Sunday, June 24, 2012

ဂ်ပန္ မွ ႏိုင္ငံျခား သားကဒ္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား
Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား(နိဂံုး)စုစည္းတင္ျပသူ-စိုး၀င္းရွိန္(မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)


၇-၉ မွာ စတင္အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardအေၾကာင္းကုိ ေမာင့္ရွင့္ ဖဘ ကေန အပိုင္း(၃)ပုိင္းခဲြၿပီး ဥေပေဒျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အတည္ျပဳပံုႏွင့္ အတည္မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာေသာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို အားလံုး အလြယ္တကူနဲ႔ ေဖာ္ျပလာေပးခဲ့တာ အခုပုိစ္ဟာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္..

ဒီပုိစ္မွာေတာ့-
Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ဘာေတြေရးထည့္ထားလဲ...
ဘာေၾကာင့္ျပဌာန္းရတာလဲ...
ဘယ္သူေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး ဘယ္သူေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ရလဲ..။
ဘယ္သူေတြကုိေတာ့ ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဟု ျပဌာန္းထားသလဲ
I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမွာလဲ..
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....
အပါအ၀င္ ဒီေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ ကိုးကားခဲ့ေသာလင့္နဲ႔ ဒီဥပေဒ စတင္ျပဌာန္းဖို႔အတြက္ လြတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဇယားကြက္ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...


Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...

ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းထည့္ၿပီး ယခင္ႏိုင္ငံျခားသား ကဒ္ေနရာတြင္အစားထိုး၍ အသံုးျပဳမည့္စနစ္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကဒ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမ်ားကထုတ္ေပးၿပီး ယခုစနစ္သစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး႒ာနမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းရတာလဲ...

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃-၂ အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Zairyu(သို႔) I.C Cardျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ဗီဇာရယူျခင္းတို႔မွ ပ,ေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။
၎ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အလုပ္ခန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္(ဝါ) အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အျပစ္ေပးခံရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္ထားသလို မဟုတ္မမွန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗီဇာရယူထား ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး ခံရမယ္လို႔ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျပဌာန္းမွာလဲ...

၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေတာက္ေလ်ာက္က်င့္သံုး ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုစီမံကိန္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္မွာလဲ...

စံုစမ္းသိရွိရသေလာက္ေတာ့  အိုဗာစေတးပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ 'မ'သံုးလံုးစီမံကိန္းလို႔ သိရွိပါတယ္။(အဆိုပါ 'မ'သံုးလံုး စီမံကိန္းျဖင့္ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေလ်ာ့ ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၃)တြင္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္)

I.C Card မွာ ဘာေတြေရးထားမလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတဦးခ်င္း၏ အမည္၊ ကဒ္နံပါတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ လိပ္စာစသည္ျဖင့္ေရးထားျပီး Visaအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ ေဖာ္ျပထားမည္ဟုသိရသည္။

ကဒ္ထဲတြင္ I.C Chipပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ¤င္းChipထဲတြင္ကာ ယကံရွင္ ၏ကိုယ္အေရးအခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ သည္။

I.C Cardထဲက Data ေတြ ဘယ္ကရသလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် မိမိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လဝက႐ံုး သို႔သြားေရာက္၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္(သို႔)ကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္သမား႒ာန၊ အခြန္႒ာန၊ ဟိုကင္း(က်န္မာေရးအာမခံ)႒ာန၊  ရဲ႒ာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး၊ ျပည္ နယ္၊ ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးစသည္တို႔မွလည္း မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ား ကို တရားေရး(လဝက)သို႔ပို႔ေပးရသည့္အတြက္ လဝကမွလူတေယာက္ ခ်င္း စီ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ေပါင္း၍  ေနရာေပါင္းစံုမွရ ယူစီစစ္ႏိုင္သည္။

I.C Cardလုပ္ဖို႔ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ...

