွ်ေသာ ပုဂၢလိက individual health insurance   ၀ယ္ထားသူေတြ ထဲ က ၁၃ သန္းမွ်ေသာ စားသံုးသူေတြ ဟာ refund ေတြ ျပန္ ရ ျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ျခံုျကည္.ရင္ အိုဘားမား ကို ဒီ ေန. ေအာင္ပြဲ ခံ ေစခဲ. တဲ.   မွာ---

၁. ေစ်းနွဳံ မ်ား မတန္တဆျဖစ္ေနတာ ေဆး ရဳံေတြ နဲ. Health insurance firms ေတြ  ျကားမွာ ညွိဳ ယူ ရ မွာ ျဖစ္တယ္။ မနာက်န္းတဲ. လူတေယာက္ကို မကုသေပးခ်င္လို ရမယ္ရွာျပီး အရင္ထဲ က ျဖစ္ေနတဲ. နာတာရ်ည္ ေရာ ဂါ ေျကာင္.၊ pre-existing conditions ေတြ ေျကာင္. ေဆးကုသခြင္. ညင္းပယ္ခဲ. ရင္ ညင္းတဲ. ဖက္က တရားရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ခုေတာ. Health care insurance companies ေတြ ဆက္ညစ္ပတ္လို. မရနိုင္ေတာ.ပါ။ နာေနတဲ.သူတေယာက္ကို  မျဖစ္မေန ကုသေပးရမယ္။ ေစ်းနွဳံး ကြာျခားခ်က္ ကို ေဘာင္၀င္ လွ်င္ အစိုးရက တာ၀န္ယူေပးမွာျဖစ္တယ္။

၂.  Complete health care act  အျပည္.အ၀ ျပည္.စံုေကာင္းမြန္ တဲ. ဥပေဒ မဟုတ္ေသးသည္.တိုင္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း အျဖစ္ ဒီ ေန. မွာ တရား၀င္စ ခဲ. ျပီ။ တဖက္မွာလည္း  လူတိုင္း ရဲ. တဦးစီ တာ၀န္ကိုလဲ ထည္.၀င္ျပဌန္းထားတယ္။ ၀င္ေငြ ရွိတဲ. သူတိုင္း ကို ျမန္ေကာင္းသက္သာျပီး လူတိုင္း တတ္နိုင္ တဲ. Affordable health insurance  ၀ယ္ယူေစမွု အျကံဳး၀င္ လာပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းသက္သာေသာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ  လူ. အခြင္.အေရး ရပိုင္ခြင္.  ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံမွာ  အလုပ္ လုပ္ေနတဲ. လူတ ဦးစီရဲ. တာ၀န္ခံမွဳ ကို ပါ ဆြဲ ခ်ည္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ျဖစ္သင္.တယ္။  အစိုးရ က မတတ္နိုင္သူေတြ အတြက္ ေထာက္ပံ.ျခင္း ရွိ လင္.ကစား တ ဖက္က လဲ ေစ်းနွဳံး ခ်ိဳသာေသာ insurance ကို ၀ယ္ခိုင္းတာ- အေမရိကန္   မွာ အလြန္အေရးပါတဲ. စာမ်က္နွာသစ္ တခုျဖစ္တယ္။

ျခံုေျပာရင္ သတင္း နားေထာင္တဲ. သူ ေတြ ေပ်ာ္ေနျကတယ္။  ဒီ တခ်က္နဲ. အေမရိက ဟာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမွာ ဥေရာပ၊ ဂ်ပ န္ နဲ. ျသစေထးလိယ်တို.က အစိုးရ ေတြ ကတာ၀န္ယူတဲ.universal health care  system ေတြ နဲ. နည္းနည္း နီး လာတယ္။

Fruits of Democracy------ ျကည္.ပါဦး။ ဒီ မိုကေရစီ ျပည္.၀တဲ.နိုင္ငံေတြ မွာ ေကာင္းမြန္တဲ. ဥပေဒျပဳမွဳ။ လက္ေတြ.ေဖၚေဆာင္မွဳေတြ ကသိပ္ ျမန္ဆန္တယ္။ သူတို. လႊတ္ေတာ္က အမတိေတြ က လဲ ျမန္မာ ျပည္က ၀ိ သမသမားမ်ားလို ပိတ္ပိတ္ ေမွာင္ေ မွာင္ ျကီးေတြ ၊ အတင္း ညင္း ပယ္ေနသူေတြ မဟုတ္ဖူး။ ဆန္.က်င္ဖက္ပါတီ ေတြ အျကား အက်ိဳးစီးပြားေတြ မတူလို. အတိုက္အခိုက္ေတြ ရွိသည္.တိုင္ အခ်ိန္တန္ေတာ. ေကာင္းျမတ္တဲ. ဥပေဒေတြ ဟာ သပ္ယပ္ ေအာင္ျမင္စြာေပၚထြက္လာတယ္။

