Tuesday, July 17, 2012

စစ္တပ္အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္စရာ မလိုအပ္ပါ


by Lwin Aung Soe on Tuesday, July 17, 2012 at 6:48am ·

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အသိမ္းခံ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ထြန္ယက္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပံု – Civil Political Rights Campaign Group)

စစ္တပ္အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္စရာ မလိုအပ္ပါ 

စစ္သား ဆိုတာ စစ္တိုက္တာျဖစ္လို႔ အမွန္တကယ္မွာဆိုရင္ စစ္တပ္ဟာ စီးပြားေရး မလုပ္ထိုက္မွန္း လူတိုင္း သိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွင္းလွပါတယ္။ 

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း တပ္မေတာ္က စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာ မရွိပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္အခ်ဳိ႕က စီးပြားေရး လုပ္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာတခုကေတာ့ လယ္ယာေျမေတြကို သိမ္းၿပီး သီးစားခ ယူေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီးစားခ ယူတယ္ ဆိုကတည္းက စီးပြားေရးနဲ႔ ဆိုင္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္တပ္က ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ တပ္တြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးတို႔ကို လုပ္ၾကတာကိုလည္း သိရပါတယ္။ စစ္သည္ေတြရဲ႕ ထည့္ဝင္ေငြေတြကို မတည္ၿပီး “ဦးပိုင္ စီးပြားေရး” ဆိုတာကို တကယ့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အႀကီးစားလို လုပ္ကိုင္ေနတာကိုလည္း သိရပါတယ္။

ဒီလိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကေန ဝင္ေငြ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြ ရေနတာအျပင္ ႏိုင္ငံဘ႑ာက အခ်ဳိးက် ေထာက္ပံ့ေငြေတြလည္း ခံစားခြင့္ ရွိေနပါေသးတယ္။ စစ္တပ္အေပၚ မနာလိုစိတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစခ်င္စိတ္သာ အျမဲတမ္း ထားရွိပါတယ္။ 

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာတာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ေအာက္ေျခစစ္သည္ေတြဟာ သူတို႔ စစ္ေရးကိစၥမွာ တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ မရွိမျဖစ္ သံုးစြဲရတဲ့ စစ္ဝတ္စံု၊ ဦးထုပ္၊ ဖိနပ္၊ ခါးပတ္၊ ေရဗူး အစရွိတာေတြကို သူတို႔လစာေငြထဲက ျဖတ္ေတာက္ခံ ဝယ္ယူေနရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ စစ္သည္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ သစၥာနဲ႔ ေက်းဇူးတရား တုန္႔ျပန္မႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စစ္သည္ေတြဆိုရင္ စစ္သည္တေယာက္ရဲ႕  ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔ မညီညြတ္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ႏြမ္းပါး ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရွာတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနရသလဲ။ ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ႔ မမွ်ေအာင္ စစ္သည္အင္အား ပိုေနလို႔လား၊ အသံုးအစြဲ ႀကီးေနတာေတြ ရွိေနလို႔လား၊ သို႔မဟုတ္ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမ်ား ရွိေနလို႔လား ... ေမးစရာေတြ ျဖစ္လာပါၿပီ။ 

စစ္တပ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံဘ႑ာမွ လံုေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေပးထားရပါမယ္။ စစ္တပ္ကလည္း လံုေလာက္ေအာင္ သံုးစြဲရပါမယ္။ မလံုေလာက္ရင္ ဘာေၾကာင့္ မလံုေလာက္တာကို စိစစ္ၿပီး မလိုအပ္တဲ့  စစ္ေရးကိစၥေတြအေပၚ ကုန္က်ေနတာေတြကို ရပ္ဆိုင္းရပါမယ္။ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေရးကိစၥမွာ အပို သံုးစြဲေနတာ ရွိရင္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရပါမယ္။ 

၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝေပးထားတာက လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၁၄ ဒႆမ ၉၄ % ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဘက္က မဟုတ္တဲ့ အျခားက႑ေတြ ရတဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဒီပမာဏဟာ အေတာ္မ်ားတဲ့ အခ်ဳိးအစား ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာသာ ရွိေနရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားဘက္က ဝင္ေငြ တိုးလာသေလာက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို တုိးျမွင့္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ (သို႔) တိုင္းျပည္မွာ အေရးေပၚ အေျခအေနရွိလာရင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးျမွင့္ ခြဲေဝေပးရမွာ အမွန္ပါပဲ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြေတြ တိုးလာေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြနဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြ ရေအာင္ အေတာ္ေလး ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ယူေနရတာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး သတိထားမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ တိုးလာေတြ ရွိသလို အေထာက္အပံ့ေတြ ရလာတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အတိုင္းအတာတခုအထိ တိုးတက္လာတာနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔ သံတမန္ေရး ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြကို ရုပ္သိမ္းေပးေနၾကတာျဖစ္လို႔ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြနဲ႔ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးေတြ  တိုးတက္လာမွာကို ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုအလားအလာေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာ ျဖစ္လာလို႔ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္းမွာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါၿပီ။

စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးတာကိုသာ တိတိက်က် လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာရင္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ ျပည္သူေတြက အလိုရွိပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူေတြကို တိုက္ခိုက္တာကို တြန္းလွန္ေနရတာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းမွာသာ ကိုယ့္နိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယူႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြ တိုက္ခိုက္ေနရတာပဲလို႔ နားလည္ထားပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ အမွန္တကယ္ ရလာရင္ စစ္ဆင္ေရးစရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္လို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပိုမိုျမွင့္မားတဲ့ အဆင့္အတန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြေတြကိုလည္း အျခားလိုအပ္ေနတဲ့ဘက္ေတြမွာ မွ်ေဝ သံုးစြဲႏိုင္လာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အားေကာင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာရင္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရွိလာမွာ ေသခ်ာေပါက္ပါပဲ။ စစ္ဆင္ေရးစရိတ္ေတြ မရွိေတာ့လို႔ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြရဲ႕ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္စရာ (သို႔) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္စရာ ရွိပါလိမ့္မယ္။

အခုအခ်ိန္ဟာ အရင္ကလို စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ မဟုတ္ေတာ့လို႔ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑မွာ လက္ရွိထက္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္ေစႏိုင္မယ့္ အေျခအေနသစ္ေတြကို ဖန္တီးယူေစခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔အတူတူ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြဘက္က ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ အက်ဳိးျပဳေပးေနတာကို က်ေနာ္တို႔ သိပ္ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ျပည္သူလူထုက စစ္တပ္အေပၚ ေသြးသားရင္းလို  ယံုၾကည္ အားကိုးလာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူတဦးအေနနဲ႔ အျပဳသေဘာဘက္ကေန ေရးသားတင္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုသာမကပါဘူး။ သမၼတ အပါအဝင္ အျခား အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ တရားေရး မ႑ိဳင္ဘက္က ဝန္ထမ္းေတြ၊ အျခားဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးအေပၚမွာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈေတြ ရွိေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လြင္ေအာင္စိုး
၁၇-၇-၂ဝ၁၂

...........................

ရည္ညႊန္း

(၁) သစ္ထူးလြင္ ဗီဒီယို ထြန္တံုးတုိက္ပြဲ

(၂)ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တရားစြဲဆိုခံရျခင္း

(၃)ထြန္တံုးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသည့္ လယ္သမားမ်ား အဖမ္းခံရ

(၄) Eleven Media Group ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်တ္စာရင္း
  

........................

No comments:

Post a Comment