Sunday, July 1, 2012

သမၼတအိုဘားမား၏ ေန.တေန. A Breakthrough Day for President Obama


June 28, 2012 Passing of Affordable Care Act at Supreme Court  Washington DC

ဒီေန. သတင္းေကာင္း ျကားရတယ္ လို.ေျပာရမယ္။ အေမရိကမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ဖူးေသးတဲ. သို.ေသာ္ ၂၀၁၀ က စလို. တျဖည္းျဖည္း နွင္. ရလာ တဲ.  သက္သာေျခာင္ခ်ိ အေျခခံ က်န္းမာေရး ဥပေဒ ဒီေန. ကစ သမိုင္း၀င္ခဲ.ပါျပီ။
ေကာင္းမြန္တည္.မတ္ တဲ. Reforms and laws ၇ီ ေဖါင္းမ္ ေတြ ကို နွစ္သက္ေထာက္ခံသူေတြ အားလံုး ဒီေန. အေမရိကမွာ ေက်နပ္ေနျကတယ္။ လမ္းေတာ.မဆံုးေသးပါ၊ ဒါ ေပမဲ.--အေရးပါတဲ.ပထမေျခလွမ္းေတာ. စခဲ.ျပီ။ သမၼတ အတြက္ ္လည္း ေပ်ာ္စရာေန.တေန. ျဖစ္ေလာက္တယ္။ Affordable Care Act ဟာ ဒီ သမၼတရဲ. Huminity Values လူသား၀ါဒတန္ဖိုး ေတြ သူေျပာခဲ.တဲ. အတိုင္း တတ္နိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစဖို. သိပ္အေရးျကီးတယ္။

အေျပာနဲ. အလုပ္ညီ ဖို.နိုင္ငံေရး စင္ေပၚ ကပုဂၢိလ္ေတြ ကို  လူေတြက ပိုဖိအားေပးေလ.ရွိျကတယ္။ ဘာေျကာင္.လဲ။ လုပ္ပိုင္ခြင္. ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ မရွိပါ၊ စင္ေပၚက နိုင္ငံေရးသမားတိုင္းဟာ--ဘာစနစ္ကိုပဲ ယံုယံု--မိမိ ရ ထားတဲ. လုပ္ပိုင္ခြင္.ကို အစြမ္း ကုန္ အသံုးခ်ျပီး သူတို. ကိုယ္စားျပဳထားတဲ. နိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ. ရြာ၊ အသင္းအဖြဲ. အသီးသီး က အေျခခံ လူသားေတြ ရဲ. စိတ္ဆႏၵေတြ ကို အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးရပါတယ္။ မလုပ္ေပးနိုင္ခဲ.ရင္ အျငင္းပြားစရာ ေတြ ျဖစ္တတ္တဲ. သဘာ၀ ကေတာ. နိုင္ငံတိုင္းမွာ ၾကံဳ ေန ရ တာပါ။။ လူမဲသမၼတ အိုဘားမားလဲ အမ်ားျကီးေ၀ဖန္ခံ ရ ပါတယ္။

သမၼတအို ဘားမား အေ၀ဖန္ခံရတဲ. အေၾကာင္းရင္းေတြ ကို သာမန္ သေဘာ နဲ. အလြတ္ေျပာၾကရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား သြား ေတြ.ရပါလိမ္.မယ္။

၁.  ရႊန္းရႊန္းေ၀တဲ. ပညာတတ္၊စကားတတ္ ဟန္နဲ. ေရႊးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေပး ခဲ.သမွ် ကတိေတြ ဟာ ရီ ပတ္ဘလစ္ကန္ ရဲ. အတြင္းက တန္ျပန္အားေတြ ကို မတြန္းလွန္နိုင္တဲ. အတြက္ ျဖစ္တယ္၊ ဒီ မို ကရက္ေတြ နဲ. ရိ ပတ္ဘလစ္ကန္ ေတြ ျကားမွာ သူ ဟာ ထင္ထားသေလာက္ မမာဘူးဆိုတဲ.image  ရွိတယ္။

၂. အသားအေရာင္ခြဲျခားမွဳ က ဥပေဒ ေတြ နဲ. ဘယ္ေလာက္ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ထားလုပ္ထား အလြန္ တရာ မွ လစ္ဘ၇ယ္ တန္ ဖိုးေတြ က်င္.သံုးတဲ. အေမရိကလို နိုင္ငံ ငံမ်ိဳးေတာင္မွ လူမဲ သမၼတ တေယာက္ သူ ရင္ဆိုင္ရတဲ. အခက္အ ခဲေတြ က သူ.ကိုမေမြးခင္ ကတည္းက  (သူ မေရြး ခ်ယ္ပါပဲ) သူ.မိဘေတြေပးခဲ.တဲ.သူ.  race နဲ. ဆိုင္တယ္၊

၃. အီ ရတ္နဲ. အာဖဂန္ က ၂ခုေသာ စစ္မ်က္နွာေၾကာင္. သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္ က ထားခဲ. အေၾကြးေတြ နဲ. ျပည္တြင္းမွာပါ စီးပြားၿကပ္တည္း မွဳ ရွိေနတဲ.အခ်ိန္မွာ အထိခိုက္ခံရဆံုး ေအာက္ေျခ နဲ. လူလတ္တန္းစားေတြ ကို တျပိဳင္ထဲ တခ်ိန္ထဲမွာ ေက်နပ္ ေအာင္လုပ္မေပးနိုင္ တဲ.ျပႆနာရွိေနတယ္။ ဒီေတာ. ျပည္သူက (ဘုရွ္ ေျကာင္. အေၾကြးထူခဲ.ရတာ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ.တာ သိေပမဲ. ) တက္လာတဲ. အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ. မူ၀ါဒ အေပၚမွာသာ တာ၀န္ယူခိုင္းေစတဲ. ေတာင္းဆိုမွဳ ေတြ ဆူညံ ေနဆဲ မို.ျဖစ္တယ္။

ရိပတ္ဘလစ္ကန္ အတြင္းစည္းမွာေတာ. ထံုးစံ က မာေသာ ခိုင္ေသာ  တန္ျပန္ စိမ္ေခၚနိုင္ေသာ အတိုက္အခံ ကို (သူတို.ဆိုင္ရာ ပါတီ မူ၀ါဒေၾကာင္. ထိပ္တိုက္တိုးရ သည္.တိုင္) အတိုက္အခံ တကယ္မာ ရင္ တကယ္ ေေလးစားအသိ္အမွတ္ျပဳရတဲ. ဒီမို ကရက္တစ္ စံ နွဳံးေတြ ေသခ်ာေနတာ ေတာ. ဒီနိုင္ငံ မ်ိဳးမွာျငင္းမရပါဘူး။  (ျမန္မာ ျပည္နဲ.ေတာ. တျခားစီပါပဲ။ ) အေမရိကမွာေတာ. ေကာင္းမြန္ တဲ. ဥပေဒတ ရပ္ ျပည္သူ လူထု အတြက္ စျပီး ျပဌာန္းေတာ.မယ္ဆို ရိဘတ္ဘလစ္ကန္ ကစစ ၊ဒီမိုကရက္ ပဲစစ ၊ အဆံုးမွာ သိပ္ မကြဲပါဘူး။ ထံုးစံ အရ ပါတီ ၂ခု မူေတြ၊ နည္းနာ ကြဲလြဲ မွဳေတြ၊ အက်ိဳးစီးပြားေတြ အတြက္ တိုက္ျကခိုက္ျကေပမဲ.၊ သူတို.နိုင္ငံ ရဲ. တရားဥပေဒ နဲ. လူ. အခြင္. အေရး ေတြ၊ ကိုေတာ. ပါတီ ၂ခုလံုးက လူျကီးလူေကာင္းေတြက အထူး ေလးစားေစာင္.ေရွာက္ ၾကပါတယ္။

 အထူးသျဖင္. အလုပ္လုပ္တဲ. လူတန္းစား ၊ လူလတ္တန္းစား မ်ားစြာ ရဲ. ျကားပိတ္မိေနတဲ. အခက္အခဲ ေတြ ကို လစ္ဘရယ္အစိုးရေတြ က ျဖစ္သင္.တဲ. Reforms & Acts  ေတြနဲ. အေျခအေနေတြ ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ၾကပါတယ္။ တလံုးထဲ ေျပာ ရရင္ အမ်ားျပည္သူ ညိဳညင္ တဲ.၊ ေရ ရွည္ဆင္းရဲ ေစတဲ. ကိစၥေတြ မွာ သူတို. ေတြ ဂုဏ္မယူရဲဘူး။ ဂုဏ္ယူလို.လဲမရဘူး။