(၁) မိမိဓါတ္ပံု(အလ်ား ၃ဝ စင္တီမီတာ၊ အနံ ၄ဝ စင္တီမီတာ)
(၂) ဦးထုပ္၊ ဦးေဆာင္းစသည့္မ်ား ဝတ္ထားသည့္ဓါတ္ပံုမျဖစ္ေစရ
(၃) ဓါတ္ပံုသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္(အရိပ္မ်ား၊ ရွိတ္မ်ားမပါေစရ)
(၄) သံုးလအတြင္း႐ိုက္ထားသည့္ပံု၊
(၅) မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္(အမည္၊ အသက္၊ ေနထိုင္သည့္ ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ အစရွိသျဖင့္)
(၆) လက္ရွိသံုးစဲြေနသည့္ ဗီဇာသက္တမ္းအမ်ဳိးအစား

I.C Cardထဲမွ ဘာေတြသိႏိုင္သလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္က အခြန္ေဆာင္ထား/မထား၊ အလုပ္ အကိုင္ရွိ/မရွိ၊ ဂ်ပန္စကားတတ္/မတတ္၊ လက္ရွိပညာသင္ေနဆဲ ေက်ာင္း၊ ပညာသင္ခဲ့ေသာေက်ာင္း၊ ဟုိကင္း(က်န္းမာေရးအာမခံ)၊ နင္း ကင္း(သက္ႀကီးပင္စင္ထား/မထား၊ အသက္ရွင္ေနေသး သလား/ေသ သြားၿပီလား၊ ကေလးရွိလွ်င္ေက်ာင္းထား/မထား၊ ရာဇဝတ္မႈရွိ/မရွိ၊ ရဲကရွာေန/မေန၊ အၾကမ္းဖက္ဖူးထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ထားဖူးသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္သလဲ၊ Visaအမ်ဳိး အစားေျပာင္းရင္ေျပာင္းသလို၊ အလုပ္ေျပာင္းရင္ အလုပ္လုပ္တဲ့႒ာန၊ ဆိုင္ ေျပာင္းရင္အလုပ္ေနရာ၊ လစာကအစ ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမၾကားခဲ့ပါက ( ေနာင္တြင္သိရွိသြားမည္ဆိုပါက )ဒဏ္ေငြခ် ခံရမည္။ အဖမ္းခံရမည္(သို႔) Visaျပန္သိမ္းခံရမည္။  ကဒ္ျပားထုတ္ ေပးခံရသူရဲ႔ Data ေတြအားလံုး တရားေရးဝန္ႀကီး(လဝက) ကကိုင္ ထားမည္ျဖစ္သည္။

I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...

မိမိကိုယ္တိုင္ေရးေပးတဲ့ ီေအေ ေတြနဲ႔ မိမိရဲ႔ေက်ာင္း၊ အလုပ္၊ ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးစသည္တို႔ကေရးပို႔တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိုယ္တိုင္စစ္ ေဆးၿပီး၊ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႔ ီေအေမွာ အမွားမ်ားေတြ႕ရင္ မသကၤာဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိ ပါက၊ လိမ္လည္ၿပီးဗီဇာရယူထားသည္(Ä)ဟုယူဆရေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားေတြ႔ရွိပါက၊ ဒါဏ္ေငြတပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ေထာင္ခ်ျခင္း၊  သို႔မဟုတ္ Viasျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေနရင္းတိုင္းျပည္သုိ႔ ျပန္ႏွင္ပို႔သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီေလာက္႐ႈပ္တာမယူဘူးဆိုရင္ေရာ...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် I.C Cardကို မယူလို႔ မရပါဘူး။ ကားလိုင္စင္နဲ႔ အတူတူျဖစ္ၿပီး ကဒ္သက္တမ္းကုန္ရင္လည္း အသစ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျမဲတမ္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲနဲ႔ လဝကစစ္ရင္ ျပရပါမည္။ မျပခ်င္ရင္(သို႔)မျပႏိုင္ရင္ ဒဏ္ေငြ-ေထာင္ဒဏ္၊ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္စသည္ျဖင့္က်ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒ္ထုတ္ေပးမည့္သူမ်ား(ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရသူမ်ား)

(၁)အားကစားသမားမ်ား၊ အႏုပညာသည္မ်ား၊
(၂)မိခင္/ဖခင္ျဖစ္သူက အလုပ္ လာလုပ္သျဖင့္ မွီခိုအေနျဖင့္လာ ေသာမိသားစုမ်ား။
(၃) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သင္ယူရန္ ေရာက္ ရွိေနသည့္ ပညာသည္မ်ား။
(၄) ေက်ာင္းဗီဇာ
(၅) အလုပ္သင္ဗီဇာ
(၆) သံအမတ္ႏွင့္ သံရံုးဝန္ထမ္း ၏အကူဝန္ထမ္းမ်ား(ဥပမာ-က ေလးထိန္း၊ထမင္းခ်က္၊ျခံေစာင့္)
(၇) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ မ်ား၊
(၈) ပန္းခ်ီဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ။
(၉) ဘုန္းႀကီး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲမ်ား
(၁ဝ)သတင္းသမား၊ မီဒီယာသမား၊ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၊
(၁၁)ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ ေရွ႕ေန၊ စာရင္းစစ္၊ ဆရာဝန္၊ နက္စ္၊ သြား ဆရာဝန္။
(၁၂)အစိုးရအခ်င္းခ်င္းလြတ္ေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ား၊ အလြတ္ ပညာေတာ္သင္မ်ား။
(၁၃)အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ ဘာ သာျပန္(ကုမၸဏီထဲတြင္)၊ ဒီဇိုင္း နာ။
(၁၄)အျခားတိုင္းျပည္မွလာေရာက္ ဖြင့္ေသာကုမၸဏီခြဲမ်ားတြင္ အတူ ပါလာၿပီး အမႈထမ္းေသာကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာဖိုမွဴး၊ ပိုင္းေလာ့၊ လက္ဝတ္ရတနာပန္းထိမ္ပညာ ရွင္၊
(၁၅)ဂ်ပန္လူမ်ိဳးႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ ေမြးစားကေလး၊ အဲဂ်ဴးရွ(Permanent Resident)ႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ မိန္းမႏွင့္ကေလး၊
(၁၆) ကြန္းဗင္းရွင္းဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ R ဗီဇာ)၊ S.S တဲဂ်ဴးရွ (Long term Resident)၊ S.S Designated Activities(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ ေတာ့ခုေတး ဗီဇာ)၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနာဒုကၡသည္၊
(၁၇)နိေကးဂ်င္း(တ႐ုတ္ျပည္၊ ဘရာဇီလ္း၊ အေမရိကန္တို႔တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမိသားစုမ်ား)၊၊ တရားေရးေရးဝန္ ႀကီး႒ာနမွ ခ်မွတ္ထားေပးထားေသာ Permanent Resident သမားမ်ား။
(၁၈) ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္မည့္သူ

ထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္သူမ်ား(ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မရရွိသူ)

(၁) သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္စသည္ တို႔ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ရက္(၃ဝ)မေက်ာ္သည့္ ဗီဇာသမား
(၂)သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္ပ်က္၍ ၆ လမေက်ာ္ေသာ ဗီဇာသမား
(၃) အိုဗာစေတးသမားမ်ား
(၄)အိုဗာစေတးျဖစ္ၿပီးမွ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္၊ ၃ လအထက္ ဗီဇာမေက်ာ္
(၅)အိုဗာစေတးမႈျဖင့္ ဖမ္းမိၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံ ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနသူ၊ ျပည္ႏွင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ား၊
(၆)ျပစ္မႈ(သို႔)ဥပေဒညိစြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ Work Visa၊ အလုပ္သင္၊ မီွခို၊ လက္ထပ္၊ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားဆဲ၊ ရရွိၿပီးသူမ်ားကို ဗီဇာဆက္မတိုးေပးေတာ့ဘဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူ။
(၇) အလည္ဗီဇာ၊ ရက္တိုဗီဇာ(၃ လေအာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ရသူ)သမားမ်ားႏွင့္
(၈) ဗီဇာသက္တမ္း (၃)လအထက္မရွိေသာ ကာလီးဖိုးမင့္၊ ကာလီထိုင္းဆိုင္ သမားမ်ား

ထုတ္မေပးမည့္သူမ်ား(ကင္းလြတ္ခြင့္႔ရသူမ်ား)

(၁)ေမြးၿပီးရက္ေပါင္း(၆ဝ)အတြင္း
(၂)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူ
(၃)အျခားႏိုင္ငံတြင္ဒုကၡသည္ခံထား ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးအျဖစ္မွရပ္ဆဲခံထားရသူ
(၄)ဂ်ပန္ဖြားကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား(စစ္သံု႔ပန္း)
(၅)UNဝန္ထမ္းမ်ား၊ သံအမတ္ႏွင့္မိသာစုမ်ား၊ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းႏွင့္မိသားစုမ်ား၊
(၆)၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔အထိအသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ

ဘယ္လုိအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလည္း ဒဏ္ေငြတပ္ခံရမွာလဲ

(၁) I.C Cardကို သြားေလရာ ယူေဆာင္မသြားလ်င္
(၂) မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လဝကသို႔ သတင္းမေပးပဲ ထိန္ခ်န္ထားလွ်င္(သို႔)လိမ္လည္၍ေပးအပ္ ေၾကာင္းaတြ႔ရွိခဲ့လ်င္
(၃) ရဲ(သို႔)လဝကမွ စစ္ေဆးသည့္အခါ ျပသဖို႔ျငင္းဆန္လ်င္
(၄) I.C Cardအား ျပင္ဆင္ျခင္း (ဝါ)အတုလုပ္ျခင္း
(၅) အိမ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား (၁၄)ရက္အတြင္း သတင္းေပးပို႔ဖို႔ ပ်က္ကြက္လ်င္ျဖစ္ေစ။

ဒဏ္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ

ေသာင္းႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္းေသာ ျပစ္ဒဏ္

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...

(၁) လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ဗီဇာရယူထားလ်င္ျဖစ္ေစ(Ä)
(၂) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား(သို႔)အျမဲအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားသူႏွင့္ လက္ ထပ္၍ ဗီဇာရယူထားေသာ္ျငားလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (၆ )လaက်ာ္လြန္ေအာင္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္(ဥပမာ- အတု လက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိး)(ÄÄ)
(၃) ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ထားလ်င္(ÄÄÄ)
(၄) အိမ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းကို ရက္(၉ဝ)အတြင္း အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္

(Ä)ဒုကၡသည္ဗီဇာ၊ လက္ထပ္ဗီဇာ၊ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit  ဗီဇာအစရွိသည္တို႔ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ရယူထား ေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခံရလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔တည္းမ ဟုတ္) စံုစမ္းေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လဝကအရာရွိမ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)ကေလးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊
-အိမ္ေထာင္ဖက္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားေသာေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကာလတြင္ျဖစ္ေစ၊
-မိမိအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ခဲြခြာေနရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုလ်င္ ေလွ်ာ္ကန္ေလွ်ာက္ပတ္သည္ဟု ယူဆၿပီး လက္ရွိဗီဇာကို သက္တမ္းတိုးေပးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ (၆)လ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ခဲြခြာေနရသည့္တိုင္ မိမိရင္ေသြးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားျခားသားမ်ားအတြက္ မိမိ၏ေနထိုင္ခြင့္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

(ÄÄÄ)ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ဖံုးကြယ္ ထားလ်င္ တရားေရးမွ လက္ခံစဥ္းစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
(က) မိမိအလုပ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ႐ုတ္တရက္ေဒဝါလီခံ လိုက္ၿပီး မိမိလည္း ေနစရာမရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနမ်ဳိး၊
(ခ) နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေနသည့္အခါမ်ဳိး
(ဂ) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသစ္ေျပာင္းသည့္ ေနရပ္လိပ္စာကို မိမိကိုႏွပ္စက္သူ သိရွိသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္အခါမ်ဳိး

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....

(၁) ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔)အတုလုပ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊
(၂)အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒါဏ္တခုခုကို က်ဳးလြန္မိသျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရ လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(၃) မသာမာေသာနည္းျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း(သို႔) ဗီဇာရယူထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကဘာလဲ....

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္  Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာ ေၾကာက္စရာပါလား..။ ေကာင္းကြက္လည္း တစ္ခုမွ မရွိပါလား လို႔ ေတြးထင္စရာရွိပါတယ္။အဆိုးထဲကအေကာင္းလို႔ပဲ ေျပာရမလား ေကာင္းကြက္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ဆိုရ မလား ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁) ဗီဇာသက္တမ္းကို ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း(Ä)၊
(၂) ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ထြက္ခြာသည့္အခါ ၁ ႏွစ္အတြင္း Re-entry Visaယူစရာမလိုျခင္း၊
(၃) ျပည္ပမထြက္ခြာခင္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ထြက္ခြာပါက ျပန္လည္ဝင္ခြင့္ကို ၃ ႏွစ္အစား ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
(၄) ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပါမ်ားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း(ÄÄ)

(Ä)ဗီဇာသက္တမ္း ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ခံရမယ့္စာရင္းထဲမွာ အထူးေနထိုင္ ခြင့္သမားေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးသတိျပဳရမွာက  ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ Point Systemဆိုတဲ့ အမွတ္ေပး စနစ္နဲ႔ စတင္က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္းသင္ဟာ ျပစ္မႈ(ရဲမႈ)မရွိဘူး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ ေပးတဲ့လူမဟုတ္ဘူး၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန 'စည္းကမ္းလိုက္နာ ေဘးကင္းစြာ'ေနထိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိမွ ဗီဇာ သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတးဂ်ဴး(Long term Resident)မကလို႔ ေအးဂ်ဴး(Permanent Resident)ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗီဇာေလ်ာ့ျခင္း(သို႔)ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)၇-၉ ဥပေဒေၾကာင့္ Work Permit  သမားမ်ား၊ လက္ထပ္ဗီဇာ အတုလုပ္ထားသူမ်ား(အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား)ျပည္ေတာ္ ျပန္ဖုိ႔မ်ားေနတယ္လို႔ သိရွိရတဲ့အတြက္ ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္(စကားခ်ပ္)

I.C Cardကို ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္လ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွ စတင္လုပ္ ေဆာင္လုိ႔ရၿပီလဲ

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လဝက႐ံုးမွာ လုပ္လို႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကေတာ့ 'ရွင္နာဂါဝါ'ရွိ လဝက႐ံုးဆိုလ်င္ ေအာက္ထပ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံယူၿပီး ၂ ထပ္ရဲ႕  C ေကာင္တာမွာ သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိပါက လဝက႐ံုးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ  ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သင့္အေန နဲ႔ စံုစမ္းေရးဌာန (Information Center)သို႔သြားေရာက္ၿပီး (ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္ေၾကာင္း)အကူအညီေတာင္းပါက ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။(နာမည္မေဖာ္ျပေပးႏိုင္တာကို နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္)

ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးလဲ...

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေန႔ ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္(ေသာၾကာ ေန႔)ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ သက္တမ္းက်န္ ေသးတယ္ဆိုရင္ေရာ...

(၁)မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ ႏွစ္ပိုမ်ားတဲ့ သက္တမ္းရွိေသးတယ္ဆိုရင္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို လဝက႐ံုးသြားၿပီး လုပ္ဖို႔မလုိအပ္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား သားကဒ္ သက္တမ္းအလိုက္မွာ ပါရွိတဲ့အတိုင္း မိမိရဲ႕ေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္ကို တူညီတဲ့အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။
ရဲ(သို႔)လဝက စစ္လ်င္ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို ျပသရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။

(စိတ္ပူတတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယခုကတည္းက သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ လည္း လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ထုတ္ေပးေသးမွာမဟုတ္ပဲ သင္ဟာ တာဝန္သိလုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ လာေရာက္သတင္းပို႔ထားေၾကာင္း မွတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။)

(၂) မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ပိုေနာက္က်ၿပီး ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကုန္ဆံုးေနသူ ေတြကေတာ့ မျဖစ္မေန Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ေကာ္ပီ(မိတၱဴ)ကူးလို႔ရပါသလား...။ ေကာ္ပီလိုခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ...

