Saturday, July 14, 2012

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ေကာ္မတီက UN ႏွင့္ INGOs မ်ားအေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ယေန႕ 14-7-2012 ေန႕တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ေကာ္မတီက UN ႏွင့္ INGOs မ်ားအေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီးက UNHCR တာ၀န္ရွိသူတို႕အားေျပာၾကားသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ UN ႏွင့္ INGOs တို႕သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္တြင္ အေျခတည္ၿပီး တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးကိုကိုေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို ဘဂၤလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္မွဳကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါ UN ႏွင့္ INGOs တို႕မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေပးအပ္မည့္ မစို႕တပို႕အကူအညီကိုလံုး၀ျငင္းပယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
သတင္းႏွင္႔ဓာတ္ပံု-ဒီေႏြဦး(စစ္ေတြ)

News of Myanmar မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။

ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားသည္  ျပည္သူလူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးေတြအေပၚ ရန္ျငိဳးရန္စမရွိပဲ  အျငိဳးၾကီးစြာ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ့္စက္၊ ညွင္းပမ္း၊ သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည့္အျပင္- အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေက်းရြာေတြကိုစြန္႔ခြါျပီး ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ စစ္ေျပး
စစ္ေရွာင္ဘဝႏွင့္ ေနခဲ့ၾကရျပီး၊ လူမသိသူမသိသတ္ျဖတ္ညွင္းပမ္းႏွိပ့္စက္ျခင္းတို႔ကိုခံခဲ့ရျခင္း၊ လူသိသူသိ သတ္ျဖတ္ညွင္းပမ္းႏွိပ့္စက္
ျခင္းမ်ားခ့ဲရျခင္း၊ ခေလးစစ္သားမ်ားအား အဓမၼစုေဆာင္းျခင္း၊ လူသားမ်ားကို မိုင္းရွင္းကရိယာအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ အစလိုက္အျပံဳလိုက္
သတ္ျဖတ္ျပီး လူသားအျဖစ္ရပ္တည္ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ လယ္ယာျခံေျမမ်ားကိုအတင္းအဓမၼသိမ္းဆီးျပီး ထိုက္သင့္ထိုက္တန္တဲ့ နစ္နာဆံုးရႉံး
မႈမရရွိပဲ အဓမၼေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ားခံခဲ့ရျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ျမွင့္မားလာသည့္ဒဏ္ကို ျပည္သူအမ်ားအလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ရျခင္း စသည့္ဆိုးဝါးခါးတီးလွေသာ လူမႈဒုကၡအဝဝတို႔ကို ခေလး၊ လူၾကီး အားလံုးတို႔သည္ ခါးစီး
ျပီးခံစာခဲ့ၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဒဏ္ကို မိခင္နဲ႔ ခေလးမ်ားက ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာင္းေတာ္ကရန္စရွိထားခဲ့ၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးအင္အားစု
တို႔သည္ ႏိူင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲကာ အျငိဳးၾကီးစြာျဖင့္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ပစ္္- ခတ္- ရပ္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဖမ္းလိုက္- ဆီး
လိုက္ လႊတ္လိုက္လုပ္ေနသည့္ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡၾကီးေၾကာင့္  တိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားသည္ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ခတ္သည့္ၾကားတြင္ ေျမဇာ
ပင္အတိျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ အစိုးရေျပာင္းလဲမႈတခု ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရရွည္ေတာလွန္ေရး၊ ေရရွည္ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡ မျဖစ္သင့္သည္ကို
ႏွစ္ဖက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးအနက္စဥ္းစားသတိျပဳၾကရမည္။ ထို- ႏွစ္ရွည္ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ျပည္
တြင္းစစ္၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာအတိရွိခဲ့သည့္တိုင္းျပည္သည္ အဖက္ဖက္မွယိုယြင္းပ်က္ဆီးခဲ့ရျပီး ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္သို႔ ဆိုဒ္
ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကိုအဆံုးသတ္ရန္လိုပါသည္။
 ((( ဒီေနရာမွာ မွတ္ခ်က္တခုအေနနဲ႔ အနည္းငယ္ေရးသား တင္ျပလိုပါသည္.....ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြါးေနေသာ ႏိူင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး
ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိူင္ငံေရး- စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္အိုၾကီးမ်ားကကိုင္သြယ္မေျဖရွင္းႏိူင္လွ်င္....ေျဖရွင္းလို႔ႏိူင္မယ့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ
ကို ႏိူင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအက်ဳိးကိုေရွးရႉျပီး ႏိူင္ငံအေရးတာဝန္မ်ားကို လက္ပုခံုးေျပာင္းတာဝန္ကိုလြဲေျပာင္းေပးဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ သို႔မွသာ ေျပမ
လည္ေနေသးသည့္ ႏိူင္ငံေရး၊ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိူင္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ပါသည္
 ))))) အခုဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၏ အျပဳသေဘာဆန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းမႈေၾကာင့္ အဆိုးသံသရာထဲက ရုန္းထြက္လာခါစရွိေသးသည့္   ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အထိုက္အေလွ်ာက္ ရွိေသာ္ျငားလည္း စိတ္ႏွလံုးဒုန္းဒုန္းခ်ရမည့္ စိတ္ခ်ရမည့္ႏိူင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔မေရာက္ရွိေသး။ ထိုေၾကာင့္ သတိၾကီးၾကီးထား
ကာ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိူင္မည့္ေရွ႕- ႏိူင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လက္ရွိိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လိုပါသည္။
လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ ၱရားတြင္ စစ္တပ္ကပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္းတရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ္ျငား
လည္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာအစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ျပဳ
လုပ္ေနသည္ကို လက္ရွိ- ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ရန္လိုအပ္
ေနပါေသးသည္။ ဥပမာ ။ ။ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အခမ္းနားျပဳလုပ္က်င္းပမည့္သူမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးျပီး အခမ္းနားျပဳလုပ္က်င္း ပျခင္းကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ အခုၾကားသိေနရတဲ့သတင္းအရ ပဲခူးျမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မည့္ ( ၆၅ )
ႏွစ္ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းနားအား အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆို အစိုးရကိုယ္တိုင္ဦးစီးကာတႏိူင္ငံလံုးအတိုင္းတာအရ ခမ္းခမ္းနားနားျပဳလုပ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရန္လိုပါသည္။
ထိုသို႔ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လူအမ်ားက သံသယျဖစ္ေစပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္ဆီသို႔ခ်ီတက္လွ်င္ စိုးရိမ္ကဲျပီး တိုင္းျပည္ကိုအေၾကာက္တရားနဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေန၍မရပါ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရဲရဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကို အုပ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ႏိူင္ရာတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္
ခြင့္ျပဳရန္လိုပါသည္။ ဒီေနရာမွာ သတိခ်ပ္ရမွာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းမွသည္ ဗိုလ္သန္းေရႊလက္ထက္ထိ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးတည္း၏ အမိန္႔အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက တိုင္းျပည္ကိုထင္သလိုစိတ္တိုင္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္
အတြက္ ယေန႔တိုင္းျပည္သည္နလန္ျပန္လည္မထူႏိူင္ပဲ ကိုးပါးေမွာက္ခဲ့ရသည္ကို လက္ရွိအစိုးရမွ သင္ခန္းစာေကာင္းေကာင္း ယူ ေစလိုသည္။
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးသားလိုသည္မွာ ဒဏ္ရာပလပြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုၾကည့္ျပီး လူကိုေသေၾကပ်က္ဆီး ဒုကၡမ်ဳိးစံုေရာက္ေစတဲ့ ႏိူင္ငံေရး
ပဋိပကၡနဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြအဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္းက ရပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ
ျဖစ္အေၾကာင္းအၾကံျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။
( ကိုဗလိုင္ ) အေမ့သား
 by Ko Baloi on Saturday,
July 14, 2012 at 11:35am

အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားသည္႔ မိန္႕ခြန္းအျပည္႔အစံု


by Yangon Media Group on Friday, July 13, 2012 at 10:16pm ·
အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း

 ဆီရမ္ရိ၊ ကေမၻာဒီးယား -  ဇူလိုင္ ၁၃
မဂၤလာပါ-

ေလးစားအပ္ပါေသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ႏွင့္တကြ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား-


ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပလိုပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း အလွည့္အေျပာင္း အခ်ိန္အခါကို ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ရွိတဲ့ နိုင္ငံသားေတြ၊ အမ်ိဳးေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္တဲ့ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမွု အသီးသီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ပထဝီအေနအထားအရ ကမၻာ့အင္အားႀကီးနိုင္ငံ ႏွစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယအၾကားတည္ရွိေနပါတယ္။ ဒီ့ျပင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိၿပီး၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြေပါမ်ားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်လ်က္ ရွိပါတယ္။

ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္နီးပါး ၾကာခဲ့ၿပီးမွ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ၿပီး ညင္သာတဲ့အေျပာင္းအလဲနဲ႔ နိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္သစ္သို႔ ခ်ီတက္ေနတဲ့ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ့ ေျပျပစ္မၽွတတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကဳံေတြ႕ၾကရမယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိလည္း စိန္ေခၚမွုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာ အားလုံးအသိဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာခ်ိန္မွာ မယုံၾကည္နိုင္ေသာ သံသယမ်က္လုံးမ်ားနဲ႔ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းဘဲ အခ်ိန္ကာလ ရွည္ၾကာလာတာနဲ႔အမၽွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာထား၊ မွန္ကန္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မွုေတြေၾကာင့္ ေထာက္ခံ အားေပးလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဘက္မွာလည္း ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္ ဆိုတဲ့သူေတြ ရွိသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုေတြကို ဆက္လက္ထားရွိ ဖိအားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ့ ပကတိ အေျခအေနမွန္၊ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမွုေတြကို စာနာ နားလည္ၾကသူ ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား-

အစိုးရသစ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာတာနဲ႔အညီ ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလုံးဟာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမွု အားလုံးဟာ ျပည္သူေတြရဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု (၃) ရပ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ပါတယ္။

ပထမဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကေတာ့ ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ဗဟိုဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မွု စနစ္ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ၿပီး ရင့္က်က္ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းနိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အထေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ ေနခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမွုႀကီးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ အားနည္းခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္၊ လႊတ္ေတာ္အသစ္ အျပင္၊ တရားစီရင္ေရးက႑ ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ နဲ႔ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီ့ျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြရဲ့ စိတ္ထားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မတူညီတာေတြ ေဘးဖယ္ထား၊ တူညီတာေတြ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ နိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြ၊ စာေပ/စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ က႑မ်ိဳးစုံမွ လူေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏွိုင္းမွုေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး လက္တြဲေခၚေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သလို၊ သတင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား ပြင့္လင္းစြာ အသုံးျပဳနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မွုေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံသားေတြ ျပန္လာနိုင္ေအာင္ လည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ စာေပထုတ္ေဝေရး စိစစ္မွုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေလၽွာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလမွာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ မီဒီယာျဖစ္လာေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လည္း ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမွုေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သလို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ုံး ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ စတဲ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကေတာ့ စစ္ပြဲမ်ားမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ သို႔ လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္လို႔ မွတ္ယူနိုင္တဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဋိပကၡေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ပုံစံအသစ္၊ ဒိုင္ယာေလာ့ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏွိုင္းခဲ့ရာမွာ ယခုဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (၁၀) ဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး က်န္ေန ေသးတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ KIO/KIA နဲ႔လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိနိုင္ေအာင္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလိုမွု ဆႏၵေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မၾကာမီ ကာလမွာ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

တတိယျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကေတာ့ ဗဟိုဦးစီးစီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဈးကြက္ စီးပြားေရး စရိုက္လကၡဏာမ်ား  ပီျပင္စြာနဲ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မွုရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုက္ခရိုစီးပြားေရး အေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ အေသးစား ေခ်းေငြဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီ ျပဌာန္းေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ခရိုစီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေစဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြ၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ့ အကူအညီမ်ားကို ရယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းေငြလဲႏွုန္းကိုလည္း ျပင္ပေဈးကြက္နဲ႔အညီ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု (၃) ရပ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိန္ေခၚမွုေတြ အမ်ားႀကီးရင္ဆိုင္ရၿပီး ေအာင္ျမင္မွုရရွိဖို႔ အထူးႀကိဳးစားရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွု ပ်က္ျပားခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

 ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ျပည္ပနိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမွုမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ IMF၊ ADB နဲ႔ UNDP တို႔ထံမွ အကူအညီမရနိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားထံမွ အတတ္ ပညာေတြ သင္ယူၿပီး၊ ဒီနိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵ ျပင္းျပေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ားက ကန္႔သတ္ထားဆဲ၊ အခက္အခဲ ၾကဳံေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚေနသလို ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္ကိုလည္း မူဝါဒ (၄) ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိ ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ (၄) ရပ္ကို တင္ျပရမယ္ ဆိုရင္ (၁) နိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားကို မထိခိုက္ေစဖို႔၊ (၂) နိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ မထိခိုက္ေစဖို႔၊ (၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္ေစဖို႔နဲ႔ (၄) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ ေစဖို႔တို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး နိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သုံးတဲ့ စံႏွုန္းမ်ားနဲ႔အညီ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားတို႔ မၽွတစြာခံစားနိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ နိုင္ငံရပ္ျခားက ပညာရွင္ေတြထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

 နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ယေန႔ အာရွရဲ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအေျခအေနဟာ ကမၻာမွာ အေရးပါလာတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွေဒသအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမွု၊ အားလုံး လိုက္နာနိုင္မယ့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ထားရွိက်င့္သုံးမွုတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားသို႔ တက္လွမ္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွုနဲ႔အတူ ပါရွိလာတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမွုနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုတို႔ကို အရည္အေသြး ျပည့္မီတဲ့ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ရင္ဆိုင္သြားနိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲေတြကို အာရွနိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးၿပီး ေဒသတြင္းဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ နိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အာရွေဒသတြင္း ပြင့္လင္း တံခါးဖြင့္ဝါဒ လိုက္နာက်င့္သုံးသြားရင္ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဖြံ့ၿဖိဳးမွုကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ခံယူမိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ခဲ့ရပါတယ္။ အာရွမွာ မိတ္ေဆြနိုင္ငံအမ်ားက အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳခံရမယ့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိ လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးရဲ့ RICH ASEAN 2030 အစီအစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္း ပါဝင္သြားမွာ ျဖစ္သလို ကမၻာ့နိုင္ငံ အမ်ားစုနဲ႔ပါ အျပန္အလွန္ နားလည္ ယုံၾကည္မွု၊ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံမွုတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၾကဳံေတြ႕လာရမယ့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို ရင္ဆိုင္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


POOL
သတင္း ...ရန္ကုန္မီဒီယာ ဂရဳ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္းခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္း ။


ေအာက္ပါ မိန္႔ခြန္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၄ -ခု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္အခ်ိန္တြင္ မဂၤလာဒုံ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ပြဲ၌ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ သူက်ဆုံးသြားခဲ့ရေသာ ဤဇူလိုင္လတြင္ သူ႔အား ျပန္ေျပာင္းသတိရမိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ သူ၏ ေျပာင္ ေျမာက္ေသာ မိန္႔ခြန္းကို ရွာေဖြေဖာ္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။။

(ဗိုလ္ဥတၱမေက်ာ္)
…………………………………………………………………….
ရဲေဘာ္တို႔
ယေန႔ ရဲေဘာ္တို႔ အစုအခ်ဳိ႕ဟာ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ဘြဲ႔အဆင့္အတန္းကုိ ခံယူၾကရေတာ့မယ္။ ယေန႔ အထိ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တာဝန္ရယ္လို႔ မိမိတို႔အေပၚမွာ မရွိၾကေသးဘူး။
ယေန႔ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္အသီသီး ႒ာနအသီးသီးမွာ ရာထူးအလုပ္ဝတၱရားမ်ားရတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ရဲ ေဘာ္တို႔ အသီးသီးမွာ ကိုယ့္တာဝန္ႏွင့္ ကိုယ့္ဝတၱရားႏွင့္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလို ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ့္ဝတၱရားႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံ ေတာ္နဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမႈကိုထမ္းၾကတဲ့အခါ ရဲေဘာ္တို႔ကို မွာသင့္မွာရာ အခ်က္ေတြကို ငါတို႔မွာၾကားလုိတယ္။
ပထမဆုံး ရဲေဘာ္တို႔ကုိမွာခ်င္တာက ငါတို႔ အခု ဗမာႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒို႔တပ္မေတာ္ဟာ တႏိုင္ငံလုံးတမ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏို္င္ငံ ဒီအက်ဳိးကုိ ကာကြယ္ရမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဟာလည္း ဗမာတႏုိင္ငံလုံး တမ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ နားလည္ရမယ္။
ဒီတပ္မေတာ္ဟာ လူတဦးတေယာက္အတြက္ တည္ေထာင္ထားတာမဟုတ္။ တႏိုင္ငံလုံး တမ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္ တယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ တဖြဲ႔တပါတီ လူတစုအတြက္ တည္ေထာင္ထား တာမဟုတ္။တႏို္င္ငံလုံးတမ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။
တကယ့္သစၥာျဖစ္ရမယ္
ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ေရွးအဂၤလိပ္ လက္ထက္ကလို ေၾကးစားတပ္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ဖို႔ ႏိုင္ငံ ႏွင့္အမ်ဳိးကို မတင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ဳိး၏ သစၥာကို အျမဲေစာင့္ရမယ္။ ေရွးတုန္း ကလို တျခားႏုိင္ငံ တျခားအမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာမဟုတ္။ အဲဒီလိုေစာင့္တဲ့ သစၥာဟာ ဝတ္ေၾကတမ္းေၾကေစာင့္တဲ့ သစၥာ ျဖစ္တယ္။ အခု ငါတို႔ဟာ ငါတို႔အမ်ဳိး ငါတို႔ႏိုင္ငံကုိ သစၥာေစာင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတို႔ေစာင့္တဲ့သစၥာဟာ တကယ့္ သစၥာျဖစ္ရမယ္။ အေပၚယံသာျဖစ္တဲ့ သစၥာမျဖစ္ ရဘူး။ ဘယ္လုိေစာင့္ရမလဲ။ ယခုအခါ ရဲေဘာ္တို႔ေပၚမွာ နည္းလမ္းအ တုိင္း အဆင့္ဆင့္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အႀကီးအမွဴးအားလုံးေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအမ်ဳိးရဲ႕ ကိုယ္စားေတြပဲ။ အဲဒီ ကိုယ္စား ႏုိင္ငံနဲ႔ အက်ဳိးကုိ သစၥာေစာင့္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုယ့္အမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္တို႔ ေမးစရာ စကားတခြန္း ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီအႀကီး အမွဴးေတြထဲက ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ႀကိဳးငဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးကိုသစၥာမဲ့ၿပီး လုပ္ရင္ ဘယ့္ ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ ဒီလုိ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးရဲ႕အက်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အႀကီးအမႈးေတြ ဟာ ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်မွာပဲ။ ရာဇဝင္မွာ ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ ႀကီးတဲ့လူ ျဖစ္ျဖစ္ မတရားလုပ္တဲ့အခါ ျပဳတ္ က်တာခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိမတရားတဲ့ အႀကီးအမႈးေတြ ရွိရင္ ရဲေဘာ္ တို႔ရဲ႕ အေပၚမွာလည္း တည္တယ္။ ဥပမာ မတရားတဲ့ အ ႀကီးအမႈးတေယာက္က ဝတၱရားနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံႏွႈင့္ အမ်ားအက်ဳိးနဲ႔ မပတ္သတ္တဲ့ အမိန္ကမ်ဳိးေပးတဲ့အခါ အမိန္႔ဟာ နည္းက်မက် တရား မတရား ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးမွာ အက်ဳိးရွိမရွိ ၾကည့္ရမယ္။ အဲသလုိၾကည့္တဲ့အခါ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ မရွင္းရင္ သူ႔ထက္ႀကီး တဲ့အႀကီး အမႈး တေယာက္ကို ျဖစ္ျဖစ္ အျခားအႀကီးအမႈးတေယာက္ ကိုျဖစ္ျဖစ္ သြားေမးရမယ္။ ဒီအခါမွာ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ဘယ္ဒင္း မွန္တယ္ မွားတယ္ သိႏိုင္ရမယ္။
ေတာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါ
က်ဳပ္အဖို႔ေျပာရရင္ ရဲေဘာ္တို႔ထဲကျဖစ္ျဖစ္ အခုတပ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ စစ္သားကေလးက စၿပီး အားလုံး ရဲေဘာ္ေတြထဲက ျဖစ္ ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ အရည္အခ်င္း အက်င့္စာရိတၱ အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ အေျမာ္အျမင္ ရွိတယ္လို႔ ေတြ႔တာနဲ႔တၿပိဳင္ နက္ က်ဳပ္ဟာ အဲဒီလိုေတာ္တဲ့လူကို ထုိးတင္ၿပီး ေနာက္လုိက္လုပ္ဖို႔ အသင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႔ အားလုံး ႀကိဳး စားၾကပါ။ ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။
ရာထူးအဆင့္အတန္း
ကေန႔ ရဲေဘာ္တို႔အားလုံးကုိ စိ္တ္ထဲမွာ ရွိသည့္အတုိင္းေျပာျပမယ္။ ယခုအခါ ငါတို႔အထဲမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အ နစ္နာခံဘူးတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ ငါတို႔ သိတာလည္း ရွိတယ္။ မသိတာလည္းရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရွးကသာ ဒီလို အ နစ္နာခံၿပီး အခုအလုပ္မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ မတုိးတတ္ႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ အခုလည္း အလုပ္လုပ္တယ္။ ေရွးကလည္း အနစ္နာခံဖူးတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုလူမ်ဳိးဟာ လူမ်ားတကာထက္ တုိးတတ္မွာ အမွန္ပဲ။ ကေန႔ ဆိုင္ရာလူႀကီးေတြ မသိေသး လို႔ မတုိးတတ္ေသးရင္ ေနာက္တေန႔ တုိးတတ္မွာပဲ။ တကယ္ေတာ္တဲ့သူေတြဟာ ဘယ္သူမွ ႏွိမ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုလည္း သိဒၶိတင္ေနစရာမလိုဘူး။ လူႀကီးေတြကိုလည္း မ်က္ႏွာလုပ္စရာမလုိဘူး။ ဒါေပမယ့္ နီပြန္က ျပန္ လာလို႔ စစ္ေက်ာင္းကဆင္းလို႔ ေရွးက အနစ္နာခံဖူးလို႔ဆုိၿပီး ယခုအခါ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွတတ္ မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီ့ျပင္လူေတြအတြက္ က်ဳပ္မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ွဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ က်ဳပ္အခုေနရာမွာ တာဝန္ယူေနသမွ် အခု က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ စနစ္က တဆံျခည္မွ ခြာမသြားဘူး။ ေရြ႕မသြားဘူးဆုိတာ အားလုံးသိေစခ်င္တယ္။ ဒါက ရာထူးအ ဆင့္အတန္း တိုးတတ္တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးရဲေဘာ္တို႔ကုိ သိဘို႔ေျပာျပျခင္းပဲ။
တန္ခိုးျပဘို႔မဟုတ္
တျခား မွာၾကားလုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေျပာေနၾကစကားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ထပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္ေအာင္ ေျပာလိုက္ ဦးမယ္။ ငါတို႔စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြကုိ ညႇဥ္းဘို႔မဟုတ္။ လက္နက္အားကိုးတန္ခိုးျပဘို႔ မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ ရဲ႕ အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။ ဒါက စကားရိုင္းရိုင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ေျပာျပတာ ပဲ။ဒီစကားကုိ က်ဳပ္ေျပာတာက စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ လူေတြျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရား မလုပ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ ရန္သူေတြမဟုတ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဆုိတာ အားလုံးသေဘာ ေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။ အမွန္ေျပာရရင္ လူေတြဟာပုထုဇဥ္ေတြဘဲ အားရွိတဲ့အခါ အားနည္းတဲ့လူေတြကို ညႇဥ္းခ်င္ တဲ့ စိတ္ရွိတယ္။ အားနည္းတဲ့သူေတြကလည္း အားနည္းတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ အားႀကီးေနတဲ့လူကို လက္နက္ အားကုိး အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတာပဲ။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အားႀကီးတဲ့ေနရာ အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက် ေတာ့ အရင္တုန္းကေျပာတာေတြေမ့ၿပီး တမ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါထုံးစံဘဲ။ ငါတို႔က ဒီလုိမဟုတ္ အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားႀကီးတဲ့လူကို မတရားရင္ မေၾကာက္။ အားႀကီးတဲ့အခါလည္း အားငယ္တဲ့လူကို မတရားမလုပ္ ဆုိတဲ့အတုိင္း လုပ္ခ်င္ တယ္။ ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတာဘဲ။ ႏို္င္ငံဟာ ဘာလဲ။ ႏိုင္ငံဟာ အ မ်ဳိးပဲ။ အမ်ဳိးဟာ ဘာလဲ။ အမ်ဳိးဟာ တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ဳိးကိုလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အမႈကို ဘယ္ခါမဆို ထမ္းမယ္ ဆုိတဲ့လူ အားလုံးပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ဳိးေရးတရားအစစ္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္။
မွန္ကန္ေသာ လူမ်ဳိးေရးတရား
လူမ်ဳိးေရးတရားဆုိတာ ဘာလဲ။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသာ ခ်စ္ၿပီး ဒီ့ျပင္ လူမ်ဳိးေတြကို မုန္းထားတာ လူမ်ဳိးေရး တရားဘဲလား။ မ ဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အမ်ဳိးခ်စ္ယုံနဲ႔ ဒီ့ျပင္လူမ်ဳိးကုိလည္း မုန္းဘို႔မလိုဘူး။ သို႔္္္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အမ်ဳိးအက်ဳိးကို လာထိတဲ့ လူေတြကိုေတာ့ အတြင္းကလူ ျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ကလူ ျဖစ္ျဖစ္ တိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းရမွာေပါ့။ ဒါက ငါတို႔အမ်ဳိးရဲ႕ ရန္သူ အျဖစ္ သာ ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆိုၿပီး ႏွိမ္နင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ရာဇဝင္ကိုၾကည့္ရင္ ကမၻာ့လူမ်ဳိး ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တဲ့အခါ တိုက္ၾကတာ ေတြ႔ရမွာပဲ။ မတည့္သည့္အခါ တုိက္ၾကတဲ့အခါ တုိက္ၾကရမွာေပါ့။ ဒါ ေပမယ့္ တျခားလူမ်ဳိးေတြကို မုန္းတာဟာ လူမ်ဳိးေ၇းလို႔ ထင္တာ တထစ္ခ်မွားတယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာ မဆုိင္တဲ့တျခားလူမ်ဳိး ေတြကုိ မုန္းဘို႔မလိုဘူး။ က်ဳပ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာလည္း တုိင္းရငး္သားအခ်င္းခ်င္း ဗမာပဲ ရွမ္းပဲ ကရင္ပဲ ခ်င္းပဲ စသျဖင့္ ခြဲစရာ မလိုဘူး။
ငါတို႔တေတြဟာ မွားၿပီးတာေတြကုိ ထပ္မမွားၾကရဘူး။ ငါတို႔ဟာ အမွန္နဲ႔အတု ဟုတ္တာနဲ႔ မဟုတ္တာ ခြဲျခားသိရမယ္။ လူမ်ဳိးေရးတရားျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တရားကို ယူတတ္ရမယ္။ ဒါက လူမ်ဳိးေရး တရားနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး က်ဳပ္မွာခ်င္ တာပဲ။
ဇာတိမာန္ ေကာငး္ေကာင္းထားတတ္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိ ခ်စ္ပါ။ ဗမာေတြက လူဖ်င္းေတြ လူပ်င္းေတြ လူ ေၾကာက္ေတြ လူပိုေတြ လူရုိင္းေတြ လူ႔ဂြစာေတြ လူ႔မတရားတာေတြ ဒီလို ကမၻာမွာ အထင္ခံရေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဗမာ ေတြဟာ ဒီလိုမဟုတ္ဘူးဆုိတာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ဂုဏ္ယူၾကပါ။ အဲဒါ က်ဳပ္ လူမ်ဳိးေရးတရားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွာခ်င္တာပဲ။
လူႀကီးဆုိတာ ဘာလဲ
ေနာက္ မွာခ်င္တာက ေရွ႕ကို ရဲေဘာ္တို႔ဟာ လူႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ လူႀကီးဆိုတာ ဘာလဲ။ အသက္ႀကီးတာကို ဆုိလုိတာ လား။ မဟုတ္ဘူး။ အသက္မႀကီးေပမယ့္ လုပ္တဲ့အလုပ္ႀကီးရင္ လူႀကီးဘဲ။ အခု ငါတို႔ ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္ဟာ ငါတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဒါေတြကုိ ငါတို႔ ရင္ေျမကတုတ္လုပ္ၿပီး ကာကြယ္ဘို႔ပဲ။ ဒီ့ထက္ႀကီးတဲ့အလုပ္ ရွိႏိုင္ပါဦးမ လား။ မရွိႏို္င္ဘူး ဒါေၾကာင့္ ငါတို႔ဟာ လူႀကီးစိတ္ေပါက္ရ မယ္။ အစစ အရာရာ ဆင္ျခင္တတ္ရမယ္။ ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ ေတာ္သည္ မေတာ္သည္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္တုိင္းထြာႏိုင္ရမယ္။ အခု ငါတို႔ အခ်ဳိ႕အ လုပ္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ေဘးကလူေတြေျပာတုိင္း အရမ္းမယုံၾကနဲ႔။ စူးစမ္းဆင္ျခင္ၿပီးမွ ယုံၾကရမယ္။ ငါတို႔ ဝတၱရားနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အက်ယ္အက်ယ္ ျဖစ္မယ့္ကိစၥဆုိရင္ ငါတို႔ေရွာင္ရမယ္။ ဘယ္လုိ ေဘးကလူက ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕— ဘာ ႀကီးရဲ႕— နဲ႔ လာေျမႇာက္ေပးေပး ငါတို႔မပါရဘူး။ ဝတၱရားနဲ႔ ငါတို႔ေတာ့မဆိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ တရားတဲ့ ကိစၥ လူအမ်ား ေက်းဇူးတင္မယ့္ ကိစၥဆုိရင္ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆုိၿပီး လ်စ္လ်ဴမရႈ႕ပါနဲ႔။ ကူညီေပးၾကပါ။ ေဆြမ်ဳိးကိစၥ မိတ္ ေဆြကိစၥေတြဟာ ကိုယ္တာဝန္လုပ္တဲ့အေရးမွာ မေႏွာက္ယွက္ပါေစနဲ႔။
ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္
ေနာက္ၿပီးမွာခ်င္တာက ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္မႀကီးပါနဲ႔။ ဒီမွာသင္လုိက္တာေတြဟာ ပညာကုန္ၿပီ မ ယူဆၾကနဲ႔။ ပညာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္တယ္မရွိဘူး။ လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ လူတဦး တည္းျဖစ္ျဖစ္ တုိးတတ္မႈဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အားမရဘဲ တင္းမတိမ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္လက္ ႀကိဳးစားမွသာ တိုးတတ္မႈျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ရာဇဝင္ သမုိင္းေတြက ေကာင္းေကာငး္ျပထားတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္လည္း သိႏို္င္တာပဲ။ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဟာကုိမွ ေလွနံဓါးထစ္ မယူပါနဲ႔။ အထင္မႀကီးပါနဲ႔။ ဒီ့ထက္တုိးေအာင္လုပ္ၾကပါ။ အခု ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တယ္ ဆုိေပမယ့္ ဟန္မက်တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ က်ဳပ္မွာလည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ႔ရွိတာဘဲ။ ကိုယ့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို ကိုယ္ျပင္ၾကရမယ္။
သို႔ေပမယ့္ က်ဳပ္ ရဲေဘာ္တို႔ကုိ ကတိတခု ျပဳမယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးရဲ႕သစၥာကို က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာက္။ ရဲေဘာ္တို႔ထဲက ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ထဲက ျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ေတာ္တဲ့လူ ထြက္ျပ ႏုိ္င္ပါေစ။ က်ဳပ္ဖယ္ေပးဘို႔ အသင့္ပဲ။
စစ္သားမွစစ္သား ဆုိတဲ့စိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ၾက
ေနာက္ဆုံးတခု မွာခ်င္တာက ငါတို႔သာ ႏို္င္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မထားၾကဘို႔ပဲ။ ဒီႏို္င္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္သားေတြခ်ည္း ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့ လူေတြရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တျခားစစ္သားမဟုတ္ေပမယ့္ ႏို္င္ငံအတြက္ အမ်ဳိး မ်ဳိး အနစ္နာခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြန္႔စား လုပ္ၾကတဲ့ လူေတြလဲရွိတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္သားမွစစ္သားဆုိတဲ့ စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းၾကရမယ္။ သို႔ေပမယ့္ တခုနားလည္ေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္ကို မတရားႏွိမ္မယ္။ လူလည္လုပ္မယ္။ စစ္ တပ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို မတရားခ်ဳိးဖ်က္မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား တုိက္ဖ်က္မယ္ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔ သိေစ ခ်င္ပါတယ္။
ကေန႔ ဒီမွာေျပာတာေတြကို အားလုံးစစ္သားေတြ သိပါေစ။ သိေအာင္ေျပာျပၾကပါ။ အဲဒါ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားျခင္းပဲ။
http://forverfriends.ning.com/group/story/forum/topics/2863689:Topic:6978835