ဒါက တရားဥပေဒနဲ. လူ. အခြင္.အေရးေတြကို ေလးစားေဆာက္တည္တဲ. လူ.အဖြဲ.အစည္းေတြ မွန္သမွ် ရဲ. လကၡဏာပါပဲ။ ေရခံေျမခံ ေကာင္းေလေတာ. နိုင္ငံေကာင္းတခုမွာ ဥပေဒေကာင္းေတြဆိုတာ လူတိုင္းစားသံုးနိုင္တဲ. အသီးအပြင္.ေတြပါပဲ။ ထုတ္ခ်င္းျမင္ေနရတဲ. အမွား ေတြ ကို လက္ရွိ လူ.ေဘာင္ရဲ.လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတိုင္း မရ ရေအာင္ ဥပေဒနဲ.ျပင္ဆင္ျကတယ္။ ဒီေတာ. လူသားေတြ၊ စားသံုးသူ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ဥပေဒေတြ တခု ျပီးတခုေပၚေပါက္လာရတယ္။ ဒီနိုင္ငံမွာ လြန္ ခဲ. တဲ. နွစ္၁၀၀ ေက်ာ္ ကထဲက  စားသံုးသူေတြကိုကာကြယ္တဲ.၊ ခရုိနီ  ျကီးေတြ ေလာဘနဲ. ပိုင္ဆိုင္မွဳ ေတြ ကို  ကန္.သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ. ၊ တဖန္ မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကို အားေပးတဲ. Pro-consumer, anti- crony , anti-trust laws, Competition Laws ေတြ ရွိခဲ.ျပီး  ဒီ ဥပေဒေတြ ရဲ. ေဖါင္ေဒးရွင္းခိုင္မာမွဳေျကာင္. လူအားလံုး ဖူလံု ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနနိုင္တဲ. Dream Land  ဆိုျပီး ျဖစ္လာခဲ.တာပါ။

 ဆင္းရဲ သားေတြ  ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး စိတ္မဆင္းရဲရတဲ. နိုင္ငံ ေတြ မွာ အမ်ား ျပည္သူေအာင္ပြဲခံ နိုင္တဲ.၊ တရားမွ်တျခင္း ေတြ အညြန္.တလူလူ လြင္.လို.၊  Justice days ေတြ အမ်ားျကီး ရွိခဲ.ပါတယ္။ ဒီေန.ဟာ အိုဘားမားအတြက္  နိုဘယ္ဆဳ ထက္ ပိုအေရးျကီးတယ္။   နိုဘယ္ ဆဳ ဆိုု တာ ဆု တခုမွ်သာပါပဲ။ ဒီ ေန.  ရဲ. ေအာင္ပြဲ ေျကာင္. ေတာ. လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳး ခံ စားရေတာ.မယ္။ သမၼတ အိုဘာမား သူ.အေျပာ နွင္. သူ. အလုပ္ ညီ
ညြတ္ခဲ.ျပီ။

ဒီ ဥပေဒရဲ sectional implementation အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ.ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မွဳ ၊ ဥပေဒအရ enforcement လုပ္နိုင္မွဳအတြက္ လုပ္စရာေတြ က်န္ပါေသးတယ္။  ဒီေန. ဂ်ြန္ ၂၈ သမိုင္း၀င္ ပထမေျခလွမ္းစေပၚခဲ.ေပမဲ. ၊ ျပည္.စံု တဲ. အဆင္.အထိ ဆက္သြား ဖို.  လမ္း ရွည္ျကီး က်န္ပါေသးတယ္။

 ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္ ႏွင္.စပ္လွ်င္း၍

 ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္မွာမျကာခင္ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။  (အေမရိက နိုင္ငံမွာလိုပဲ)ဲ ခိုင္ခံ.အရွဳံး မေပးတဲ.၊ ျပည္သူ.၀ါဒီ အတိုက္အခံ ေတြ ဖက္ကစတဲ.  ဥပေဒျပဳ  တိုက္ပြဲ ျကီးေတြ ျဖင္လာလိမ္.မယ္လို.ေမွ်ာ္လင္.ထားတယ္။ NLDမဟုတ္ေသာ အျခားအမတ္မ်ားလည္း  ဘယ္သူ.ေခါင္းစဥ္တပ္တပ္၊ ဘယ္ပါတီ ရဲ. တံဆိပ္ပဲ ခ်ိတ္ခ်ိတ္။ ျပည္သူလူထု ရဲ. အက်ိဳး အတြက္ဆို မိမိ အတၱေတြ ေလာဘေတြ ကို နည္းနိုင္သမွ်သတ္္ျပီး၊ ကမၻာျကီးမွာျဖစ္ေနတာေတြ ကို လကိလွမ္းမေ၀းျကပါေစနဲ.။ အမွားကို စင္ေပၚက ေနျပီးျပငိခြင္.ရထားတာ နည္းနည္းေနာေနာ အခြင္.အေရးမဟုတ္ပါ။ ဒီ အခြင္.ကို လွပစြာ အသံုးခ်တတ္ ဖို.လိုပါတယ္။

