Sunday, July 29, 2012

ဆိုဒ္ရိုးနားဒါး ေအာင္သိန္းလင္း

7Day News


    ဦးေအာင္သိန္းလင္းက Southern Weekend သတင္းစာသို႔ ေျဖၾကားမႈကို စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပါတီ၏ စည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူမည္ဟုဆုိ

    ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ - ၂၈

    တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ Southern Weekend (China) သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကို အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕၌လည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ထုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယေန႔(ဇူလုိင္ ၂၈ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ တရား၀င္ေၾကညာသည္။

    ဦးေအာင္သိန္းလင္းက အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက ၄င္း၏ ပုဂၢလိကေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

    ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ-

    (၁) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend (China) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနၾကၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

    (၂) အဆုိပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပါက ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဂၢလိက ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ပါ။

    (၃) ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

    http://www.usdp.org.mm/

No comments:

Post a Comment