Wednesday, July 4, 2012

Genuine Discussons with U Shwe Man? တကဲ. ေဆြးေႏြးပြဲ လား၊ Public Relations ပီ အာ လား? ဆန္ေပးရင္ ဆီ ရ မယ္လား

Genuine Discussons ? တကဲ. ေဆြးေႏြးပြဲ လား၊  Public Relations  ပီ အာ လား?

 ဦးေရႊ မန္းဟာ ပီ အာ လို. ေခၚတဲ. piublic relations နဲ. public image ေတာ္ေတာ္ လုပ္တတ္ေနပါျပီ။ ထူးအုပ္စုမွာ  ေတဇ တဦး ထဲ နဲ. ဦးသန္းေရႊ မွ်စား ခ်မ္းသာမွဳ ကို balance ဘဲ လင္.စ္ ျဖစ္ေအာင္ သားေတာ္ ေမာင္ ေအာင္သက္မန္း ကို ထူး အုပ္စု ထဲ သူ. အမိန္. နဲ.  ထည္.၊ ေအာင္သက္မန္း က ထူး မွာ ေမဂ်ာ ပေလ ယာ ျဖစ္လာ၊ ခု လဲ 2008 က စျပီး ေတာက္ ေလွ်ာက္ ( မနာမက်မ္းျဖစ္ေနတဲ. ဦးသန္းေ၇ႊ ကို ဦးမာင္ ေအး ထက္ ပို ျပီး သစၥာခံ ပါတယ္ )လို. အျကိမ္ျကိမ္ ေျပာခဲ.သူ ဦးေရႊ မန္း ဟာ--ေဒၚ စု နဲ. ၈၈ အုပ္ စု ကို ေက်ာသပ္၇င္သပ္ဆက္ဆံ ျပီး သူတို. တခုခု ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျပဳ လုပ္ ဖို. ျကိဳး စားေနျက တဲ. အသြင္ေတြ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ တကယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ခ်င္ တဲ. စိတ္ နဲ. ေတြ. တာ ဆို ရင္ေတာ. ေကာင္းပါတယ္။ ဒါကေတာ. ကာယကံ ရွင္ ေတြ သာ အသိ ဆံုး ပါ။ ေစာင္.ျကည္.ေနသူမ်ားကေတာ.  ျပည္သူကို ပထမ ထားတဲ. ေဆြး ေႏြးပြဲ ေတြ ကို သာ ျမင္လို ျကားလို ျကပါတယ္။ ဒါ ျပည္သူ. ရဲ. အသံ စစ္ စစ္ ပါ၊

အသြင္ေျပာင္း အာရုံ ဦး ကာလ မွာ ေဆြး ေႏြး ပြဲ ေတြ ရဲ. စံ။ 

ေဆြးေႏြး ပြဲ ေတြ ဆို တာ ဆန္ေပးလို. ဆို ရင္ ဆီ ရ မွ ျကည္.ေကာင္း မွာ ပါ။ ဒီ လို ဆို ရင္ ေတာ.  ရင္ေတာ. ႏွစ္ ဦး ႏွစ္ ဖက္ မွ်တပါေပတယ္။ သို.ေသာ္--ဆန္ ေပးျပီး ဆီ မရ တဲ. အျဖစ္က ေတာ.---အျကိမ္ ျကိမ္ ရွိ ခဲ. ပါတယ္။ ျကမ္းတမ္း ဖိနွိပ္ တဲ. အာ ဏာ ရွင္ ေတြ ရဲ. ေျခ လွမ္းသစ္ ကို သူတို. ကတိေပးထားတဲ. အတိုင္း ဘယ္ေလာက္ လုပ္ေပးျပီး ျပီ လဲ ဆို တဲ. လက္ေတြ. ျပယုတ္ေတြ နဲ. တိုင္းရမွာပါ။

ဘယ္လို တိုင္းမလဲ။ အျကီး အက်ယ္ ဒုကၡ ဆင္း ရဲ ျကံဳ ေန ရ တဲ. လယ္သမား၊ အလု ပ္သမား၊ စစ္ေဘးသင္. တိုင္း ရင္းသားမ်ား၊ အားလံုး ရဲ.မေလွ်ာ.ေသာ  ေသာ ကဆင္းရဲ ပမာဏ နဲ. တိုင္းပါ။ အေထြ ေထြ ေသာ အုပ္ ခ်ဳပ္မွႈဳ နယ္ပယ္ေတြ၊ ပတ္ ၀န္းက်င္ေတြ မွာ (အမ်ားက တစာစာ ေတာင္းပန္ တိုး ရွိဳး ေတာင္းေန ရွာ ပါ လွ်က္နဲ.) ျပည္သူလူထု ဖက္ မွာ မရ နိုင္ေသးတဲ.  က်န္ တဲ. လူ မွႈ လြတ္လပ္ မွဳ civic liberty ေတြ ဘယ္ေလာက္ အား နည္း ေနေသးသလဲ ဆိုတဲ. စံ နဲ. တိုင္းပါ။ ခရုိနီ ၂ က်ိတ္ နဲ. ခိုးသား ငါးရာ ကို ဥ ပေဒေတြ နဲ. အတိုင္း အတာ တခု အထိ ေရာက္ ေအာင္၊ ထိန္း ခ်ဳပ္မွဳ ေတြ နဲ နဲေ လးေတာင္မလုပ္ေသးပဲ၊ သူတို. ရဲ. Economic crimes ေတြ၊ ရာ ဇ ၀တ္ မွႈဳ ေျမာက္ တဲ. စီး ပြား ရွာ စားပံု ေတြ ကို သာ အျကီး အက်ယ္ ေဘးမဲ.လုပ္ေစ ျပီး ဘယ္ ေလာက္ ဆက္လက္ခြင္.ျပဳ ေပးထားသ လဲ ဆို တဲ. ဆန္းစစ္ မွဳ စံ  နဲ.  တိုင္းပါ။

သတိ ဆို တာ ဘယ္ေတာ.မွ ပို တယ္လို.  မရွိ နိုင္ပါ၊ ဒီ လို အေျခအေန အခ်ိန္အခါဆိုတာ အသြင္မတူတဲ. သူေတြ ယွဥ္တြဲ ျပီး ေတြ. ဆံုေန မွႈ  ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနဖို.လို သလို၊ ဘက္အသီးသီး ကလည္း ျပည္သူလူထု အတြက္ အႏွစ္သာရ ပါ ေအာင္၊ တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ အားလံုးယံုျကည္မွႈ ေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ အလုပ္ လုပ္ ၇ မဲ. ကာလပါ။ ကာယကံ ေျမာက္တဲ. လုပ္ ရပ္ေတြ ရွိ သင္. ပါျပီ လို. တိုင္းျပည္ က ေျပာေနပါတယ္။ လူတိုင္း က ေစာင္. ေနျကပါတယ္။ ဓါတ္ပံုေတြ သက္သက္ကေတာ. ဘာ အႏွစ္သာရ မွ မ ရွိ ပါဘူး။

ျပည္သူဘက္ေတာ္သား အားလံုး ေနရာတိုင္းမွာ နိုင္ငံေရး နိုးျကား မွႈ အျပည္.နဲ. သတိ၊ ရွိျကပါ။ ျပည္သူေတြ မ်က္ နွာ ပဲ ျကည္.ရ ပါမယ္။ သူတို.ကိုပဲ  ေထာက္  ထားရပါမယ္။  သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ  underdogs  ေတြ အတြက္ စာနာေပးရပါမယ္။ သူတို. အတြက္ တရားမွ် တ ျခင္း ေတြ တခုျပီးတခု  ျဖစ္လာ ေအာင္ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေတာင္း ဆို ရဲ တဲ. သတၱိ ေတြ လည္း ရွိ ျက ရ ပါမယ္။  ေရွ. ဆက္ ရ မဲ. လမ္းစဥ္ မွာ လည္း ခု ၆ လစာ အတြက္ သာ မက၊ ေနာင္ နွစ္ မ်ားစြာ အနာဂတ္ အတြက္ပါ အမ်ားျပည္သူထပ္မခံ ရ ေလ ေအာင္ ရပ္တည္ မွဳ ျပ ၿကရပါမယ္။