လြန္ခဲ.တဲ.  နွစ္၅၀ အတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္စီးထားတဲ. သူ ေတြ ျဖစ္လင္.ကစား----ေနာက္ ၆လ အတြင္းမွာ     ျပည္သူလူထုအတြက္ ပထမဆံုး လုပ္၇မဲ. အလုပ္က --ခရုိနီ ၂ က်ိတ္ နွင္.  ခိုးသား၅၀၀ ေကာင္းစားေရး ၂၀၀၈ ဥပေဒကို တခ်က္စီ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္ဆင္ ျပီးျပည္ သူ. အက်ိဳးျပဳ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
   
     စဥ္းစားျကည္.တယ္။  ကမၻာျကီးမွာ လူေတြ တည္ေနရာ မတူနိုင္ျကဘူး။ သို.ေသာ္--
လူသားအခ်င္းခ်င္းေစာင္.ေရွာက္လိုတဲ. လူသားစိတ္ဆိုတာ ဓါတ္သေဘာအရ  အတူတူပဲ ျဖစ္ရမယ္။  ဖိအားအျကိမ္ျကိမ္ ေပးျပီး စိမ္ေခၚ ရယူ နိုင္ပါမွ၊ ျမန္မာျပည္မွာ  မဆိုစေလာက္ ေသာ အေျပာင္းအလဲ ေလးေတြ နဲနဲ ေလးပဲ ျဖစ္လာရတယ္ဆိုတာ၊ အရမ္းျကီး လြဲေနပါတယ္။  ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္က အမတ္အားလံုး အျမန္ဆံုး အသိ၀င္ နားလည္ျကပါ။ ရုန္းကန္ ေနဆဲ  သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ျပည္သူလူထုက ေတာ. ခရီးရွည္ ျကီး ဆက္သြားရပါ ဦးမယ္။   မတရားမွဳ မွန္သမွ် ဆက္ဆန္.က်င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   ဘယ္ေလာက္ပဲ ပတ္၀န္းက်င္ျကမ္းတမ္းပါေစ၊ အခ်ိန္တန္လာ ရင္ အားထုတ္မွဳ ေတြ  ျပည္.စံုလာတဲ. တေန.မွာ သူ.အျမစ္နဲ.သူ ျပန္ ရွင္သန္လာတဲ. နွစ္တိုင္းေပၚနွစ္တိုင္းေပ်ာ္ သန္စြမ္း  ခိုင္ခံ.တဲ. ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ျကီး ေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္က အမ်ား သူသူငါငါ အားလံုး နားခို ရာ ရျကပါေစ။

Thanks.
aasw (aye aye soe win)
june 28, 2012

အဖိုး သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း


(ဓါတ္ပံု . Zinyaw ni ) ထံမွယူပါသည္။

*** အဖိုး သခင္ကုိယ္ေတာ္မွဳိင္း ***

မျငိမ္းမခ်မ္း
စိတ္၀မ္းမျငိမ္ ၊ ႏွလံုးအိမ္မွ
အၾကိမ္တရာ ၊ ကန္ေတာ့ပါသည္
ခ်စ္စြာေလေသာ အို အဖိုး ။

တိုင္ေရးျပည္ေရး
ေပါက္ႏွင္ေက်းသို ့။
ၾကက္ဥသဖြယ္
တိတ္ေတာင္ႏွယ္သို ့ ။
အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ငင္ ၊ ရွဳပ္ေထြးအင္သို ့

ျမင္ရၾကံဳေတြ  ့၊ မခ်မ္းေျမ  ့လည္း ။
ေရွ  ့မွီ ေနာက္မွီ ၊ ေခတ္ကိုမွီမို ့
ေရွ  ့ဆီေမွ်ာ္မွန္း ၊ သူၾကိဳးပမ္းခဲ ့
စိတ္၀မ္းညီညီ ၊ ျမဲခိုင္က်ည္ျပီး
ညီႏွင့္အကို ၊ ခ်စ္ေစလို၏
ေတာ္ကိုလည္းခ်ဥ္း ၊ ျမိဳ  ့ဆီဆင္း၍
မကင္းမျပတ္ ၊ ေဆြမ်ိဳစပ္သို ့
အရပ္တကာ ၊ သူေရာက္ပါသည္
ကဗ်ာစာဆို ဘဘမွိဳင္း ။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲပါျပီ
ျပည္ရြာျငိမ္းခ်မ္း ၊ သူၾကိဳးပမ္းစဥ္
ပန္းေဖာက္ရထား ၊ ဆိုက္ခံျငားမို ့
တိုင္းသားျပည္သူ ၊ ၀ွန္း၀ွန္းဆူမွ်
ျပည္သူငိုပြဲ ၊ ျခိမ္ ့ျခိမ္ ့သဲခဲ ့  ။

အို -  အဖိုး
ေမွ်ာ္ကိုးခဲ ့ရာ ၊ ျဖစ္မလာလည္း
သစၥတရား ၊ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ ့
သားတို ့ေခတ္တြင္း ၊ တိုက္ပြဲခင္း၍
ျပင္းထန္လွဳပ္ရွားေနပါသည္ ။

မျငိမ္းမခ်မ္း
စိတ္၀မ္းမျငိ္မ္ ၊ ႏွလံုးအိမ္မွ
အၾကိမ္တရာ ၊ ကန္ေတာ့ပါသည္
'' ခ်စ္စြာေလေသာ  အို -  အဖိုး ''

......။     ။ ......

ေမာင္ျပဳျပင္ ( က်ံဳေပ်ာ္ )

စာ - ( ၈၄ - ၈၅ )

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းသို ့သတိရျခင္းအမွတ္တရ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ  ့ပါေစ ။

ညိဳလင္းထြဏ္း
(30.6.2012)

ေဇယ်ာေသာ္ရဲ႕ ပါရီ မိန္႔ခြန္း ကို နားဆင္ၾကည့္ပါ
ဟစ္ေဟာ့ပ္ အဆုိေတာ္ တျဖစ္လဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အသစ္ စက္စက္ ေဇယ်ာေသာ္ရဲ႕ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ အတူသြားစဥ္ အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ပါရီျမိဳ ့စားၾကီး Bertrand Delance ဆုမြန္လႊာအေမစု...သို ့
ပါရီျမိဳ ့ၾကီးသူျဖစ္လာမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို  လာေရာက္ဂါဝရျပဳသူအားလံုး ျမင္ေတြ ့ေစရန္
ေက်းဇူးျပဳျပီး ကင္မရာမ်ား ေအာက္သို ့ ႏွိမ့္ေပးၾကပါ ။
သူမကို အားလံုးက ဂါဝရျပဳရန္ ျမင္ေတြ ့ခ်င္ပါတယ္ ။
ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မဒမ္ (ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေသာ အမ်ိဳးသမီး) ခင္ဗ်ား
အသင္ျမင္ေနရတဲံ အတိုင္းပါဘဲ ။ လူဆိုတာ ခံစားခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးနဲ ့ပါ ။
အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဂုဏ္ျပဳ အခန္းအနားပြဲဟာ
သမရိုးက် လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္က်င္းပခဲ့ဖူးတဲ့ အခန္းအနားထက္ အင္မတန္မွ လူသားဆန္ျပီး
အနက္အဓိပါယ္မ်ားစြာ နက္ရႈိင္းစြာပါဝင္တဲ့ေတြ ့ဆံုမႈပြဲေလးပါ ။
ကမာၻၾကီးေပၚမွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့ မျမင္ဖူးခဲ့ေသာ တကယ္မိတ္ေဆြရင္းခ်ာလို
စိတ္ထဲကရင္းႏွီးေနေသာ သူေတြရွိေနပါတယ္ ။
အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားအတြက္ ရင္ဆိုေနရေသာ တိုက္ပြဲမ်ားဟာ တကယ့္ကိုခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္ ။

အဲဒီလို လူသားေတြအတြက္ ဆိုးဝါးလွတဲ့ အေျခအေနတရပ္ကို
ဖယ္ရွားျခင္းဟာ အင္မတန္ျမင့္ျမတ္လွပါတယ္ ။
အဲဒီလို ၾကီးမားျမင့္ျမတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြဟာ ကၽြႏု္တို ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု
ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္ ။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွာ ၾကက္ပ်ံမက် စည္းကားတိုးတက္ေနေသာ ပါရီျမိဳ ့ၿကီးရဲ  ့
အတိုင္အပင္ခံ အရာရွိကသူ ့ကိုယ္သူလည္း ဂုဏ္ျပဳရာျဖစ္ေသာ ပါရီျမိဳ ့ၾကီးသူဆု ကို
သင့္အား ဂုဏ္ျပဳ ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္ ။
အဲဒီကာလမ်ားမွာ သင့္ကို အပ္ႏွင္းႏိူင္တဲ့ အေျခအေန မရွိခဲ့ပါဖူး ။

လက္ေထာက္အမ်ိဳးသမီး Anni Daco က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထဲမွာဘဲ သင္ရဲ ့မိတ္ေဆြ
NCGUB ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားအပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္ ။
သင္ရဲ ့ၾကိဳးစားေနမႈတိုက္ပြဲကို အရွိ္န္မပ်က္ ဆက္လက္လုပ္သြားဖို ့လည္း သတင္းပါးခဲ့ပါတယ္ ။

ပါရီျမိဳ ့ေတာ္က လူထုရင္ျပင္ ကြင္းၾကီးမွာ
သင့္ရဲ ့လွပျမင့္ျမတ္တဲ့ ဓါတ္ပံုၾကီးကို ခ်ိတ္ဆြဲထားေစခဲ့ပါတယ္ ။

အဓိပါယ္ကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
ပါရီျမိဳ ့သား ျမိဳ ့သူေတြရဲ ့ အသည္းႏွလံုးတေနရာမွာ
သင္ဟာဝင္ေရာက္ ေနရာယူထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။

