Sunday, July 15, 2012

လယ္သမားေတြ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ျပီမိမိတို.လယ္မိမိတို. ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသည္ကို ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳကို ထိခုိက္ေသာ လုပ္ရပ္ဟု စြပ္စြဲကာ ပန္းေတာင္းျမိဳ.နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး ဦးျမင့္သိန္းမွ ျမိဳ.နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးတံဆိပ္ျဖင့္တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္.။လယ္သမားမ်ားသည္လည္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမွုဳကို အေလးမထားသည္မွာ ..မိမိတို.မဟုတ္ယင္းတို.သာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာဆက္လက္ထြန္ယက္ခဲ့ၾကသည္.။ 
15.7.2012

No comments:

Post a Comment