ဒီေတာ.ရခိုင္ ျပည္နယ္ က လူ ၀င္မွဳ ျပႆနာေတြ အရ ကိုယ္.လူမ်ိဳး ရ ခိုင္ ေတြ အေပၚ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္တဲ. ဒု နိုင္ငံ ျခားေရး ၀န္ ျကီးရဲ. ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လဲ ၀ိုင္း ဆႏၵျပျကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို.ရဲ. သားေကာင္ခ်နင္းေရး မူ အရ ကိုယ္.လူမ်ိဳးကို ျပန္ နွီပ္ကြတ္တဲ. အထက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္သမွ် ဖီ ဆန္ ရ ပါမယ္။ ေဆြးေႏြး ပြဲ ေတြ ကို ဆန္.က်င္ဖို. မလိုေသာ္လည္း  ျပည္သူကိုေစာ္ကားတဲ. ေဆြးေႏြးပြဲ ဆံုးျဖတိခ်က္ မွန္သမွ် ၀ိုင္း ျပီး ျပန္ ေျပာင္းျပန္လွန္ ပစ္ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို.လုပ္၇မွာက လူမ်ိဳးျခားေတြ ကို ေဖၚ လန္ဖားျပီး ျမန္မာျပည္ကို ခ် ေက်ြးေရး မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္ကိုခ်ေက်ြး တိုင္း ျငိမ္ေနရ မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္မွာ ဒီ.ထက္ပိုေသြးစြန္းလိမ္.မယ္။

မ်က္ နွာ ခ်င္း ဆံု တိုင္း အက်ိဳး စီးပြားခ်င္း မတူ နိုင္။

ဒါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.တဲ. အာဏာ ရွင္ ေတြ ကို  အခ်င္းခ်င္း လို. ထင္ လာ ရင္ မွားမယ္။
(၁) land grabs ေျမသိမ္း ယာ သိမ္း ကိစၥ ေတြ။
(၂) ၇ခိုင္ ျပည္ နယ္ က ခိုး၀င္ လာ တဲ. ဘင္ဂါလီ ျပႆနာ  immigration fraud in Rakhine Stateကိစၥ ေတြ။
(၃) အလုပ္သမားကိစၥ ေတြ
(၄) ဆက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ. နိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား ကိစၥ ေတြ
(၅) မိမိ ကိုယ္ မိမိ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ မွဳ ၏ အဓိက အေျကာင္း ရင္း လို. ဆို နိုင္ တဲ. တရားမွ်တေသာ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ခြင္.နဲ. ရင္း ႏွီး ျမွပ္ ႏွံ မွဳ ဆိုင္ ဥပေဒေတြ ကို တမင္ ေဖ်ာက္ထားျခင္း ေတြ
(၆)ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ စစ္ ျဖစ္ေနတာေတြ

အထက္ပါ အေျကာင္းျကီးမ်ားကို  ကို နဲ နဲနဲ ေလးေတာင္ မရွင္းနိုင္ပဲ ျမန္မာုျပည္မွာ ဦးသန္းေရႊ grooming လုပ္ထားတဲ. ဦး ေရႊ မန္း က   public relations ထူး ခ်ြန္ ေနတာ ေတာ. ၀မ္းနည္း ရ မွာ လား၊ ၀မ္းသာ ရ မွာလား။  စဥ္းစားရ ခက္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ. သူဟာ  သူ.သား ၂ ေယာက္ နဲ. ေဇကမၻာ ခမီးခမက္ ၊ တျခား ျခစား ၀န္ျကီးမ်ား နဲ. ခရဳိ နိ မ်ားကို ၈၈ အုပ္စု ထက္ ပို ခ်စ္ ခင္ ယိုင္းပင္းနိုင္ တယ္ ဆို တဲ. အခ်က္ ပါ။

