Thursday, June 14, 2012

CNN ရဲ.သတင္းမွား ကိိိိိိိိိိိိို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါၿမန္မာေတြရဲ.ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေႀကာင့္
CNN ရဲ.သတင္းမွားကုိ ၄င္းတုိ.ကုိယ္တုိင္ ၿပန္ဖ်က္လုိက္ရပါၿပီ.............

( သက္တန္.ခ်ိဳ )

No comments:

Post a Comment