ငါတို ့တေတြဟာ သင့္ရဲ ့မိဘ ၂ ပါးကိုလည္း သိေနပါတယ္ ။
သင့္ဖခင္နဲ ့ မိခင္တို ့ရဲ ့ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ိဳးအေပၚ
သစၥာရွိေနမႈေတြကပါ ျမန္မာျပည္က လူထုေတြေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ
လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာသူျမန္မာ
 အမ်ိဳးသမီးကို ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

သင္ဟာ အလြန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္ ။
လူသားတဦး သိကၡာရွိစြာအသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို ့ လူ ့အသိုင္းအဝိုင္း အေဆာက္အအံုတခုကို
တည္ေဆာက္ေနတဲ့ကာလေတြမွာ ျပည္သူလုထုကို ကာကြယ္ဖို ့ လူအမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းမႈလူတဦးျခင္းစီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရင္း
အာဏာရွင္စနစ္ကို ခုခံတြန္းလွန္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီလို စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ အင္အားေတြျဖစ္လာျပီး ကမာၻလူထုအားလံုးရဲ ့
လူသားတဦး ဂုဏ္သိကၡာ လူသားျဖစ္တည္မႈ
လူအမ်ားပါဝင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တို ့အတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္လာျပီး
ပါရီျမိဳ ့ျကီးသူဆု ကို ေပးအပ္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားေတြပါ ။
ကၽြႏု္ပ္တို ့ပါရီကလူထုလည္း တကယ္ကို ခံစားေစခဲ့ရပါတယ္ ။

သင္ၾကိဳးပန္းျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ လမ္းခရီးဟာ သိပ္ခက္ခဲျပီး အင္မတန္မွ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳထိုက္ေစသာ
အေၾကာင္းအရာဟာႏူးညံ့ျခင္းနဲ ့ျပည့္စံုျပီး တပါးသူ တေယာက္ကို အလြယ္တကူ နားလည္ခံစား
သိရွိေစသည့္နည္းလမ္းျဖစ္ျပီးသင္၏ အၾကမ္းမဖက္ အႏု နည္းလမ္းျဖင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ ။

သင္ဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို လိုလားသူျဖစ္တယ္ ။
စစ္ကို လိုလားသူမဟုတ္ပါ ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျပီး
သူတပါးကို မထိခိုက္ေစဘဲ ခုခံကာကြယ္ခဲ့သူျဖစ္တယ္ ။
အထက္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို ပါရီျမိဳ ့ၾကီး သင့္ကိုခ်စ္တာျဖစ္ပါတယ္ ။

သင္ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ Victor Hugo (http://en.wikiquote.org/wiki/Victor_Hugo ) သည္လည္း
တကမာၻလံုးက ခ်စ္ခင္ေလးစား အမွတ္ရေစသလို ငါတို ့ကိုလည္း အမွတ္တရရွိေနဆဲပါ ။
အဲဒီ အမ်ိဳးသားအတြက္ ကၽြႏု္တို ့ အျမဲတန္းဂုဏ္ယူသြားမွာပါ ။
ႏိူင္ငံတကာက တန္ဖိုးထားတဲ့ Victor Hugo စာေရးဆရာဟာ ယေန ့ ၂၁ ရာစုမွာ ၾကံဳေတြ ့လာရမဲ့
အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ရမဲ့ အနာဂါတ္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအတြက္
ဆန္းသစ္ျပီး လာမည့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားနဲ ့ကိုက္ညီမည့္ အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား ရွာေဖြျပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္ ။
Victor Hugo ဟာ ေသဒဏ္ေပးတဲ့ အျပစ္ေပးနည္းကို ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္ခဲ့တယ္ ။
အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးလူငယ္ေတြ အလုပ္ခြင္မွာ အသံုးျပဳမႈကို ဆန္ ့က်င္ခဲ့ျပီးဒီမိုကေရစီႏွင္
ပညာေရးကို ဦးစားေပးေစခဲ့တယ္ ။
Victor Hugo အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သကဲ့သို ့
လူထုအမ်ားစုကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ။ လူသားတဦးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အေနာက္ ကမာၻ နယ္ပယ္ေဒသေတြမွာ
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစေရးအတြက္ ရပ္တန္ ့မသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိူင္ခဲ့တယ္ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - သင္ေရးသားခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါဘဲ
ကၽြႏု္ပ္တို ့မိတ္ေဆြၾကီး Victor Hugo ေရးသားထားခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါဘဲ ။

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေတြနဲ ့ကမာၻၾကီးရဲ ့ အေမြအႏွစ္ေတြကို
အနာဂါတ္အတြက္ ထိမ္းသိမ္းဖို ့လိုေနပါတယ္ ။