( Thuya Soemoe Daweithar ထံမွတဆင္႔ ကူးယူပါသည္)

http://www.naytthit.net/?p=28975


by Yeyint Kyaw on Saturday, July 14, 2012 at 2:16am ·

ရခိုင္ျပည္သား အေပါင္းသို႔မွတ္ခ်က္။    မခင္စန္းႏြယ္ ေရးသား တိုက္တြန္းလိုက္တာကို အင္တာနက္ေပၚက ဓါတ္ပံုတခ်ဳိ႕ ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားလ်က္
လြင္ေအင္စိုး
၁၄-၇-၂ဝ၁၂
..........................................................................................

ရခိုင္ျပည္သား အေပါင္းသို႔

က်မအေနနဲ႔ ခုခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ေနေပမယ့္လည္း အမိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သတင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ဖတ္ျခင္းနဲ႔ နားေထာင္ျခင္းမ်ားကို
အခ်ိန္ရသေလာက္ က်ိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။

က်မငယ္စဥ္ကတည္းက ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို အင္မတန္မွေလးစားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ ေဒသမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ ဘဂၤလာျပည္လက္ေအာက္ခံ မျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဘာသာေရးကိုလည္း အလြန္မွ ၾကည္ညိဳေလးစားတာ သိထားေတာ့ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အလြန္တရာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

က်မအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကို အားမနာတမ္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဥပမာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္တေယာက္က အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မိန္းမ ၄ ေယာက္ယူခြင့္ရွိၿပီး ခေလးေမြးဖြားႏႈန္းကလည္း အိမ္ေထာင္စုတခုလွ်င္ ၂၈ ဦး ၊ အိမ္ေထာင္တခုမွာ အနည္း ဆံုး ၁၀ ဦးႏႈန္းနဲ႕ ေမြးဖြားခဲ့ေတာ့ ယခုအခါမွာေတာ့ ရခိုင္မိသားစု ၁၀ ဦးလွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ အလြန္ဆံုး ၂၀ ႏႈန္း တိုးခဲ့ေပ မယ့္ မြတ္ဆလင္မ်ားက ေတာ့ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၂၀၀ ႏႈန္း တိုးပြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကေန႔အေျခအေနဟာ ရခိုင္ လူနည္းစုျဖစ္ခဲ့တာ မဆန္းပါဘူး။
အဓိက အဲဒီကိစၥဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြမွာပဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္။  အခုတင္ျပတာကို စိတ္မဆိုးပါနဲ႔။ အမွန္အတိုင္း ရိုးသားစြာ တင္ျပတာပါ။


(ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္)

ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းလြန္းတာေၾကာင့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းနဲ႔ အမ်ားဆံုးကေတာ့၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုထြက္ခဲ့ၾကသလို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ရေနာင္း၊ ဘန္ေကာက္၊ မဲေဆာက္၊ ခ်င္းမိုင္ စတဲ့ေနရာေတြကို ေသာင္းနဲ႔ခ်ီေရာက္ၾကပါတယ္။

မေလးရွားမွာေတာ့ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေရာက္ေနၾကပါတယ္။
အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒုကၡသသည္ အစီအစဥ္နဲ႔ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။

အဆိုး၀ါးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားေရးကို ထိန္သိမ္းးတဲ့အေနနဲ႕ အျခားေသာလူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ မရွိၾကပါ။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ေလ့ မရွိၾကေတာ့ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတိို႔ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၾကတာ အမွန္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အရင္က ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ေစေတာ့ ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္လည္း အေျပာင္းအလဲ စတင္ေနခ်ိန္မို႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို က်မလိုဘဲ ခံစားရမယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ မိမိတို႔ဇာတိ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္ၾကၿပီး မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕  မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို လမ္းျပေပးၾကေစလိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ စြမ္းအားရွိသေလာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကဖို႔နဲ႔ မိမိတို႔ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ား တိုးပြားၿပီး မ်ိဳးဆက္အင္အား ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။


(ရခိုင္ရိုးရာ က်င္ကိုင္ပြဲ)

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ပမွာဘဲ ေနၾကမယ္ဆိုရင္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဆိုတာ ေနာင္အခါမွာ ပန္းခ်ီဆြဲၾကည့္ရမယ္လို႔ သတိေပးပါရေစ။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား (ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး) ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္လာၾကဖို႔  တိုက္တြန္းပါရေစ။

ခင္စန္းႏြယ္
(ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ ဦးစံလွေဘာ္၏ ျမစ္။ ေခတၱ/အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

.......................
ဒီစာကို Freedom Burma group မွာ Ko Soe Win တင္ထားတာေတြ႔လို႔ ရွယ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
......................
Lwin Aung Soe 
14.7.2012 စေနေန ့

မယ္ေတာ္ေဆးခန္း ရန္ပံုေငြ အေရးေပၚ လုိအပ္


ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ မယ္ေတာ္အရပ္မွာရွိတဲ့
ေက်ာင္းသားေဆးခန္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွာ အခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကေန ႏွစ္ကုန္အထိ က်န္းမာေရး ပညာေရးနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ေနၿပီး ရန္ပံုေငြမရရွိပါက အေရးေပၚလူနာ (၂၀၀)ေလာက္ ေဆး၀ါးကုသဖို႔နဲ႔
ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ေက်ာ္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ႔မွာျဖစ္ေၾကာင္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းရဲ႔တာ၀န္ခံ
ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွာ ဒီႏွစ္ဇူလိုင္လကေန ႏွစ္ကုန္တဲ့အထိ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၁၈)သန္းခန္႔၊ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ဆိုရင္ (၆)သိန္းေလာက္ အကူအညီ အေရးေပၚလိုအပ္ေနတယ္လို႔ စာေရးသားၿပီး မေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အေရးေပၚရန္ပံုေငြမရပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ တခ်ိဳ႔နဲ႔
ေဘာဒါေဆာင္ေန မိဘမဲ့ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းသားကေလးငယ္ေတြ အခက္အခဲ ျဖစ္မယ့္အေျခအေနကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းရဲ႔ တာ၀န္ခံေဒါက္တာ စင္သီယာ ေမာင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ဒီလက္ရွိမွာ ရန္ပံုေငြပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔က amount နည္းသြားတဲ့ အခါၾကေတာ့ တခ်ိဳ႔ခြဲစိပ္ ေရာဂါေတြက အေရးေပၚမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ နည္းမယ္။ ႏွစ္စဥ္လူနာ (၂၀၀)ေလာက္ရွိတယ္ေပါ့။ မဲေဆာက္ေဆးရံုၾကီးကို လြဲေျပာင္း ရတဲ့ လူနာေတြ မွာလည္း အေရးေပၚအေျခအေနမဟုတ္တဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးေတြ ဆိုရင္လည္းဒါ မပို႔ေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ေဘာ္ဒါေဆာင္ေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ့ ရိကၡာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပညာသင္စရိတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲလို ႏွုန္းထားေတြက်ဆင္းသြား မယ္ဆိုရင္လည္း ကေလး(၃၀၀၀)ေက်ာ္ေလာက္အတြက္ကိုေတာ့ ခက္ခဲလာတာေပါ့။"

ဒါ့အျပင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွာ လုပ္ေနတဲ့ အေရးေပၚမဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိဳ႔နဲ႔ သင္တန္းအခ်ိဳ႔ကိုပါ ေရႊ႔ဆိုင္းရမယ္။ ရပ္ဆိုင္းရမယ့္ အေနအထားရွိၿပီး ေန႔စဥ္ေဆးခန္းလာေနတဲ့ လူနာေတြကိုေတာ့
ေရာဂါေပၚအေျခခံၿပီး အေရးေပၚ ကန္႔သတ္ ကုသေပးသြားမယ္လို႔ ႔ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ေျပာပါတယ္။

အခုႏွစ္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ရတာဟာ အေရးေပၚ လူနာေတြအတြက္
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြက ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ကန္႔သတ္ကူညီေနတာက တေၾကာင္း၊ မဲေဆာက္ေဒသတြင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း တိုးလာတဲ့အျပင္ ၊ေဘာ္ဒါေန မိဘမဲ့ကေလးေတြရဲ႔ ေနစရိတ္ စားစရိတ္၊ ပညာသင္စရိတ္နဲ႔ အေရးေပၚလူနာေတြ မဲေဆာက္ေဆးရံုၾကီး လြဲေျပာင္း ကုသစရိတ္ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။

အဲလိုအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊာႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ေတြနဲ႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အကူအညီေတြတိုးျမွင့္ ရွာေဖြတင္ျပႏိုင္ဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရန္ပံုရွာေဖြႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို လိုအပ္ခ်က္ကို အခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရတာလုိ႔လည္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က
ေျပာပါတယ္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေရႊ႔ေျပာင္း ျမန္မာျပည္
သားေတြရဲ႔ က်န္းမာေရး၊ပညာေရးနဲ႔ ကေလးငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းေတြကို အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာႏွစ္ေပါင္း (၂၃)ႏွစ္ရိွၿပီ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေပါက္ေပါက္ေဖါက္တဲ့ဘီဘီစီ...တဲ့

ရဲရင့္ငယ္...ကေနဒါ ေပးပို ့ပါတယ္..။

ရခိုင္-ဘဂၤလီကိစၥအခုထပ္ျပီးသူတို႕ဆြေနျပန္ျပီ။
ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာလက္လြတ္စပယ္ေျပာတယ္ဘာညာေပါ့၊
ရခိုင္-ဘဂၤလီကိစၥျဖစ္ေအာင္သူတို႕ ပဲဆြခဲ့တာမဟုတ္ပါလား။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေနရာမွာဘဂၤလီပံုကိုတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ေဖၚျပခဲ့့တာကစခဲ့တာပါ။

အထဲကဘဂၤလီေတြကတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးေတာင္းမေတာင္းေတာ့မသိပါ။
အျပင္ကဘဂၤလီေတြကလည္းေပၚေပၚထင္ထင္မေတာင္းပါ။

ဘဂၤလီေတြတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးေတာင္းေပးေနတဲ့သူေတြကဘဂၤလီမဟုတ္သူေတြပါ။။
အဟတ္..အဟတ္....စားထားျပီးျပီ.....ေအာ္ေပးရေတာ့မယ္...။
သူတို႕အေအာ္ေကာင္းလို႕အရင္နကစနဲ႔အထဲမွာသူ႕ဟာနဲ႕သူအဆင္ေျပေနတဲ့ဘဂၤလီေတြ
အခုမွဒုကၡသည္ဘ၀လံုးလံုးေရာက္ရရွာေတာ့တယ္။

လတ္တေလာအထဲမွာသမၼတဖြဲ႕တဲ့
အၾကၤေပးေကာင္စီမွာပါသြားတဲ့အျပင္ကနိုင္ငံေရးဂလုတေယာက္၊
ဘီဘီစီ၊ယူေကကန္ပိန္း၊၊ဟန္ေယာင္ေရႊ၊(ေနာ္ေ၀အသံလႊင့္ဌာနကိုအဲ့ဒီပိုက္ဆံေတြနဲ႕ေနရာ၀င္ယူ)
၊ျပည္ပေရာက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အမည္ခံတခ်ိဳ႕၊အန္အယ္ဒီအယ္ေအ(ယူေက)၊အသံလႊင္ဌာနတခ်ိဳ႕
၊ျပည္ပမီဒီယာတခ်ိဳ႕၊
.................................................................................................
မွတခိ်ဳ႕ တခ်ိဳ႕ မွ်သာပါ.....


