Thursday, June 21, 2012

ဧရာ၀တီ ဒိတ္လိုင္း DATE LINE သတင္း ေဆြးေႏြးပြဲ သတင္း

ကိုေအာင္ေဇာ္ ကိုလင္းသန္ ့ႏွင့္ ကိုခက္ထန္တို ့ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္..။

No comments:

Post a Comment