ခ်စ္လွစြာေသာ မဒမ္ ခင္ဗ်ား
ယၡဳအခ်ိန္မွာ ပါရီျမိဳ ့ရဲ ့ အသိသက္ေသျဖစ္ေသာ ဒီလို ဂုဏ္ျပဳေနျခင္းဟာ ျပီးဆုံးေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းမဟုတ္ပါဖူုး ။
ေအာင္ျမင္မႈ ခရီးဆံုးထိသြားႏိူင္ဖို ့ တာထြက္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ပါတယ္ ။
သင္ဟာ ႏိူင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပန္းခဲ့တယ္ ။
ျမန္မာျပည္သူလုထု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေနထိုင္ေစႏိူင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွင့္
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တို ့အတြက္ ၾကိဳးပန္းခဲ့တယ္ ။လုပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္ ။
သင္ဟာ ကမာၻၾကီးနဲ ့ လူ ့အခြင့္အေရးေတြ ထြန္းကားေရး အတြက္ ခ်ီေႏွာင္ေပးခဲ့သူျဖစ္တယ္ ။

သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို ့ပါရီျမိဳ ့ကိုယ္စား တင္ျပခ်င္တာကေတာ့
ပါရီျမိဳ ့ရဲ ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ျမိဳ ့ၾကီးသူ ခ်ီးျမင့္ေပးႏိုင္ျခင္းဟာ
ကၽြႏ္ုပ္တို ့အေနျဖင့္ သင့္အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူေနပါတယ္ ။
သင္ႏွင့္ ပါရီျမိဳ ့ၾကီးတို ့ အၾကားက ေပါင္းကူးတံတားတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီလို ဆက္သြယ္မႈဟာ ေနာင္လာမည့္ အနာဂါတ္ကာလမ်ားမွာ
လူသားဆန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈေတြ အတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။

 

(ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ကိုေမာင္ေမာင္ေထြး၏ ဇနီး မမို ့မို ့ျမင့္ေအာင္(လိႈင္ျမိဳ ့) တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုျပီး
နယ္သာလန္ႏိူင္ငံမွ ကိုေဌးတင့္က ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျပီး ကြန္ျပဴတာ ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္ ။)
U Htay Tint 

ရခုိင္ႏွင့္ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕ သတ္ျဖတ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ၆၅၀ ေသဆံုးေၾကာင္း ဦးထြန္းခင္မွ စြပ္စြဲ
ခိုင္ေမာင္ဦး (မေလး)

လန္ဒန္ အေျခစုိက္ The Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)
အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္မွ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက
ပူးေပါင္း သတ္ျဖတ္တဲ့ အတြက္  ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမူ အတြင္း
ရိုဟင္ဂ်ာ  ၆၅၀ ေသဆံုးေၾကာင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ
ရရွိေရးဆိုင္ရာ ပါတီ ေပါင္းစံု အဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ လိမ္လည္
ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။


Ethnic
 Rakhine Buddhists pass time in a Buddhist monastery used as a
collective shelter for those displaced by recent violence in Sittwe.
Photo: REUTERS
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ျဗိိိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ
ရရွိေရးဆိုင္ရာ ပါတီ ေပါင္းစံု ဥကၠဌ Baroness Kinnock ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခုလို
ဦးထြန္းခင္က ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရြာေပါင္း ၂၂ ရြာမီးရွိဳ႕ ခံရျပီး လူေပါင္း ၁၂၀၀ ေပ်ာက္ဆံုးကာ
ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီ လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႕
လိမ္လည္ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဦးထြန္းခင္က ဒီျပႆနာကို ျဖစ္ပြားေအာင္
 အစိုးရတြင္းက တင္းမာသူေတြနဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီက
အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့တယ္လို႕ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဒီလို ျဗိတိန္ ပါလီမန္မွာ ဦးထြန္းခင္ လိမ္လည္ ထြက္ဆိုႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ေပးသူကေတာ့ မ်ားမၾကာမီက A friend’s appeal to Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ေဆြတဦး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္) ကို  ေရးသားသူ
 CSW မွ Benedict Rogers ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ေနာက္ထပ္ ကူညီ ေပးသူေတြကေတာ့
ရခိုင္စီမံကိန္း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕
Burma Campaign UK တို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခိုင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူမွာ အစိုးရ စာရင္းအရ  ေသဆံုးသူ ၈၀ ေက်ာ္ျဖစ္ျပီး
 ဒဏ္ရာ ရတဲ့သူက ၅၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႕ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေက်ညာထားပါတယ္။
ေသဆံုးသူေတြထဲမွာလည္း ရခိုင္ဦးေရက တ၀က္ထက္ ပုိမ်ားပါတယ္။  ဒီအေရအတြက္ကို
ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုေတြကလည္း လက္ခံထားပါတယ္။

အခုလို  လူေပါင္း ၆၅၀ ထိ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရတယ္လို႕ ျဗိတိန္
 ပါလီမန္ထိ တက္ေရာက္ျပီး လိမ္လည္တာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေရးကို
 ပ်က္ျပားေအာင္၊ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူကို ထပ္ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံျခားကေနျပီး
ေသြးထိုးလံုေဆာ္ေနတာနဲ႕ တူတယ္လို႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ
 အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးလွေစာက ေျပာပါတယ္။ ခုလို အေျခအျမစ္ မရွိတဲ့
ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႕ တင္ျပတာကို ျဗိတိန္ ပါလီမန္က လက္ခံတာဟာလည္း အထူး
၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။

