Sunday, July 29, 2012

''ဒီမုိ ၁၀ ပါတီ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ရခုိင္ပါတီလက္မခံ ၊ ျပည္သူအခ်ိုုဳ႕ကေ၀ဖန္''

လာမည္႔ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ပါတီတည္းအႏုိင္ရမႈကိုိကာကြယ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲစံနစ္ျပဳျပင္ေရးနွင္႔ပတ္သတ္၍ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားက
သေဘာထားေၾကညာ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင္႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔ဲသည္။
ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔က ဒီမုိ ၁၀ ပါတီႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တုိ႔ ေနျပည္္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံုခဲ႔ျပီး ယင္းသုုိ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
" ေ၇ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒါကိုလႊတ္ေတာ္တင္ျပမယ္ေပါ႔။ ပါတီီေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံးပါ၀င္လာေအာင္လုပ္ပါဆုိျပီးေျပာတယ္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား
တုိးတက္ေရးပါတီကေတာ႔ ဒီသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို လက္မခံပါဘူး " ဟု ဒီမုိမိတ္ေဆြပါတီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
အဆုိပါသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ရႈသိရွိျပီးသူမ်ားကလည္း္ လက္မခံေၾကာင္းျဖင္႔ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားၾကသည္။
သေဘာထားေၾကာညာခ်က္အျပည့္အစံုကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment