Monday, July 16, 2012

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လုပ္ပါဟု ကလင္တန္ကတုိက္တြန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လုပ္ပါဟု ကလင္တန္ကတုိက္တြန္း


( 13 July 2012 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Arshad Mohammed ေရးသားေသာ Keep up reforms, Clinton urges Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတအားစီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ထားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတို႔ကေတာ့ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားေစလိုပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အားလံုး ကတိေတြေပးၿပီးသားပါ”ဟု ကလင္တန္က ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကလင္တန္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးခြင့္ျပဳရန္ အေရးယူမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ Siem Reap ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးကြန္ဖရင့္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ႐ုတ္ျခည္းတိုးတက္လာတာေတြ႔ရတာ ေက်နပ္အားရမိပါတယ္။ သမၼတအိုဘားမားက အေရးယူမႈေတြ ေျဖေလ်ာ့ေပးတာကိုလည္း ဝမ္းသာပါတယ္”ဟု ၎တို႔ႏွစ္ဦး စကားမေျပာမီ ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရာစုႏွစ္တဝက္ခန္႔အၾကာယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံဟာၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အသစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါၿပီ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွတျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲၿပီး၊တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလုပ္ကိုင္ရင္းဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္ဆီကိုသြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာအေရးႀကီးလွတဲ့လမ္းဆံုလမ္းခြကိုေရာက္ေနပါၿပီ”ဟုဦးသိန္းစိန္ကကြန္ဖရင့္တြင္ ျပင္ဆင္လာေသာ မိန္႔ခြန္းအား ေျပာၾကားသည္။

သမၼတအိုဘားမားကအေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုေထာက္ခံေသာ အားေကာင္းသည့္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဘားမားကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ မၿပီးဆံုးေသးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္စီးပြားေရးတြင္ စစ္တပ္၏က႑တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးစြာစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ဓါတ္ေငြ႔တို႔ၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ရွိေသာ္လည္း မိသားစု(၂၀)ပင္မရွိေသာ ျမန္မာခ႐ိုနီ အရင္းရွင္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအကူအညီျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလ်က္ရွိၾကသည္။

ကလင္တန္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ တစ္နာရီခန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အႀကီးတန္းအေမရိကန္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကလင္တန္က ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား မွ ဝန္ထမ္း(၁၀)ဦးခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈကိုေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကလင္တန္ကကြန္ဖရင့္တြင္စကားေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ဦးသိန္းစိန္အားအခ်ိန္တိုအတြင္းခရီးအမ်ားႀကီးေရာက္ေအာင္ ေရြ႕ႏုိင္ခဲ့ေသာေခါင္းေဆာင္ဟု ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

ကလင္တန္က ျမန္မာဟုအမည္တပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အေရးႀကီးမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါပံုတို႔ကို အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာေဒသႏွင့္ ေရတိုအတြက္သာတိုးတက္မႈရွိေသာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား မွ ျခားနားခ်က္မ်ားမွာစံမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈအကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ လူတိုင္းအတြက္ညီမွ်ေသာ လုပ္သာကိုင္သာ မႈ ေသခ်ာေစမည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူေစျခင္း တို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးကို လစ္ဘရယ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ႏို္င္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားက ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ားမရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ တိုင္းျပည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လိုပါတယ္”ပာု သမၼတဦးသိန္းစိန္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
yangonchronicle

No comments:

Post a Comment