Thursday, July 26, 2012

ေအဘီအက္ဒီအက္ပထမဆံုးဥကၠဌဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ငါးဦးပါအဖြဲ႔ျမန္မာျပည္သို႔သြားေရာက္ေလ့လာမည္ဆိုျခင္း။

၁၉၇၄ခုႏွစ္ဦးသန္႔အေရးအခင္းတြင္ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သူတဦးလဲျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ပထမဆံုးေသာဥကၠဌျဖစ္သူဦးထြန္း ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ကိုမိုးသီးဇြန္၊ကိုကိုေလး၊ကိုရင္ေအး၊ကိုမူးသာတို႔သည္ မၾကာမွီျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလ့ လာ ေရးသြားေရာက္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ျပည္ပျမန္မာ မ်ားတိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လာေရာက္ၾကရန္ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ဖိတ္ေခၚမွဳေၾကာင့္ေလ့လာေရးခရီး စဥ္အျဖစ္သြားေရာက္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္မိမိတို႔မည္သည့္ေနရာမွ ပုခုန္းထမ္းဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ကိုေလ့လာၾကမည္ဟုသိရပါသည္။
ယခု ခရီးစဥ္အား ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွ ဦးေဆာင္မည္ဟု သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment