Sunday, June 24, 2012

ေမာင္သာႏိုး (သို႔မဟုတ္) ညီၫြတ္ေရးကို ၿဖိဳခြဲသူ


အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ေတြ ပလူပ်ံေအာင္ ထြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ာနယ္ တစ္ခ်ဳိ႕ကို ေစာင့္ဖတ္ေသာ အက်င့္တစ္ခုရွိေနတတ္၏။ ၾကာေတာ့ အခုလိုေစာင့္ဖတ္ျခင္းကိုက စာေရးသူကို အလုပ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနေစခဲ့သည္။ ထုိေစာင့္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားထဲမွ (၅.၆.၂ဝ၁၂)ေန႔ထုတ္ New Watch (ေစာင့္ၾကည့္) ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဖုိ႔၊ ဆုိဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးအမည္က စင္ၿပိဳင္ မင္းသား႐ူးမ်ား။ ေရးသူက အျခားသူေတာ့ မဟုတ္၊ ေမာင္သာႏုိး။
ေဆာင္းပါးအစက ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ စထားခဲ့ၿပီး ေဆာင္းပါးအလယ္ႏွင့္ အဆံုးတုိ႔တြင္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္တခ်ဳိ႕ကို ပုတ္ခတ္ ထိခုိက္ေစာ္ကားထားသည္။ အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေန မွန္တုိ႔ကို ထဲထဲဝင္ဝင္မသိဘဲ ေလဖမ္းဒန္းစီးၿပီး တာဝန္မဲ့စြာျဖင့္ ကေလာင္ရမ္းကားထားသည့္ ေဆာင္းပါးပင္ ျဖစ္သည္။ ဖတ္ၿပီး လွ်င္ၿပီးျခင္းပင္ ေမာင္သာႏုိးကို အေတာ္ပင္ သနားမိသြားသည္။

ပထမဦးဆံုးက ေမာင္သာႏိုး ပုတ္ခတ္ ေျပာဆုိခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကို နာမည္ႏွင့္ ေျဗာင္ထုတ္ၿပီး ေျပာရဲသည့္ သတိၱမရွိတာျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုက အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ သူ႔သမီး လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေအာင္ဆန္းသမီးဟု ႐ိုင္း႐ုိင္းစုိင္းစုိင္း သံုးႏႈန္းထားသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ က အခုလုိ ေရးသားေျပာဆုိမႈေတြဟာ ဘယ္သူ႔ကို အက်ဳိးရွိေစၿပီး ဘယ္သူ႔ကို အက်ဳိးမဲ့ေစသလဲ။ ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘယ္သူေတြအတြက္ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ ေပးေနလဲဆုိ တာကို မစဥ္းစားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နိမ့္က်ေနသည့္ ေမာင္သာႏိုး၏ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ေမာင္သာႏုိးကို ဝန္းက်င္ႀကီးတစ္ခုလံုးက ေဘးမဲ့ေပးထားတာၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕ကို သိရွိေအာင္ ေနာက္ေၾကာင္း အနည္းငယ္ ျပန္လွန္ခ်င္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ (၂၄)ႏွစ္ေက်ာ္ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္က တစ္ျပည္လံုး အံုၾကြခဲ့ေသာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ မ.ဆ.လတစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အေရး၊ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္ေရးတုိ႔ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ(၈၈)အေရးေတာ္ပံု ကာလ အစပိုင္းႏွင့္ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္သည့္ ကာလတစ္ခုလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္စေတး စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ၍ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ကို ျပည္သူက သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာကာလ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးတုိ႔သည္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံု၏ အဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မၿပီးဆံုးေသာ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲ၏ လုပ္ငန္း အဆက္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ (၈၈) အေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသား တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈကလည္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိအေရးေတာ္ပံုက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား ကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၈၉-၉ဝ ေက်ာ္ကာလ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း တစ္နယ္တစ္ေက်း ေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ ေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ယခု(၈၈) မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔အေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ၾကည့္ဖုိ႔လုိမည္ထင္သည္။ သူတုိ႔ထဲမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ (၁၉၈၈) အေရးေတာ္ပံု၏ အစပိုင္းကာလကတည္းက ပါဝင္ခဲ့သူေတြျဖစ္သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးတုိ႔တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထုိင္လာခဲ့ၾကရသူေတြျဖစ္သည္။ အႏွစ္ (၂ဝ)ေက်ာ္ၾကာ ဒုကၡေပါင္းစံုကို ခါးစည္းခံရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ သာမန္ယံုၾကည္မႈေတြ၊ သာမန္ခံယူမႈေတြႏွင့္ ေက်ာ္ျဖတ္၍ မရေတာ့တာ ေသခ်ာေလာက္သည္ဟု ထင္မိသည္။ ဘဝေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားၾကသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အသက္ေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္သည္။ သေဘာမထားတတ္လွ်င္ ႐ူးလည္းသြားႏုိင္သည္။ ဒီေနရာတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးတတ္သူ ေမာင္သာႏိုး တစ္ေယာက္သာ သူတုိ႔ေလာက္ေနရလွ်င္ ႐ူးသြားမွာ ေသခ်ာသည္။
ယခု ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပန္ေတာ့လည္း မၿပီးဆံုးေသာ သမုိင္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ လုပ္စရာရွိသည့္ အလုပ္မ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္း ေရွ႕ထြက္လုပ္ေနၾကသည္။

အေျခအေနႀကီးတစ္ခုလံုးက ေျပာင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္ကို အားလံုးက သိေနၾကသည္။ သူတုိ႔ အတြင္းတြင္ ျပႆနာေတြႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ တူခ်င္မွလည္း တူႏုိင္သည္၊ တစ္ထပ္တည္း က်ခ်င္မွက်မည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းသည့္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္က အားလံုးတူညီေနၾကသည္။ ထုိ တူညီမႈအေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္သူကမွ အားလုိ႔ ထလုပ္ေနၾကျခင္းေတာ့မဟုတ္။
သူတုိ႔ ဒီကေန႔ လုပ္ေနသည့္ အလုပ္ေတြက စင္ၿပိဳင္လုပ္ေနတာလား၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာကို လုပ္ေနတာလားဆုိတာကို လက္ေတြ႕အလုပ္ေတြကို ဆန္းစစ္ၾကလွ်င္ ျမင္ႏုိင္သိႏုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ ေမာင္သာႏုိးသိေအာင္ ထပ္ေျပာျပရအံုးမည္။ တူညီသည့္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားေပၚတြင္ ဝန္းရံေထာက္ခံဖုိ႔အတြက္ေတာ့ လုိအပ္သည္။ ပါတီေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ေဘာလံုးအသင္းေတြမွာပင္ အရံလူထားၿပီး ကစားၾကရတာရွိသည္။ ဒီအခ်က္ ေတြကို ေမာင္သာႏုိး မသိ၍ ေျပာေနျခင္းလား၊ သိသိႏွင့္ ေျပာေနျခင္းလားေတာ့မသိ။
ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအသိက ျမင့္မားသည္။ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ဆုိလွ်င္ ေထာက္ခံ၍ သူတုိ႔လုိအပ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္လွ်င္၊ သူ႔အလုိလုိ ဖယ္ရွားျခင္းခံသြားရမည္။ ယခုလည္း ျပည္သူလူထုက သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကို တစ္စံုတစ္ရာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္သာ သြားေလရာတြင္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံမႈေတြႏွင့္ ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ သူတုိ႔၏ ေပးဆပ္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထပ္ေျပာရလွ်င္ (၈၈) မ်ဳိးဆက္သည္ သမုိင္း၏ တာဝန္ကို ဆက္ခံေသာ Politcal Mendate ရရွိထားသူေတြလည္းျဖစ္သည္။ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္၌ကိုက ယခု ျမင္ေတြ႕ေနသူ ေတြႏွင့္သာဆုိင္သည္မဟုတ္ (၈၈)ခုႏွစ္ ကာလႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူေတြႏွင့္ပါဆုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဒါေတြကို ေမာင္သာႏုိးက မနာလုိစိတ္အခံျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၉-၉ဝ ကာလ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံလုိက္ရတာ ေတြရွိသည္။ ထုိထဲတြင္ မႏၲေလးတြင္ အေျခစိုက္သည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတပ္စုေပါင္းပါတီလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုပါတီသည္ ၁၉၈၈အေရးေတာ္ပံု ကာလအၿပီး တုိက္ပြဲၾကားထဲက ေပၚလာေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ေတာ္ဘုရားေလး ဦးေအာင္ေဇ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ယခု NLD (နာယက) ေရွ႕ေန ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း စသည့္ ၿမိဳ႕လူထုက ယံုၾကည္အားထားေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ၊ အလုပ္သမား ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖေတြႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ပါတီျဖစ္သည္။ နာယက (၆)ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ (၂၁)ဦး၊ ေပါင္း(၂၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မႏၲေလးတြင္သာမက ရန္ကုန္တြင္ပါ ႐ုံးဖြင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္ေနာက္ (၁၉၈၉) ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါတီ႐ုံး အပိတ္ခံရၿပီး မတရားသင္း ေၾကညာျခင္း ခံခဲ့ရကာ နာယက၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အပါအဝင္ (၁၆)ဦး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္က ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အမ်ားစုႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ အားလံုးနီးပါး ထိန္းသိမ္းခံရသည္မွာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီႏွစ္ခု သာရွိခဲ့သည္။

ထပ္ေျပာရအံုးမည္။ ၁၉၈၉ ေမလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၲေလးစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္တြင္ ''လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႀကိဳဆုိပါ၏''ဟု အသံုးအႏႈန္းကို အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု ပါတီကပင္ ပထမဆံုး သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ ထုိပါတီပ်က္သြားသည့္အေၾကာင္းက ေမာင္သာႏုိးေျပာသလုိ ပ်က္သြား ျခင္းမဟုတ္။ သမုိင္းတစ္ေကြ႕မွာ ဖုန္ထမထေတာ့မသိ။ ႏုိင္ငံေရး မုိးႀကိဳးမုန္တုိင္း ဆင္ခဲ့သူေတြျဖစ္၍သာ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိထဲတြင္ အခ်ဳိ႕က ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းတင္ဆုိလွ်င္လည္း အခုအခ်ိန္ထိ NLD ပါတီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းအဆက္ဆက္တြင္ အနစ္နာခံမႈေတြ၊ စြန္႔လႊတ္မႈေတြက ထုနဲ႔ေထး။ အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္ေတြ အေနျဖင့္ အခုလို တုိင္းျပည္အတြက္ ယံုၾကည္မႈအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ဒုကၡခံႏုိင္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ဳိးကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိစၥ သက္သက္အတြက္သာ ေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေမာင္သာႏုိးထက္မနည္း ခ်မ္းသာႏုိင္သူ ေတြခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ႔သမီး လူထုေခါင္း ေဆာင္ကို ေအာင္ဆန္းသမီးဟု သံုးႏႈန္းသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ အေခၚအေဝၚ၊ အသံုးအႏႈန္း ရွိၿပီးသား၊ က်ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဒါကို ေမာင္သာႏုိးက သူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္လုိလုိ၊ သူ႔သူငယ္ခ်င္းလုိလုိ ႏွင့္ ပံုဖမ္းထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဆရာဒဂုန္တာရာတုိ႔၊ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သခင္အုန္းျမင့္ တုိ႔ေတာင္ သခင္ ေအာင္ဆန္း ကိုေအာင္ဆန္း ဟုေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ဒါကုိ ေမာင္သာႏုိး မသိ၍မဟုတ္ သိသိႏွင့္ သံုးထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ေမာင္သာႏိုးတြင္ ဘာဂါရဝတရားမွမရွိ၊ အဂါရဝတရားသာရွိသည္။ ေမာင္သာႏုိး ဂါရဝတရားထားခဲ့သည့္ ကိစၥေတြေတာ့ရွိသည္။ တျခားေတာ့မဟုတ္ ျမန္မာျပည္အုပ္စိုးသူ အဆက္ဆက္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အဂါရဝတရားႏွင့္ ေခၚေဝၚေဝဖန္ေရးသားခဲ့ျခင္း တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ မရွိခဲ့တာျဖစ္သည္။

သည္မွာတြင္ ေမာင္သာႏုိးကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိမည္ထင္သည္။ ေမာင္သာႏုိး ဘာလဲ ဘယ္လဲ။ ရွင္းသည္။ ဘာမွလဲမဟုတ္၊ ဘယ္မွလဲ မဟုတ္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ေရွ႕ပိုင္းက ေမာင္သာႏုိး ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲႏွင့္ (၁၉၈၈)ခု ေနာက္ပုိင္းေကာ ေမာင္သာႏုိး ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲေမးလွ်င္ ေျဖစရာ  ဘာတစ္ခုမွ မယ္မယ္ရရမရွိ။ စစ္ကိုင္းသား၊ (၁၉၅၁) ခုႏွစ္မွာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေရာက္ခဲ့သူ၊ ၅၁-၅၃ ကာလအတြင္း မႏၲေလး ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လမ္းႀကံဳ၍ ခဏတျဖဳတ္ပါဖူး႐ုံသာ။ (၁၉၅၃) ေအာက္တုိဘာ ေက်ာင္းတစ္လ ပိတ္ေရးကိစၥအပါအဝင္ မေတာ္တဆႏွင့္ ခဏတျဖဳတ္ အထိန္းအသိမ္းခံရျခင္းမ်ဳိးပဲရွိခဲ့သည္။ အထိန္းအသိမ္း ခံရသည့္ ေခတ္ကလည္း ဖ.ဆ.ပ. လ အစုိးရေခတ္။ ေမာင္သာႏုိး အုတ္႐ိုး အတြင္းေနထုိင္ဖူးသည့္ ရက္ေတြကို တြက္လုိက္လွ်င္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ကလူေတြ၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုပါတီက ပုဂိၢဳလ္ေတြ အုတ္႐ုိးေဘး ႐ႈး႐ႈးထုိင္ေပါက္သေလာက္ေတာင္ ရက္မရွည္ၾကာခဲ့။ ဘာႏုိင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈမွ ခုိင္ခိုင္မာမာ မရွိခဲ့။ ထိုေခတ္ အေျခအေနေၾကာင့္ ဝဲသလိုလုိ၊ ရဲသလုိလို။ တကယ္ေတာ့ ဘာမွမဟုတ္။ ဘယ္လူထု အဖြဲ႕အစည္းတြင္မွလဲ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္လႈပ္ရွားမႈမွလဲ မပါဝင္ခဲ့သူ။ လူထုသတင္းစာတုိက္၌ ခဏတျဖဳတ္ အရိပ္ဝင္ခုိၿပီး အထက္ဗမာ ႏုိင္ငံစာေရး ဆရာအသင္းတြင္ လူလံုးဝင္ျပ ႐ုံသာရွိခဲ့သည္။

၁၉၇ဝ ေလာက္ကတည္းက ေမာင္သာႏိုး လူထုဆန္႔က်င္ေရး စကားေတြကို တုိးတိုးတစ္မ်ဳိး က်ယ္က်ယ္တစ္မ်ဳိး စတင္ေျပာေနခဲ့တာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေမာင္သာႏိုး လူထုဆန္႔က်င္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ဆန္႔က်င္ေရး ေျပာတာေတြ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ (၁၉၉၃-၉၄-၉၅)ကာလက သူ႔သင္တန္းတြင္ မၾကာခဏ ႀကံဳတုိင္း ေျပာတာ တစ္ခုရွိသည္။ ''ဒီေကာင္မေလး ဒီႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္လုိ႔မရဘူးဆုိတာႏွင့္ ပြဲကၿပီးသြားၿပီ''ဆုိေသာ စကားျဖစ္ သည္။ ထုိအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကာလီနတ္သမီးေဆာင္းပါး ထြက္လာေတာ့ လူထုေဒၚအမာကပင္ ''ေမာင္သာႏုိးရယ္ လက္နက္ခ်စရာအခ်ိန္ ဒီေလာက္ေတာင္ ရွားရ သလားကြယ္'' ဟုေတာင္ ေျပာယူရတဲ့ အဆင့္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၾကာလာေတာ့ ေမာင္သာႏုိးကို စာေပအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ သူတပည့္ေတြကပါ ဆန္႔က်င္ လာၾကသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ေနရာက်ဥ္းလာခဲ့သည္။ သာေရး၊ နာေရးႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲအခ်ိဳ႕တြင္ မလႊဲသာ၍ ေတြ႕ရလွ်င္လည္း သူ႔ကို ဆက္ဆံမည့္သူက နတိၴ၊ ဧည့္ခံမႈလည္းမရွိ။ အမ်ားစုႀကီးက ဖယ္က်ဥ္ထားၾကသည္။ ဒါကိုက ေမာင္ သာႏုိးကုိ သူ႔အသုိင္းအဝုိင္းက ဒဏ္ခတ္ ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ ေမာင္သာႏုိး အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တုိင္က ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနသည္၊ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိေတာ့ သည္ကို သိဖုိ႔လုိမည္။ ေမာင္သာႏုိး တေလွ်ာက္လံုးထားခဲ့သည့္ အရင္းခံ စိတ္ထားကိုက ျပည္သူ႔ဘက္မွာ မရွိသည့္အတြက္ အခုလို ေရးသားေျပာဆုိမႈမ်ဳိးေတြ  ဆက္တုိက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အခင္းက်င္းႀကီးထဲ တြင္ ေမာင္သာႏုိး တစ္ေယာက္ ဘယ္ေထာင့္၊ ဘယ္ေနရာကမွ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲ သံုးသပ္ေဝဖန္ခြင့္ မရွိသည္ကို သိထားရန္လည္းလုိသည္။ လုပ္ႏုိင္သူေတြက သူ႔အလုပ္ကိုသူ တာဝန္သိသိလုပ္ေနၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူအားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ရွိၾကဖို႔ အေရးႀကီးေနခ်ိန္တြင္ ေမာင္သာႏုိး၏ ေဆာင္းပါးက ညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္စီးလုိသည့္ ဆႏၵျဖင့္ ေရးထားသည့္ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေမာင္သာႏိုးကို သတိေပးေျပာလုိသည္မွာ က်ီးဘုတ္႐ုိေသမွ ဘုတ္က်ီး႐ိုေသႏိုင္မည္။ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေရးသားေနမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စာေပတရားခြင္၊ လူမႈတရားခြင္ႏွင့္ အမွန္တရား တရားခြင္တုိ႔က ေမာင္သာႏုိးကို ခြင့္လႊတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

စာ႐ႈသူ ရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ႔အား အသိေပးေစခ်င္သည္မွာ အေသဝနာစဗာလနံဟု. . .

သစ္ထြန္းေက်ာ္
၆.၆.၂ဝ၁၂  wunna Cho

No comments:

Post a Comment