State Legitimacy နိုင္ငံေတာ္ သို. အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ ရာ တရား၀င္ျဖစ္မွဳ ၊ ကို ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံ မွဳ မပါပဲ ေနရာ အခ်ိဳ. မွာ ေရ တမံ ေဆာက္၊ လမ္းေဖါက္၊ နိုင္ငံ ျခားသြား၊ အတိုက္အခံ ေတြ  နဲ. ( အရင္ကထက္ တမူထူးျခားျပီး) အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးျပရုံ၊ ပြဲ တက္ ျပ ရုံ နဲ. တည္ေဆာက္လို. မရ နိုင္ပါ။ နိုင္ငံ မွာ  ျပည္သူ အမ်ားစု အတြက္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ဘာ မွ လုပ္ေပးလို စိတ္ မရွိေသးရင္ ၊ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြ သံုးသံုး၊ ၂၀၀၈  က ဖြဲ. စည္းပံု ဥေဒျကီး ရွိ လင္. ကစား၊ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး မွာ အမ်ား ကိုးစားယံုျကည္တဲ. legitimacy မရွိ ေသးဘူး လို. ေျပာ ရမွာပဲ။   

စစ္တပ္backing နဲ. အျမတ္ ထုတ္ ခရုိနီ ေခတ္မွာ ေရ ရ်ည္စီ မံ ကိန္းေတြ နဲ. တမင္ -စန္းတင္ ထားတဲ. . သား၂ေယာက္ ကို ထိပ္တန္း ခရဳိနီ ေတြ အျဖစ္ ခိုင္မာေစတဲ. ဦး ေရႊ  မန္း လမ္းေျကာင္း ကို အသင္လူအမ်ားက  မသိစိတ္ မွာ အထင္ ျကီး ေျကာက္ ရြံ. ေန ျကတယ္ ဆို ရင္ ဒါ ဟာ စေတာ. ဟုမ္း ဆင္ ဒရုန္းပါပဲ။ ဘယ္. လို ပံု ၇ိပ္ ေတြ ထင္လာ ေအာင္ အသြင္ အျပင္ေတြ နဲ. identify လုပ္ လာ ျက သည္ျဖစ္ေစ၊ ပံု ရိပ္ ဆိုတာ ရ လဒ္ မဟုတ္ ေသးပါ။ တိုင္းျပည္ က လိုအပ္ေနတာ ရ လဒ္ ေကာင္းေတြ ပါ။ အတိုက္အခံ ဖက္ က  mandate ရထားသူေတြ နဲ. ျမန္မာျပည္ က physical power structure  မွာ နံပါတ္ ၃ လို. အသတ္မွတ္ခံထားရတဲ. ဦး ေရႊ မန္း ေတြ.ဆံုပြဲ မွာ သူတို. ေတြ ဖက္က  ဘယ္လို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ. အာ ဏာ ရွင္ လူ၀တ္လဲ ေတြ နဲ. မည္သည္. ေခါင္းစဥ္မ်ား ကို ေ ဆြး ေႏြး သည္ျဖစ္ေစ---- တတိုင္းျပည္ လံုး စစ္ ဖိ နပ္ ေအာက္ ႏွစ္ ၅၀ ေရာက္၊ အာ ရွ မွာ ေနာက္ ပိတ္ဆံုး ၊ အသံ မဲ. ဘ၀ေတြ ျပဳန္းသထက္ ျပဳန္း  ငတ္မြတ္ နိမ္.က် စြာ ေန ေန ရ တဲ. အဆင္.  က ၂ လက္မ ျမင္.တက္ ဖို. အေရး၊ NGOs ေတြ ကို ေခၚ လာ ရုံ အဆင္. ထက္ ျကိဳး ပမ္း နိုင္ ျကပါေစ။

ေက်းဇူးပါ ။
ေအးေအးစိုး၀င္း

No comments:

Post a Comment