ေကာ္ပီကူးလို႔မရေအာင္ အဆင့္ျမင့္နည္းနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိမိဟာ အလုပ္(သို႔)အျခားကိစၥေတြအတြက္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardရဲ႕ မိတၱဴကို လိုခ်င္တယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ ကဒ္သံုးစဲြေနေၾကာင္း ေထာက္ခံစာလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မိမိနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ကုန္က်စားရိတ္ကိုေတာ့ မိမိကေပးေဆာင္ရမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအပါအ၀င္ ေမာင္ရွင့္ ဖဘ ရွိ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့-

(၁) Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)ျဖစ္ၿပီး စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးမွာကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္(တနလၤာေန႔)ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာအမ်ားစုဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔က်မွ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ရမယ္လို႔ ထင္ေနၾကသူမ်ားပါတယ္။ ဒါ လံုးဝမွားေနပါတယ္။
သတိထားၿပီး မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၂) ေနအိမ္အေျပာင္းေရြ႕လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္
-(က)ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႔နယ္ရံုးသို႔ မိမိဟာ ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္ရပ္ကြက္ ဘယ္ေနရာကိုေျပာင္းပါၿပီဟု အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။ ထို႔ေနာက္ ေျပာင္းေရြ႕လိုက္တဲ့ ေနရပ္သစ္ရွိ နယ္ေျမခံျမဴနီစီပယ္႐ံုး (ၿမိဳ႔နယ္ ႐ံုး)သို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္
-(ခ)တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း ေနရာသစ္ ေျပာင္းေ႐ြ႔ေၾကာင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္(၂)ခ်က္ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၃)အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းရင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ပါပဲ။ တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၄) မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ေပး ပို႔တဲ့အခါမွာ အမွန္အတိုင္းေပးပို႔ၾကပါ။ အမွားအယြင္း တစ္စံုတရာ ေတြ႔ရွိတာနဲ႔ (က)ေငြဒါဏ္၊ (ခ)ေထာင္ဒါဏ္၊ (ဂ)ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ အထိပါ ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
မိမိတိုင္းျပည္မေကာင္းလို႔၊ မတည္ၿငိမ္လို႔ဆိုၿပီး ဒုကၡသည္ဗီဇာရရွိ ထားသူ (သို႔တည္းမဟုတ္) အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ရရွိထားသူျဖစ္ပါေစ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္အထိ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္-
မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အတိုင္းေပးၾကပါ။

(၅) ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ ဗီဇာသက္တမ္း တိုးတဲ့အခါမွာ

Point Systemနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေန ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ၾကပါလို႔ သတိ ေပးႏိႈးေဆာ ္လိုက္ရပါတယ္။
စာဖတ္သူမ်ားအားလံုး ေဘးဘရာေဝးကြာၿပီး၊ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါး အျပင္ တစ္ပါးသူစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ လႊင့္ေနေသာ ေကာလဟာလေဘးမွလည္း ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစလို႔ အစဥ္ဆုေတာင္းေမတၲာပို႔လ်က္-

စုိးဝင္းရွိန္
(မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ)
ကိုးကား-
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00006.html
-http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html
-http://www.moj.go.jp/PRESS/090217-1.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html

ေက်းဇူးစကား-
ဤေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေပးခဲ့ၾကေသာ မိုးေသာက္ၾကယ္စာၾကည့္တိုက္အဖဲြ႔သားမ်ားႏွင့္တကြ မသိနားမလည္သည့္ ဂ်ပန္စာလံုးမ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ေသာ ကိုမ်ဳိးျမင့္ေဆြ၊ ကိုခ်စ္မိုး(Mr Kurosaki Eiji)၊ ႏွင့္ မိမိေမးျမန္းသမွ်ကို ေျဖၾကားေပးခဲ့သည့္ လ၀ကအရာရွိတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးဥပကာတင္ရွိပါေၾကာင္း

No comments:

Post a Comment