အခုအေရးအခင္းမွာ ဘဂၤလီ ရုိဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြဘဲ ေသေသ၊
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဘဲ ေသေသ  အကုန္လံုးဟာ လူသားေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အတြက္
ဒီလို ေသေၾက ပ်က္စီးမူကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီက
မလိုလားဘူးလို႕ ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)နဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဦးဦးလွေစာက
ေျပာပါတယ္။

အခု ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမူမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး
 တစ္ခုတည္းသာ ေသဆံုး ဒုကၡေရာက္ၾကတာ မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြလည္း
ေသဆံုး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြ ေသဆံုး
ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကတာကို တခြန္းတပါဒမွ မေျပာဘဲ ျဗိတိန္ပါလီမန္မွာ တဖက္သတ္
လိမ္လည္ ေျပာဆိုတာကေတာ့ ကုိယ္ခ်င္းစာမဲ့ရာ ေရာက္ျပီး အထူး ၀မ္းနည္း စရာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ဦးထြန္းခင္နဲ႕ အေပါင္းအပါ တစ္စုုရဲ႕ လိမ္လည္တာကို ကမၻာက သိေအာင္
 ထပ္ဆင့္္ ျဖန္႕ေ၀ ေပးတာကေတာ့ Burma Campaign UK ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕
ျဖန္႕ေ၀တဲ့ စာကို ေအာက္မွာ ပူးတြဲ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္။BROUK ADDRESSES BRITISH PARLIAMENT ON ARAKAN CRISIS

The President of the Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), Tun
Khin together with Benedict Rogers (East Asia Team Leader, Christian
Solidarity Worldwide) and Chris Lewa (Co-co-ordinator for Arakan
Project) presented evidence of the persecution of Rohingyas in Arakan
State at a meeting in the British Parliament today. The meeting was
chaired by Baroness Kinnock, Chair of the All Party Parliamentary Group
for Democracy in Burma, and focused on the current crisis in Arakan
State, Burma.

Tun Khin told the parliamentary meeting that the current crisis was
well planned and organized by hardliners within the regime, who do not
want to see reforms in Burma, and the Rakhine National Development Party
 (RNDP). In recent months, there have been an increasing number of
anti-Rohingya activities, including seminars in Rangoon and in Arakan
State organized by RNDP, and anti-Rohingya demonstrations.

According to Tun Khin, at least 650 Rohingyas have been killed by
Rakhine and government forces, and at least 1200 are missing. More than
80,000 Rohingyas are displaced, 22 villages have been burned down and 14
 mosques destroyed. Bangladesh has refused entry to Rohingyas trying to
flee the violence, and has pushed back at least 16 boats from Sittwe.
The curfew imposed by President Thein Sein has only been applied to
Rohingyas and not Rakhine..During curfew time Rohingyas stayed in their
homes, while Rakhine and government authorities burned down Rohingya
villages and looted Rohingya shops in Sittwe and Maungdaw.

Tun Khin said: “We really need UN observers in Arakan State. Even
though the riot was stopped some Rohingya houses are still being burned
down by Rakhines, and in the last few days Rakhine police officers and
Paramilitary Forces joined together and have been arresting Rohingya
men, looting and raping Rohingya girls. We urge the British government
to put effective pressure on the Burmese regime to stop the killings and
 violence against the Muslim Rohingyas in Arakan and to restore peace
and security in the region, to allow the international community and
NGOs to provide immediate humanitarian assistance to all the victims
regardless of race or religion. We call for pressure on the regime to
ensure that displaced Rohingya people can return to their original
villages safely and freely. We call on the international community to
urge the Bangladesh government to keep its border open to Rohingyas
fleeing persecution and violence in Arakan. We also urge the Burmese
government to restore our citizenship and ethnic rights, to stop
anti-Muslim activities and racism in burma. There should be laws on
racism if the regime want to see durable peace in Burma. There is a
solution if the regime is willing to negotiate between the two
communities.”

For more information, please contact Tun Khin Tel; +447888714866
 http://www.narinjara.com/burmese/?p=998