Affordable Care Act ,of 2010--၂၀၁၀ က်နိးမာေရး ဥပေဒ ဒီေန.  တရား၀င္ အသက္၀င္ျပီ။

ခရုိနီေတြ၊ လက္ယာ အုပ္စု သူေဌးျကီးမ်ား ဒီ နိုင္ငံ မွာလည္းရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရး Health Care Industry ဆိုတာ ဒီမွာ အျမတ္ျကီးစားေတြ အမ်ားဆံုးေဖါက္လြဲ ေဖါက္ျပန္ ျဖစ္တဲ. လုပ္ငန္းျကီး   တခုပါ။   ဒိ health care industry  ပိုင္ရွငျ္ဲကီးေတြ လက္ ထဲ မွာ ၀ိသမေလာဘသမားေတြက  လူနာေတြ အေပၚ သူတို.ျကိဳက္သေလာက္ေစ်းသတ္မွတ္နိုင္တယ္။  သူတို. လိုသလို profit margin အျမတ္ ကိန္းဂဏန္းေတြ ျမွင္.နိုင္ရန္၊ အတြက္ သူတို. ေပးေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ ရဲ. အရည္အေသြးကို ျကိုက္သလို လိုတိုးပိုေလွ်ာ.  လုပ္လို.ရတယ္။ အဲသလို  က်န္းမာေရး industry  ၇ဲ.လိမ္စားမွဳ အျမတ္ထုတ္မွဳေတြ ကို ဒီကျပည္သူေတြ အသိဆံုးပါ။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္လို. ေရရွည္ေဆးရဳံတက္ရရင္ ေဒ၀ါလီခံသြားရတဲ. မိသားစုေတြ ဒိနိုင္ငံမွာ အမ်ားျကီး။

Dream of Social Democrats --------သမၼတ အိုဘားမား ဒီ ဥပေဒျကမ္းကို ၂၀၁၀မွာ စတင္ေတာ. အျကီးအက်ယ္ တိုက္ ခိုက္ ခံခဲ.ရပါတယ္။ ေဆးရဳံ ပိုင္ရွင္ေတြ၊ health insurance က်န္းမာေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြက ဒီ ဥပေဒ ကို ဆန္.က်င္တဲ. ေလာ္ဘီ အျကီးစားေတြ နဲ. အိုဘားမား ကို ဆန္.က်င္ ဖို.၀ါရွင္တန္  ဒီ စီ ကြန္ဂရက္စ္မွာ တေပ်ာ္တပါးျကီး လုပ္ျကတယ္။  ရိပတ္ဘလစ္ကန္ ေတြ ပထမဆံုး ႏွ ေခါင္းရွဳံ. တဲ.၊ အိုဘားမားရဲ. အေထြေထြ က်န္းမာေရး Affordable Care Act က ဒီလိုနဲ.ပဲ၊ တလိမ္.လိမ္.နဲ. ပဲ အစတည္လာခဲ.ပါတယ္။ ဒါေပမဲ. ျပဌန္း ခဲ. တဲ. က်န္းမာေရး မွာ တရားကိုယ္ထည္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ. ကို ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္လို.မရေသး တဲ.  fruitless brief period ရလဒ္ မဲ. ကာလတို တခုလဲ ရွိပါ ေသးတယ္။
၂၀၁၀ မတ္လ နဲ. ဒီ ေန. ၂၀၁၂ ဂ်ြန္ ၂၈ ျကား က ကာလတိုပါ။

၂၀၁၀ မတ္ မွာ တင္သြင္း ခဲ.တဲ. Affordable Health Care Act မွာ ဒီ နိုင္ငံအတြက္ အေျခခံ က်တဲ. Sweeping changes ေတြ အမ်ားျကီးပါပါတယ္။ ဒီိေတာ. အျမတ္အစြန္း အလြန္အက်ဴးရေနတဲ.သူေတြ က ေလာ္ဘီ မ်ိဳးစံုသံုးျပီးဆန္.က်င္ခဲ.ေသာ္လည္းဒီေန. ဂ်ြန္ ၂၈၊  ၂၀၁၂  မွာေတာ. ဒီ က American Health Care Industry  အျမတ္ျကီးစား လူ.ေလာဘ သမားေတြ စိတ္ဆင္းရဲ၇မဲ.၊ သို.ေသာ္ အေျခခံ ဆင္းရဲသားေတြ  နဲ. လူလတ္တန္းစားမ်ား ဂုဏ္ယူရ မဲ.၊ တနည္း သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ အရမ္းျကည္နဴးေနမဲေန. သမိုင္း  ၀င္ ေန. တေန.ျဖစ္ခဲ.ပါျပီ။

Washington D C Supreme Court ၀ါရွင္တန္ ဒီ စီ က စူပရင္းကုတ္ က  ဒီ Affordable Care Act ဥပေဒကို ဒီေန. မွာ သမိုင္း ၀င္ ျပဌ န္းလိုက္ပါျပီ။ ဒီ နွစ္  ၂၀၁၂ ျသဂုတ္ လ မွာ စ အသက္၀င္ပါျပီ။ ၅၄ သန္း မွ်ေသာ ပုဂၢလိက individual health insurance   ၀ယ္ထားသူေတြ ထဲ က ၁၃ သန္းမွ်ေသာ စားသံုးသူေတြ ဟာ refund ေတြ ျပန္ ရ ျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ျခံုျကည္.ရင္ အိုဘားမား ကို ဒီ ေန. ေအာင္ပြဲ ခံ ေစခဲ. တဲ.   မွာ---

၁. ေစ်းနွဳံ မ်ား မတန္တဆျဖစ္ေနတာ ေဆး ရဳံေတြ နဲ. Health insurance firms ေတြ  ျကားမွာ ညွိဳ ယူ ရ မွာ ျဖစ္တယ္။ မနာက်န္းတဲ. လူတေယာက္ကို မကုသေပးခ်င္လို ရမယ္ရွာျပီး အရင္ထဲ က ျဖစ္ေနတဲ. နာတာရ်ည္ ေရာ ဂါ ေျကာင္.၊ pre-existing conditions ေတြ ေျကာင္. ေဆးကုသခြင္. ညင္းပယ္ခဲ. ရင္ ညင္းတဲ. ဖက္က တရားရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ခုေတာ. Health care insurance companies ေတြ ဆက္ညစ္ပတ္လို. မရနိုင္ေတာ.ပါ။ နာေနတဲ.သူတေယာက္ကို  မျဖစ္မေန ကုသေပးရမယ္။ ေစ်းနွဳံး ကြာျခားခ်က္ ကို ေဘာင္၀င္ လွ်င္ အစိုးရက တာ၀န္ယူေပးမွာျဖစ္တယ္။

၂.  Complete health care act  အျပည္.အ၀ ျပည္.စံုေကာင္းမြန္ တဲ. ဥပေဒ မဟုတ္ေသးသည္.တိုင္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း အျဖစ္ ဒီ ေန. မွာ တရား၀င္စ ခဲ. ျပီ။ တဖက္မွာလည္း  လူတိုင္း ရဲ. တဦးစီ တာ၀န္ကိုလဲ ထည္.၀င္ျပဌန္းထားတယ္။ ၀င္ေငြ ရွိတဲ. သူတိုင္း ကို ျမန္ေကာင္းသက္သာျပီး လူတိုင္း တတ္နိုင္ တဲ. Affordable health insurance  ၀ယ္ယူေစမွု အျကံဳး၀င္ လာပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းသက္သာေသာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ  လူ. အခြင္.အေရး ရပိုင္ခြင္.  ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံမွာ  အလုပ္ လုပ္ေနတဲ. လူတ ဦးစီရဲ. တာ၀န္ခံမွဳ ကို ပါ ဆြဲ ခ်ည္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ျဖစ္သင္.တယ္။  အစိုးရ က မတတ္နိုင္သူေတြ အတြက္ ေထာက္ပံ.ျခင္း ရွိ လင္.ကစား တ ဖက္က လဲ ေစ်းနွဳံး ခ်ိဳသာေသာ insurance ကို ၀ယ္ခိုင္းတာ- အေမရိကန္   မွာ အလြန္အေရးပါတဲ. စာမ်က္နွာသစ္ တခုျဖစ္တယ္။

ျခံုေျပာရင္ သတင္း နားေထာင္တဲ. သူ ေတြ ေပ်ာ္ေနျကတယ္။  ဒီ တခ်က္နဲ. အေမရိက ဟာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမွာ ဥေရာပ၊ ဂ်ပ န္ နဲ. ျသစေထးလိယ်တို.က အစိုးရ ေတြ ကတာ၀န္ယူတဲ.universal health care  system ေတြ နဲ. နည္းနည္း နီး လာတယ္။

Fruits of Democracy------ ျကည္.ပါဦး။ ဒီ မိုကေရစီ ျပည္.၀တဲ.နိုင္ငံေတြ မွာ ေကာင္းမြန္တဲ. ဥပေဒျပဳမွဳ။ လက္ေတြ.ေဖၚေဆာင္မွဳေတြ ကသိပ္ ျမန္ဆန္တယ္။ သူတို. လႊတ္ေတာ္က အမတိေတြ က လဲ ျမန္မာ ျပည္က ၀ိ သမသမားမ်ားလို ပိတ္ပိတ္ ေမွာင္ေ မွာင္ ျကီးေတြ ၊ အတင္း ညင္း ပယ္ေနသူေတြ မဟုတ္ဖူး။ ဆန္.က်င္ဖက္ပါတီ ေတြ အျကား အက်ိဳးစီးပြားေတြ မတူလို. အတိုက္အခိုက္ေတြ ရွိသည္.တိုင္ အခ်ိန္တန္ေတာ. ေကာင္းျမတ္တဲ. ဥပေဒေတြ ဟာ သပ္ယပ္ ေအာင္ျမင္စြာေပၚထြက္လာတယ္။

ဒါက တရားဥပေဒနဲ. လူ. အခြင္.အေရးေတြကို ေလးစားေဆာက္တည္တဲ. လူ.အဖြဲ.အစည္းေတြ မွန္သမွ် ရဲ. လကၡဏာပါပဲ။ ေရခံေျမခံ ေကာင္းေလေတာ. နိုင္ငံေကာင္းတခုမွာ ဥပေဒေကာင္းေတြဆိုတာ လူတိုင္းစားသံုးနိုင္တဲ. အသီးအပြင္.ေတြပါပဲ။ ထုတ္ခ်င္းျမင္ေနရတဲ. အမွား ေတြ ကို လက္ရွိ လူ.ေဘာင္ရဲ.လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတိုင္း မရ ရေအာင္ ဥပေဒနဲ.ျပင္ဆင္ျကတယ္။ ဒီေတာ. လူသားေတြ၊ စားသံုးသူ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ဥပေဒေတြ တခု ျပီးတခုေပၚေပါက္လာရတယ္။ ဒီနိုင္ငံမွာ လြန္ ခဲ. တဲ. နွစ္၁၀၀ ေက်ာ္ ကထဲက  စားသံုးသူေတြကိုကာကြယ္တဲ.၊ ခရုိနီ  ျကီးေတြ ေလာဘနဲ. ပိုင္ဆိုင္မွဳ ေတြ ကို  ကန္.သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ. ၊ တဖန္ မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကို အားေပးတဲ. Pro-consumer, anti- crony , anti-trust laws, Competition Laws ေတြ ရွိခဲ.ျပီး  ဒီ ဥပေဒေတြ ရဲ. ေဖါင္ေဒးရွင္းခိုင္မာမွဳေျကာင္. လူအားလံုး ဖူလံု ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနနိုင္တဲ. Dream Land  ဆိုျပီး ျဖစ္လာခဲ.တာပါ။

 ဆင္းရဲ သားေတြ  ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး စိတ္မဆင္းရဲရတဲ. နိုင္ငံ ေတြ မွာ အမ်ား ျပည္သူေအာင္ပြဲခံ နိုင္တဲ.၊ တရားမွ်တျခင္း ေတြ အညြန္.တလူလူ လြင္.လို.၊  Justice days ေတြ အမ်ားျကီး ရွိခဲ.ပါတယ္။ ဒီေန.ဟာ အိုဘားမားအတြက္  နိုဘယ္ဆဳ ထက္ ပိုအေရးျကီးတယ္။   နိုဘယ္ ဆဳ ဆိုု တာ ဆု တခုမွ်သာပါပဲ။ ဒီ ေန.  ရဲ. ေအာင္ပြဲ ေျကာင္. ေတာ. လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳး ခံ စားရေတာ.မယ္။ သမၼတ အိုဘာမား သူ.အေျပာ နွင္. သူ. အလုပ္ ညီ
ညြတ္ခဲ.ျပီ။

ဒီ ဥပေဒရဲ sectional implementation အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ.ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မွဳ ၊ ဥပေဒအရ enforcement လုပ္နိုင္မွဳအတြက္ လုပ္စရာေတြ က်န္ပါေသးတယ္။  ဒီေန. ဂ်ြန္ ၂၈ သမိုင္း၀င္ ပထမေျခလွမ္းစေပၚခဲ.ေပမဲ. ၊ ျပည္.စံု တဲ. အဆင္.အထိ ဆက္သြား ဖို.  လမ္း ရွည္ျကီး က်န္ပါေသးတယ္။

 ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္ ႏွင္.စပ္လွ်င္း၍

 ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္မွာမျကာခင္ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။  (အေမရိက နိုင္ငံမွာလိုပဲ)ဲ ခိုင္ခံ.အရွဳံး မေပးတဲ.၊ ျပည္သူ.၀ါဒီ အတိုက္အခံ ေတြ ဖက္ကစတဲ.  ဥပေဒျပဳ  တိုက္ပြဲ ျကီးေတြ ျဖင္လာလိမ္.မယ္လို.ေမွ်ာ္လင္.ထားတယ္။ NLDမဟုတ္ေသာ အျခားအမတ္မ်ားလည္း  ဘယ္သူ.ေခါင္းစဥ္တပ္တပ္၊ ဘယ္ပါတီ ရဲ. တံဆိပ္ပဲ ခ်ိတ္ခ်ိတ္။ ျပည္သူလူထု ရဲ. အက်ိဳး အတြက္ဆို မိမိ အတၱေတြ ေလာဘေတြ ကို နည္းနိုင္သမွ်သတ္္ျပီး၊ ကမၻာျကီးမွာျဖစ္ေနတာေတြ ကို လကိလွမ္းမေ၀းျကပါေစနဲ.။ အမွားကို စင္ေပၚက ေနျပီးျပငိခြင္.ရထားတာ နည္းနည္းေနာေနာ အခြင္.အေရးမဟုတ္ပါ။ ဒီ အခြင္.ကို လွပစြာ အသံုးခ်တတ္ ဖို.လိုပါတယ္။

လြန္ခဲ.တဲ.  နွစ္၅၀ အတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္စီးထားတဲ. သူ ေတြ ျဖစ္လင္.ကစား----ေနာက္ ၆လ အတြင္းမွာ     ျပည္သူလူထုအတြက္ ပထမဆံုး လုပ္၇မဲ. အလုပ္က --ခရုိနီ ၂ က်ိတ္ နွင္.  ခိုးသား၅၀၀ ေကာင္းစားေရး ၂၀၀၈ ဥပေဒကို တခ်က္စီ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္ဆင္ ျပီးျပည္ သူ. အက်ိဳးျပဳ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
   
     စဥ္းစားျကည္.တယ္။  ကမၻာျကီးမွာ လူေတြ တည္ေနရာ မတူနိုင္ျကဘူး။ သို.ေသာ္--
လူသားအခ်င္းခ်င္းေစာင္.ေရွာက္လိုတဲ. လူသားစိတ္ဆိုတာ ဓါတ္သေဘာအရ  အတူတူပဲ ျဖစ္ရမယ္။  ဖိအားအျကိမ္ျကိမ္ ေပးျပီး စိမ္ေခၚ ရယူ နိုင္ပါမွ၊ ျမန္မာျပည္မွာ  မဆိုစေလာက္ ေသာ အေျပာင္းအလဲ ေလးေတြ နဲနဲ ေလးပဲ ျဖစ္လာရတယ္ဆိုတာ၊ အရမ္းျကီး လြဲေနပါတယ္။  ျမန္မာ.လႊတ္ေတာ္က အမတ္အားလံုး အျမန္ဆံုး အသိ၀င္ နားလည္ျကပါ။ ရုန္းကန္ ေနဆဲ  သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ျပည္သူလူထုက ေတာ. ခရီးရွည္ ျကီး ဆက္သြားရပါ ဦးမယ္။   မတရားမွဳ မွန္သမွ် ဆက္ဆန္.က်င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   ဘယ္ေလာက္ပဲ ပတ္၀န္းက်င္ျကမ္းတမ္းပါေစ၊ အခ်ိန္တန္လာ ရင္ အားထုတ္မွဳ ေတြ  ျပည္.စံုလာတဲ. တေန.မွာ သူ.အျမစ္နဲ.သူ ျပန္ ရွင္သန္လာတဲ. နွစ္တိုင္းေပၚနွစ္တိုင္းေပ်ာ္ သန္စြမ္း  ခိုင္ခံ.တဲ. ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ျကီး ေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္က အမ်ား သူသူငါငါ အားလံုး နားခို ရာ ရျကပါေစ။

Thanks.
aasw (aye aye soe win)
june 28, 2012

No comments:

Post a Comment