အျပင္ကဘဂၤလီေတြကကိုယ္တိုင္ဘာလို႕မေအာ္ပဲဒီေလာက္မ်ားတဲ့ပိုက္ဆံေတြျဖဳန္းျပီး
နာမည္ရွိသူေတြကိုေအာ္ခိုင္းေနတာအဲ့ဒီပိုက္ဆံေတြဘယ္ကရပါသလဲ၊

ဘဂၤလီေတြကသူတို႕ဟာအာရပ္ႏြယ္ဖြားေတြျဖစ္တယ္၊သူတို႕လက္ရွိတည္ေနရာမွာ
နိုင္ငံျဖစ္ဖို႕ဘာသာေရးနဲ႕ပါႏြယ္ျပီးအာရပ္နိုင္ငံေတြဆီလက္ျဖန္႕ေတာင္းလို႕ရတဲ့ပိုက္ဆံ
ေတြနဲ႔ေအာ္ခိုင္းေနတာပါ။
(အာရပ္ႏြယ္ဖြားျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားေပါ့....)
မထင္မွတ္ရေလာက္တဲ့ျပည္ပနိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕အာရပ္၊ဘဂၤလီ၊
အင္တာနက္ေပၚတက္လာတဲ့ဓါတ္ပံုေတြပလူပ်ံေနခဲ့ပါတယ္။

အခုလို႕မထင္မွတ္တဲ့ပဋိပကၡျဖစ္သြားေတာ့ေအာ္ေပးေနသူေတြဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ကုန္တာပါ။
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြကအျခားတဖက္မွာအေရးၾကီးေနလို႕ဘဂၤလီေတြေမးလာရင္သမိုင္းဆရာ
ေက်ာက္ေျမာင္းဆရာဖက္လႊဲခ်ထားခဲ့ၾကတယ္၊

ဘဂၤလီေတြမသိလိုက္တာကသမိုင္းဆိုတာစာဖတ္သူေထာက္ခံရင္ဒီေန႕ရဲရင့္ငယ္ေျပာတာ
မနက္ဖန္သမိုင္းျဖစ္သြားနိုင္တယ္ဆိုတာပါပဲ။


ဘီဘီစီဖက္ျပန္လွည့္ရေအာင္...
အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ(ဟို...ေဘာပြဲလိုေပါ့..ရံႈးရံႈးနိုင္နိုင္ကိုယ့္အသင္းပဲအားေပးရတာကလား။)
ရခိုင္ေတြဖက္ကေအာ္တယ္၊ေျပာတယ္၊ဘာျဖစ္လဲ၊
ဘယ္ေလာက္ပဲေအာ္ေအာ္ဘာသာေရးဖက္မေရာက္သြားေအာင္အခ်င္းခ်င္းသတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
အခုမွထေပါက္ေပါက္ေဖါက္ေနတာပါ။တကယ္ေတာ့ဘဂၤလီ-ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြကိုသတ္လိုက္တဲ့တရားခံ
ကဘီဘီစီမွဘီဘီစီပါ...ဓါတ္ပံုေလးတခုထဲနဲ႕တသန္းေလးသိန္းေက်ာ္ကိုလာေခၚမယ့္နိုင္ငံေစာင့္ရတဲ့ဘ၀
ေရာက္ေအာင္လုပ္လိုက္တာပါ။အရင္ကဆို(ဘဂၤလီ-နကစ)ခ်စ္ၾကည္ေရးေရႊလမ္းေငြလမ္းကိုေျဖာင့္လို႕၊
အစ္ေန႕ဆိုရဲစခန္းစားစရာေတြလာပို႕တာတားေတာင္ယူရတယ္ဆိုပဲ၊ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္.......ဆို၂နွစ္ေလာက္ပဲ
ေနတယ္သိန္းတေသာင္းေက်ာ္သပိတ္၀င္အိတ္၀င္ပဲ၊

အေျခခ်ေနထိုင္သူအျဖစ္ရရင္ေတာင္ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပနိုင္တယ္၊အဆင့္ေက်ာ္ျပီးတိုင္းရင္းသား
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့အြန္လိုင္းမ်ိဴးခ်စ္ေတြေတာင္မေက်ာ္နိုင္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ကေနဒါမွာ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ေတာင္တိုင္းရင္း
သားျဖစ္ခြင့္မေတာင္းရဲဖူး၊အက္စကီးမိုးနဲ႕အင္ဒီးယန္း၂မ်ိဳးပဲတိုင္းရင္းသားရွိတယ္။သူတို႕ကအခြန္ေဆာင္
စရာမလိုဖူး၊အျခားအခြင့္အေရးေတြလည္းရတယ္။။

ျမန္မာမွာတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ေနခ်ိန္မွာအခုလိုတိုင္းရင္းသားျဖစ္ဖို႕ၾကိဳးစားတာဘဂၤလီ
ေတြအတြက္တကယ့္ကိုမဟာအမွားတရပ္ပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။


ရဲရင့္ငယ္(ကေနဒါ)

မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။


OIC မွ ဟန္ေယာင္ေဝႏွင့္ ႏူးရ္အစၥလာမ္

ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ျမန္မာမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္(ဝဲမွယာ) ရိုဟင္ဂ်ာ ဥကၠ႒ နရူးအစ္စလမ္၊ ကိုတင္ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေဇာ္ဦး

ကိုထြန္းခင္ (႐ွပ္အျ­ဖဴ)၊ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ ဦးဘစိန္ (ကုတ္အနက္)

ကိုထြန္းခင္ဒီရထားၾကီးနဲ႕လာေခၚမယ္တဲ့။။။

ရဲရင့္ငယ္...ကေနဒါ..မွေပးပို ့ပါသည္..။
Yeyint Nge on Friday, July 13,
 2012 at 8:15am

ႏွစ္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း မေမ့စေကာင္းတဲ့ ေန႔တေန႔။
ႏွစ္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း မေမ့စေကာင္းတဲ့ ေန႔တေန႔။

ဤပံုကို မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ ကူးယူေသာ ပံုမ်ားကို ျပဳျပင္မႈတစံုတရာမွ မလုပ္ဘဲ သံုးစြဲၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
                                         မနႏၵာ (ဂ်ပန္)

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဟာ လြတ္ေတာ္ နဲ ့ ဥေရာပကို ကူးစက္ေနျပီ

NGOs ၃၁ ဖြဲ႔၏ ျမန္မာ လ.၀.က ဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုသည္ကို တုန္႔ျပန္ခ်က္