 တေန႕ကေတာင္ အေမရိကန္အစိုးရ နုိင္ငံၿခားေရးဌာနေၿပာခြင့္ရသူ  Ms Nuland က Rohingya State လို႔သံုးႏူန္းတာေတြ႕လိုက္တယ္။ သူတုိ႔လုပ္ရပ္ေတြက ထိေရာက္မူ႔ရွိတယ္ဗ်။ ပိုက္ဆံေတြလိုသေလာက္သံုးစြဲနုိင္ခဲ့လို႔ဘဲ ဒီလိုေအာင္ၿမင္မူ႔ေတြရတာေပါ့။ ဒီဗြီဘီ၊ဘီဘီစီ ဧရာဝတီတို႔လို ၿမန္မာနုိင္ငံသားပံုရိပ္ရွိတဲ့အတိုက္အခံမီဒီယာေတြ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတစိတ္တပိုင္းအၿဖစ္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို စစ္အစိုးရကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္အသံုးခ်ခဲ့ရာကေန အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ယူအန္အပါအဝင္ နုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိေတြ၊ အလူဳရွင္ေတြကပါ သနားကရုဏာသက္သြားလို႔ ခုအေၿခအေနအထိၿဖစ္သြားရတာပါ။ ေငြေပးလို႔ရနုိင္တဲ့ဟာေတြရွိသလို တၿပားမွမကုန္ဘဲနဲ႔ အလကားေၾကာ္ၿငာေပးခဲ့ၾကလုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအၿမတ္ထြက္သြားၾကတယ္။
သိပ္မၾကာခင္မွာ ၿမန္မာအစုိုးရက ဒီၿဖစ္ရပ္ေတြကိုဖြင့္ခ်ေတာ့မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ေက့စ္တခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္လိုပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဖမ္းအဆီးေတြရွိေနတယ္။ အဓိကဇတ္လိုက္ေတြၿဖစ္နုိင္တဲ့ UNHCR တာဝန္ခံေတြ၊ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြNGO အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေခၚေတာဝန္ထမ္းေတြ၊ UNO, RSO,အယ္လကုိင္းဒါးနဲ႔ဆက္စပ္မူ႔ေတြ၊ လက္နက္သိမ္းဆည္းမူ႔ေတြအပါအဝင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသကို မူဆလင္ပိုင္နက္နယ္ေၿမၿ႔ပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြလ ဲပါနုိင္ပါတယ္။မိုးရြာတာကိုေက်းဇူးတင္ရမယ္၊ ခုၿပသနာေအးသြားတာ မိုးရြာတာကပိုအဓိကက်ပါတယ္။ တေန႕ကေတာင္ ေမာင္ေတာမွာ ရဲတေယာက္ ေသနတ္အလုခံရေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္အတင့္ရဲသလဲ။ ေၿမပံုမွာလဲ ေသာက္သံုးေရကန္ကိုအဆိပ္ခပ္တယ္လို႔ အလဲဗန္းသတင္းတက္လာတယ္။ေလာေလာဆယ္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီတင္ၿပထားတဲ့ တတိယနုိုင္ငံအစီအစဥ္ကိုစိတ္ဝင္စားပါတယ္။ သူတုိ႔ကို အေမရိကန္ကလက္ခံမလား၊ ေအာ္ဇီလား၊ မေလးရွားမွာရွွိတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္ခံဘဂၤလီေတြကိုေတာ အေမရိကန္က လက္ခံေနတယ္လို႔ၾကားရတယ္။ ရခုိင္ဘက္က ဘကုန္းေတြကိုလဲ အေမရိကကိုပို႔လုိက္ပါ။ အဲဒီခ်ိန္က်မွ အေမရိကမွာRohingya State ေပးလုိက္ၾကေပါ့။
Myanamar cupid mamber

The main ploblem is they are looking for own state ,own land..to
separate new state from rakhine state .there are one million bingali
 porpulation in there.other step they asking for ethnics (native)group
not even citizen. There are a lot of muslim live in other parts of
burma.We don't have any ploblem with religious.If they come to your
country ,will you give them own land?
by Yeyint Nge on Saturday, June 30, 2012 at
11:30pm ·

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္ လူထု အံ့မခန္း ႀကိဳဆုိ

Saturday, June 30, 2012
အိမ့္သံစဥ္
ျမန္မာဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၁၇ ရက္ၾကာ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အျပန္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကေန ေနအိမ္ အထိ လမ္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာႏို္င္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားမ်ား က ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆုိေရး ျမင္ကြင္း တခ်ိဳ႕ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့ ျမန္မာကို ကမၻာက သိေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားတဦး ပီပီ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီး တေယာက္ပီပီ ကမၻာမွာ ျပိဳင္စံရွားေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားအျမင္ေတြနဲ ့ အေတြးအေခၚ ဒႆနာပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ခ်ျပနိုင္ခဲ့တာေတြဟာ ႏိုင္ငံ တကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ဖ်ားခါရ ေလာက္ေအာင္ စံတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကတာပါ။
တုိင္းျပည္ရဲ႕ တကယ့္ သံေကာင္း တမန္ေကာင္း အျဖစ္ ကမာၻ႔အလယ္ တင့္တယ္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို ျမင့္ျမင့္ မားမား ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္အျပန္လမ္း ေစာင့္ႀကိဳသူမ်ားက အနီေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္သူက ၀တ္၊ အေရာင္ အေသြး စံုစံုလင္လင္နဲ႔ NLD အလံေတြကေတာ့ လႈပ္ရမ္းၿပီး စည္ကားေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိေနၾက တာပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပါတီ၀င္ေတြ၊ အႏုပညာအသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ နယ္ပယ္ အသီးသီး အလႊာ အသီးသီးက လူငယ္၊ လူႀကီး၊ လူလတ္ ေပါင္းစံုတုိ႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိေနၾကတာပါ။

photo  အြန္လိုင္းမွ ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္(ခြင့္ျပဳပါလို ့..ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္)