ဦးေဌးတင့္ နယ္သာလန္မွေပးပို ့ပါသည္။

Response to the coalition of 31 international NGOs

                                                                                                12 July 2012


                                                     
 Response to the coalition of 31 international NGOs calling for the immigration law reform in Burma
As the Burmese political activists residing in overseas for more than two decades, we take the minority issue seriously. First of all, we would like to clarify that the recent crisis in Arakan state was not based on the race or religion but the crimes committed by both parties. The lack of rule of law and corruptions employed by the military rule for decades were to be blamed for it.
The question here for the coalition of 31 international NGOs that suggests what the lawmakers in Burma should do with regard to the immigration law reform is that  does it really think that more than 80% MPs made up of the cronies and goons of the military will listen to what they ask for? Of course not, it already knows it. If the coalition of 31 international NGOs thinks it might work to push the opposition MPs, including Daw Aung San Suu Kyi, made up of less than 20% in the whole parliament, in this case, there is something wrong with these NGOs.
Let’s say if Burma is a well established democracy, should the lawmakers in Burma listen to their constituents or a bunch of NGOs from overseas? Representative, in its own definition, is to represent the will of the constituents. Don’t the NGOs think? Also, is it so premature to suggest the lawmakers what should/ should not be inserted in the reform law that has not yet been set in the agenda to discuss in the parliament? Remember, no minority’s rights is still guaranteed under 2008 constitution in Burma.
If the coalition of 31 international NGOs thinks it has moral responsibility to craft the other nation’s laws, our question here is that how many of these NGOs members have involved in the law making process in their own country?
The fallacy of these NGOs begins with quoting the UN institutions that always have left the loopholes for the superpower nations and their cohorts to do whatever they want in the end. Let’s have a look at the most dangerous institution called R2P. Why did the superpowers use R2P against Libya? And, why don’t they use it against Syria, and why not? Does the coalition of 31 international NGOs think it should write a draft resolution or suggestion - “one size fit it all”, a universal approach - in this regard and send it to the UNSC? Anyway, the point we would like make here is that no law is perfect in this world. And, all of the laws must at least reflect the will of the majority people in the nations of their own.
Here is another example. The most powerful nation on earth called the US has signed the NDAA law during the Christmas Eve of last year, and maintained the Guantanamo prison for years. One violates the 4th amendment of the US constitution and the other violates the international law. Does the coalition of 31 international NGOs think it should write a draft and send it to the US lawmakers and others? And, may we ask them why/why not? Still, we are in serious doubt that the lawmakers in the US will pay attention to it.
If the coalition of 31 international NGOs thinks it can issue whatever statement it wants to Burma, one of worst trouble-spot nations on earth, without learning the opinion of the majority of the people in Burma in this regard, there will be a tremendous backlash and setback on these NGOs’ effort for democratization of Burma sooner rather than later.
Central Working Committee                                               Working Committee
1. U Aung Than Oo (Germany)                                                   1. Dr. Moe Moe Hnin (Belgium)
atoburma@web.de                                                                          naga@fulladsl.be
2. U Hla Myint Naing (The Netherlands)                               2. U Nai Htor Oo (Denmark)
hlamyingtnaing@yahoo.com                                                        htoroo@gmail.com
3. U Htay Tint (The Netherlands)                                             3.U Htin Kyaw Lwin (France)
htaytint@hotmail.com                                                                    htinkyaw9954@hotmail.com
4. U Kyaw Thwin (Norway)                                                         4. U Ko Htwe ( France )
kyawthwin2004@yahoo.com                                                        letkhine@gmail.com
5. Dr. Than Htike(Poland)                                                           5. Ashin Zawana (The Netherlands)
htikemaungthan@gmail.com                                                         mymmom2@gmail.com
6. U Maung Maung Aung (UK)                                                    6. U Moe Kyaw (The Netherlands)
maungmaungag@gmail.com                                                          winmoekyaw@yahoo.com
7. Daw Ohnmar Oo (UK)                                                               7. U Myat Thiha (The Netherlands)
shinminoo@gmail.com                                                                    myatthiha101@yahoo.co.uk
8. Sai Mya Han (The      Netherlands)
               nationsai@gmail.com
                                                                                                                 9. Set Myo Oo (The Netherlands)
               Setmyo.oo@gmail.com
                                                                                                                  10. U Kyaw Thu King (Norway)
                 chitsayar18@yahoo.com 
11. Ko Thant Zin Htike (UK) 
12. Mr L Goon Tawng ( UK)  
                                                                                                                    lgoontawng@yahoo.co.uk   
                                                                                 13. Mr  Chris (alias) Ring Du  Lachyung (UK)
                                                                                  rdlachyung@gmail.com
                                                                                   14. U Hla Win  ( Maesod )
                                                                                   kolawin@gmail.com  
Contect person
U Htay Tint (The Netherlands)         +31206403687        +31 6 8151 9399
Daw Ohnmar Oo (UK)                         +447727236419
NGOs  ၃၁ ဖြဲ႔၏ ျမန္မာ ..က ဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုသည္ကို တုန္႔ျပန္ခ်က္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ စုေက်ာ္ေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ လူနည္းစု ျပႆနာကို အေလးအနက္ထားရွိပါသည္။ ပထမဆံုး ေျပာလိုသည္မွာ မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္အေရး အခင္းကိစၥသည္ ဦး ဖက္မွ ရာဇ၀တ္မႈ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္ျပီး လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးအေပၚမွာ အေျခမခံပါ။ ဥပေဒမဲ့မႈ႔၊ လာဒ္စားမႈ႔တို႔ကို က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚမွာသာ တာ၀န္ရွိပါသည္။
(၃၁) ဖြဲ႔ေသာ ႏုိင္ငံျခား NGOs အုပ္စုအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္း၏မိတ္ေဆြျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက NGOs မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို နားေထာင္လက္ခံ ပါ့မလား?? နားေထာင္မွာ မဟုတ္သာေသခ်ာသည္။ အဲ့ဒါကိုလည္း NGOs အသိပင္။ ဒီ (၃၁) ဖြဲ႔ေသာ NGO အုပ္စုက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္ အတိုက္အခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တြန္းအားေပးႏိုင္မည္လို႔ယူဆလွ်င္ ဒီ NGOs ေတြမွာ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနျပီဆိုတာကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္စြာဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျပီဆိုၾကပါစို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏စကားကို နားေထာင္ရမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါးက NGOs အုပ္စု၏စကားကို နားေထာင္ရမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားရန္ရွိသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ သူရဲ႕မူလအဓိပၸာယ္အရ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို NGOs မ်ားအေနျဖင့္ သိရွိျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ပါလီမာန္အေနျဖင့္ လ.၀.က ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ မေဆြးေႏြးမည္ကို မသိရေသးဘဲ ဒီဥပေဒဟာ ဘာေတြထည့္ေဆြးေႏြးမည္ဆို တာကို အၾကံေပးတာ ပညာရွိမဆန္ပါ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သည့္လူနည္းစု၊ လူမ်ဳိးစု ဤအခြင့္အေရးမ်ားကိုမွ အာမ မခံပါ။
အကယ္၍ ဤ NGOs မ်ားအေနျဖင့္ သူတပါးတိုင္းျပည္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆပါက၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ မည္မွ်ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးပါသလည္း။ မိမိကိုယ္ မိမိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ရွိသည္။ ပိုမိုဆိုးရြားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္အတိုင္း လ.၀.က ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အစုိးရႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢအင္အားၾကီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ R2P (Responsible 2 Protect) ဟု ေခၚေသာ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းခြင့္ ဥပေဒကို အသံုးခ်ျပီး Libya ႏိုင္ငံကို က်ဴးေၾကာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ Syria ႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာတြင္ ဤဥပေဒ အေၾကာင္းကို ထည့္တြင္း စဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ ဥပေဒ တစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကားအဆင့္ျဖင့္ သက္ေရာက္ရွိရမည္ဟု ယူဆပါက ဤ NGOs မ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကို ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါသည္။ ထုတ္ေကာ ထုတ္ဖူးပါသလား?? ဤေနရာမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပာလိုသည့္အခ်က္မွာ ကမာၻမွာ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒတိုင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္သာျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ဥပမာ တစ္ခုကေတာ့ ကမာၻ႔အင္းအားအၾကီးဆံုး၊ ဒီမိုကေရစီ အထြန္းကားဆံုး အေမရီကန္ႏိုင္ငံမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ (NDAA, National Defense Authorization Acts) ႏွင့္ တိုင္းတပါးသား မြတ္စလင္မ်ားကို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ Guatanamo အက်ဥ္းေထာင္ ကိစၥတို႔ျဖစ္ျပီး။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒသည္ အေမရီကန္ႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႔အစည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ျပီး၊ Guatanamo အက်ဥ္းေထာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ကို ဤ NGOs မ်ားအေနျဖင့္ သိပါသလား။ သိသည္ဆိုပါက NGOs မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေမရီကန္အစိုးရကို ေပးပို႔ခဲ့ဖူးပါသလား။ အေမရီကန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ တိုင္းတပါး NGOs မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မယူဆပါ။
ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵကို မေလ့လာပဲ ဤ NGOs မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထင္ရာ ျမင္ရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ အေျခအေနကို မေလ့လာဘဲ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနပါက မိမိတို႔၏၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အလဟႆ ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သတိေပးလိုက္သည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္ဗဟိုေကာ္မတီ                             
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ ့ဝင္မ်ား